nase sk dravce2

nase sk sovy2

Podpora hniezdenia pôtika kapcavého vo Volovských vrchoch

Cieľom projektu je v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach mať nainštalovaných vo Volovských vrchoch 50 ks hniezdnych búdok pre pôtika kapcavého.

Hlavný riešiteľ: Miroslav Dravecký

Miesto realizácie projektu: Volovské vrchy

Trvanie projektu: február – október 2023

Prečo sa projekt realizuje: Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Volovské vrchy je rozsiahle územie, ktoré poskytuje hniezdne prostredie pre širokú škálu živočíšnych druhov a takisto sov. V posledných desaťročiach dochádza k výraznému poklesu rozlohy starých porastov s dostatkom vhodných dutín pre hniezdenie sov, ktoré sú v mnohých prípadoch nahradené mladými porastami smrekov prípadne zmiešaných porastov. Cieľom projektu je vyhotoviť hniezdne búdky pre pôtika kapcavého a inštalovať ich práve na hranici lesa a rozsiahlych holín, ktoré vznikli vo vrcholových častiach pohoria Volovské vrchy.

Aktivity a výstupy

1. zabezpečenie materiálu na výrobu hniezdnych búdok a ich výroba v spolupráci s chránenými dielňami

2. inštalácia búdok vo Volovských vrchoch

Copyright © 2015. All Rights Reserved.