Publikovanie 2 odborných článkov z Biológie Buteo rufinus v Raptor Journal

SHarvancik BrufinusCieľom projektu je príprava a publikovanie 2 odborných článkov z biológie myšiaka hrdzavého (Buteo rufinus) z centrálneho Bulharska.

Hlavný riešiteľ: Miroslav Dravecký

Miesto realizácie: projektu Oblasťou výskumu je centrálne Bulharsko, v okolí mesta Sliven, na území cca 50 x 20 km.

Trvanie projektu: 1.2. – 31.10. 2022

Prečo sa projekt realizuje: Pre kompletizáciu údajov potrebných k príprave dvoch článkov bude potrebné dokončenie štvorročného výskumu biológie myšiaka hrdzavého (Buteo rufinus) v centrálnom Bulharsku. Počas terénneho výskumu v roku 2022 budú zozbierané údaje o potrave druhu a doplnené záverečné chýbajúce údaje pre komplexné vyhodnotenie biológie druhu. 

Aktivity a výstupy

1. Terény výskum zameraný na biológiu druhu Buteo rufinus v centrálnom Bulharsku.

2. Spracovanie a vyhodnotenie zozbieraných údajov.

3. Príprava a publikovanie článkov v časopise Raptor Journal

Výsledky

Na základe viacročnej obojstrannej spolupráce medzi Prírodovedným múzeom v Sofii a Východoslovenským múzeom v Košiciach, boli v roku 2022 realizované dve terénne cesty na výskum biológie druhu Buteo rufinus v JV Bulharsku v oblasti okresov Sliven, Yambol a Burgas. Cieľom obidvoch terénnych ciest bolo dokončenie 5 rokov prebiehajúceho výskumu druhu Buteo rufinus a publikovanie výsledkov vo forme 2 článkov v odbornom časopise RPS Raptor Journal. 
Prvá cesta bola realizovaná v dňoch 12.3. – 16.3.2022 za účelom inštalácie 9 fotopascí na hniezdach skúmaného druhu pred začiatkom hniezdenia, aby fotopasce získali dôležité údaje z hniezdnej biológie a zo skladby potravy tohto druhu prinášanej dospelými jedincami na hniezdo mláďatám. Tejto cesty sa zúčastnili RNDr. M. Dravecký a Ing. J. Lipták. 
Druhá terénna cesta bola realizovaná v dňoch 28. mája až 8. júna 2022 počas ktorej sa vykonávala kontrola obsadených hniezd, individuálne označovanie mláďat Buteo rufinus, zisťovala sa početnosť a distribúcia hniezdiacich párov, potrava, časovanie znášania vajec a výchovy mláďat, sledovanie hniezdnej produktivity a hniezdnej úspešnosti. Terénny výskum sa realizoval pod odbornou gesciou doc. P. Shurulinkova, PhD, zoológa Prírodovedného múzea v Sofii. Tejto cesty sa zúčastnil aj ornitológ a krúžkovateľ Ing. M. Revický. Z pamäťových kariet fotopascí boli stiahnuté fotografie a budú postúpené k ďalšej podrobnejšej analýze.
 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd