nase sk dravce2

nase sk sovy2

Výskum gildy lesných sov (Strix aluco, S. uralensis, A. funereus, G. passerinum) na Považí a hornom Ponitrí

 

NeznamyAutor 27978099448 b8fa8c842b wCieľom projektu je výskum gildy lesných sov, pozostávajúcej z druhov sova obyčajná (Strix aluco), sova dlhochvostá (Strix uralensis), pôtik kapcavý (Aegolius funereus), kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum) na Považí a hornom Ponitrí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavný riešiteľ: Samuel Pačenovský


Spolupracovníci: Karol Šotnár, Zuzana Masárová, Vladimír Nemček


Miesto realizácie projektu: Strážovské vrchy, Biele Karpaty, Považský Inovec


Trvanie projektu: 1. február – 30. september 2020


Prečo sa projekt realizuje: Projekt rieši stále nedostatočne známe rozšírenie, ekologické nároky, vnútro druhové a medzidruhové interakcie kuvička vrabčieho, pôtika kapcavého, sovy dlhochvostej a sovy obyčajnej na vybranom výskumnom území Považia a horného Ponitria. Celková environmentálna situácia v súčasnosti na Slovensku nie je dobrá, dochádza k rozsiahlemu vyrubovaniu lesov, k poškodzovaniu prírody. Preto je mimoriadne potrebné poznať prírodné hodnoty našej krajiny a dokázať ju účinne ochrániť pred stále narastajúcimi ekonomickými a ekologickými hrozbami, ktoré našu prírodu ohrozujú. Nedostatočne známe rozšírenie vybraných 4 druhov sov a ich nedostatočne známe ekologické nároky stavajú možnosti účinnej ochrany týchto druhov, aj ich biotopu do zložitej situácie, ktorú je možné zlepšiť len zvýšením úrovne poznatkov o týchto druhoch a biotopoch, ako aj následnou ekovýchovnou a ochranárskou činnosťou.


Aktivity a výstupy:
1. Zisťovanie obsadenosti teritórií, denzity a vyhodnotenie habitatových preferencií uvedených druhov sov.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

RPS - Ochrana dravcov na Slovensku