Kontrola hniezdnych lokalít vybraných dravcov a sov v oblasti stredného Slovenska

KSotnar 41527925005 7b17a736e5 wCieľom projektu je hniezdny monitoring dravcov a sov v projektovom území. Pri nájdených hniezdach bude s príslušným lesným hospodárom konzultované oddialenie alebo usmernenie ťažby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavný riešiteľ: Karol Šotnár

Spolupracovníci: Zuzana Masárová, Ján Mikula, Klaudia Šotnárová

Miesto realizácie projektu: Ponitrie, Kremnické vrchy a Štiavnické vrchy

Trvanie projektu: 1. február – 30. september 2020

Prečo sa projekt realizuje: Takmer každý rok sú v lesných biotopoch ohrozené plánovanou ťažbou desiatky hniezdiacich párov dravcov a sov. Projekt je zameraný na hniezdny monitoring A.chrysaetos, A.pomarina, A.gentilis, S.aluco, S.uralensis, G.passerinum a iné. Kontrolou hniezdnych lokalít, 10 búdok a 4 umelých hniezd, budú zbierané informácie o produktivite a úspešnosti hniezdiacich párov dravcov a sov. Ochrana hniezd a hniezdnych stromov, ak by boli ohrozené ťažbou, budú konzultované s príslušným lesným hospodárom, pričom bude navrhnuté usmernenie alebo oddialenie ťažby.


Aktivity a výstupy:
1. hniezdny monitoring dravcov a sov v záujmovej oblasti
2. kontrola 10 búdok a 4 umelých hniezd
3. konzultácia plánu ťažby s príslušným lesným hospodárom

 

Čo sme už stihli:

V apríli prebehla:

  • kontrola búdok pre lesné druhy sov
  • ochrana lokalít sokola sťahovavého
  • dohľadávanie hniezdnej dutiny kuvička
  • mapovanie lesných druhov sov
  • monitoring a dohľadávanie hniezdnych lokalít vybraných druhov dravcov – najmä jastraba veľkého a orla skalného
  • sledovanie príletu orla krkľavého (1. prílet,respektíve migrácia druhu bola zaznamenaná 12.3.2020, na hniezdnej lokalite sa objavil ďalší jedinec dňa 3.4.2020)

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd