nase sk dravce2

nase sk sovy2

Na pomoc sokolovi myšiarovi - zlepšenie a oprava hniezdnych podmienok na Hornej Nitre

sokol mysiar Gabor FuriCieľom projektu je zlepšenie hniezdnych možností pre sokola myšiara v regióne Hornej Nitry. Opravou alebo výmenou poškodených polobúdok zastabilizujeme ich počet na čísle 30.

 

Hlavný riešiteľ: Roman Slobodník


Spolupracovníci: Dalibor Kaplán, Marek Szabo, Ján Tonhaiser


Miesto realizácie projektu: Hornonitrianska kotlina


Trvanie projektu: 1.február – 30.september 2020

Prečo sa projekt realizuje:

V roku 2009 bola iniciovaná aktivita za účelom zlepšenia hniezdnej situácie pre sokola myšiara v oblasti Hornonitrianskej kotliny. Za týmto účelom bolo v priebehu nasledujúcich rokov inštalovaných 30 búdok a vznikla tak stabilná polobúdková populácia vhodná na monitoring, krúžkovanie mláďat či adopciu prípadných vypadnutých (najmä mestských) mláďat. Za uvedené obdobie nastalo prirodzené poškodenie polobúdok, nakoľko sú vystavené dažďu a iným nepriaznivým meteorologickým podmienkam. Z uvedeného dôvodu došlo aj v roku 2019 v prípade dvoch búdok k neúspešnému hniezdeniu dvoch párov, kedy počas hniezdenia spadla polobúdka, resp. vypadlo dno. V súčasnej situácii je nutné opraviť alebo vymeniť takmer polovicu hniezdnych možností (spolu 14 polobúdok), aby spĺňali podmienky vhodné pre úspešné hniezdenie.

Aktivity a výstupy:
1. Zistenie aktuálneho stavu polobúdok.
2. Oprava alebo výmena poškodených polobúdok.
3. Výstupom bude aj článok v časopise Raptor journal.

Priebežné výsledky projektu:

Prvá obhliadka búdok na Hornej Nitre priniesla a nasledujúce výsledky:

z 32 búdok sú dve na hniezdenie nevhodné (vypadnuté dno), ďalšie tri sú neobsadené. 27 budok je obsadených a bolo v nich znesených spolu 131 vajec (priemer 4,85 / hniezdenie). Najstaršie mláďatá majú asi 14 dní. V búdkach okrem klasickej potravy - hraboša boli zaznamenané aj tri mladé škorce a jeden adult vrabca poľného.
Doposiaľ bolo okrúžkovaných 28 mladatiek v piatich budkach - 1x7, 2x6, 1x5 a 1x4 mladé.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

RPS - Ochrana dravcov na Slovensku