Vypracovanie a inštalácia informačného panelu "Dravce a sovy Nitrianskeho Hrádku a okolia"

mapka navrh infopanel Nitr.Hradok 2019Cieľom projektu je zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti prostredníctvom inštalácie infopanelu v Chránenom vtáčom území Dolné Považie.

 

Hlavný riešiteľ: Jozef Lengyel

Trvanie projektu: 1.2.2019 do 1.11.2019

Prečo sa projekt realizuje: absentuje informačný panel s tématikou ochrany prírody v k.ú. obce Nitriansky Hrádok. Obec sa vyznačuje nížinným prostredím a pestrou skladbou biotopov v okolí obce - rieka Nitra, lesíky, agrocenózy, periodicky zaplavované poľné depresie. Infopanel sa bude inštalovať na lokalitu štrkovisko Nitriansky Hrádok, ktorá je verejne navštevovaná. Infopanel by propagoval časť prírodných hodnôt katastra obce.

Aktivity a výstupy:

1. Návrh textu a fotografií na infopanel.

2. Tvorba grafického návrhu infopanela.

3.Samotná tlač infopanela.

4. Inštalovanie infopanela.

 

Výsledky

V rámci MČP bol vypracovaný grafický návrh, tlač a samotná inštalácia informačného panela s názvom „Dravce a sovy Nitrianskeho Hrádku a okolia“. Panel je umiestnený na okraj malého rybníka v katastri obce Šurany – časť Nitriansky Hrádok, ktoré pôsobí ako regionálne centrum z hľadiska rekreácie najmä pre prechádzky a športový rybolov.

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd