Spoločenstvo lesných sov v málo preskúmaných regiónoch západného Slovenska

Kuvicok vrabci Pavol ChabrecekProjekt sa zameriava na vyhľadávanie 3 cieľových druhov sov (kuvička vrabčieho, pôtika kapcavého a sovy dlhochvostej) v pomerne málo známych oblastiach západného Slovenska vo vybraných biotopoch, ktoré zahŕňajú ihličnaté porasty a staré pralesovité lesné porasty.

 

 

 

Hlavný riešiteľ: Samo Pačenovský

Spolupracovníci: Vladimír Nemček, Michal Noga

Miesto realizácie projektu: Malé Karpaty - stred a sever, Biele Karpaty, Považský Inovec, Strážovské vrchy - JZ časť, Záhorská/Borská nížina

Trvanie projektu: február - november 2019

Prečo sa projekt realizuje:  Vo vybranej oblasti doteraz buď chýbajú akékoľvek výskytové údaje cieľových druhov sov, alebo je takýchto údajov nedostatok. 

Aktivity a výstupy:

Každú cieľovú oblasť plánujeme navštíviť minimálne 2x v období vrcholnej hlasovej aktivity sov (na jar a na jeseň) -  plánujeme uskutočniť minimálne 10 návštev zameraných na zisťovanie výskytu sov. Smerovanie našich návštev bude dvojaké. Budeme navštevovať oblasti, kde sme v minulom roku zistili obsadené teritóriá cieľových druhov sov, kde okrem potvrdenia zistených teritórií sa budeme zameriavať na stanovenie veľkosti populácie a denzít cieľových druhov, prípadne na zistenie čo najvyššej preukaznosti hniezdenia. Ďalej budeme navštevovať úplne nové oblasti z pohľadu výskytu týchto druhov, kde každý údaj o cieľových druhoch bude predstavovať nový poznatok. Podobne zameraný malý členský projekt sme realizovali v roku 2018, náš projekt nadväzuje na výsledky tohto projektu, avšak cieľové územie sme rozšírili.

Výstupom bude aj článok v časopise Dravce a sovy.

 


Výsledky


V rámci MČP bolo realizovaných 20 ciest do pohorí Malé Karpaty, Biele Karpaty, Strážovské vrchy, Považský Inovec a na Borskú nížinu a zistilo sa 20 teritórií kuvičkov (Biele Karpaty, Považský Inovec a Stážovské vrchy), 15 teritórií pôtikov (B. Karpaty, Pov. Inovec a Stážov. v.), 20 teritórií sovy obyčajnej (všetky 4 pohoria). Výsledky MČP vidím najmä v tom, že sa získali nové poznatky o aktuálnom rozšírení kuvičkov a pôtikov v Strážovských vrchoch, Bielych Karpatoch a Považskom Inovci, v Strážovských vrchoch boli kontrolované a dosledovaná produktivita mláďat v 3 hniezdach kuvičkov, v Malých Karpatoch bola porovnávaná jarná a jesenná obsadenosť teritórií sov obyčajných a získali sa prvé výsledky rozlíšenia konkrétnych jedincov sov na základe nahrávok získaných kvalitnejším diktafónom.
Súhrnný článok o výsledkoch tohoto MČP bol dodaný do časopisu Dravce a sovy a bude publikovaný v rámci čísla 1/2020.

Foto: kuvičok vrabčí, Pavol Chabreček

 

 

 

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd