nase sk dravce2

nase sk sovy2

Dodanie fotografií na zostavenie kalendára Dravce a sovy 2020

Jastrab krahulec HarvancikCieľom projektu je podpora propagácie organizácie prostredníctvom profesionálneho kalendára, s využitím vysoko kvalitných fotiek z terénu. 

Hlavný riešiteľ: Stano Harvančík

Miesto realizácie projektu: Slovensko

Prečo sa projekt realizuje:

Propagácia ochrany dravcov a sov prostredníctvom profesionálneho kalendára s kvalitnými fotografiami.

Ciele:

Propagácia organizácie bude podporená profesionálnym kalendárom, s využitím vysoko kvalitných fotiek.

 

Aktivity a výstupy:

Očakávaným výstupom projektu je dodanie fotografií  pre zostavenie kalendára s fotografiami dravcov a sov na rok 2020. Kalendár bude pripravený formou kalendára RPS z roku 2019.

 

Výsledky:
V rámci MČP bolo dodaných 50 fotografických záberov, ktoré slúžia na propagáciu činnosti RPS (tlačové správy, mediálne výstupy a pod.). Prednostne boli dodané zábery druhov, u ktorých absentovali fotografie, resp. boli v nedostatočnom počte či kvalite. Dôraz bol kladený na druhy dravcov a sov, ktoré boli zaznamenané na území Slovenska. Časť záberov bola použitá aj do pripravovaného kalendáru na rok 2020.

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.