nase sk dravce2

nase sk sovy2

Tvorba a inštalácia 1 infopanelu - Prírodná rezervácia Veľký les

IMG 9770 Cieľom projektu je zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti prostredníctvom inštalácie infopanelu.

 

Hlavný riešiteľ: Jozef Lengyel

Miesto realizácie projektu: Prírodná rezervácia Veľký les, Šurany, okr. Nové Zámky, Nitriansky kraj

Trvanie projektu:1.2.2018 do 1.12.2018

Prečo sa projekt realizuje:

Infopanel by mal verejnosť informovať prostredníctvom opisu vyskytujúcich sa druhov dravcov a sov v PR Veľký les o prírodovednom význame územia. V súčasnosti na lokalite nie je žiadna informačná tabuľa pre verejnosť, vo Veľkom lese je sústava lesných ciest popri rezervácii a územie je využívané verejnosťou na prechádzky.

Aktivity a výstupy:

1. Návrh textu a fotografií na infopanel

2. Tvorba grafického návrhu infopanela

3.Samotná tlač infopanela

4. Inštalovanie infopanela

Článok do časopisu Dravce a sovy.

 


 Výsledky projektu


Infopanel je nainštalovaný v prírodnej rezervácii Veľký les. Informuje verejnosť o prírodovednom význame územia.

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.