Poster na zoologických dňoch v Nitre z mapovania lesných druhov sov v CHVÚ Veľká Fatra v rokoch 2011 – 2016

XII. foto Karol Sotnar Hlavný riešiteľ: Ján Obuch

Príspevok od RPS: 200 €

Miesto realizácie projektu: Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra

Aktivity a výstupy:

Prezentácia poznatkov zo systematického mapovania lesných druhov sov v CHVÚ Veľká Fatra v rokoch 2011 – 2015
- abstrakt
- poster

 

V novembri 2016 na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sa uskutoční zoologická konferencia. Chceme reprezentovať RPS formou abstraktu a posteru z mapovania lesných druhov sov v CHVÚ Veľká Fatra za roky 2011 – 2015.

Téma bude spracovaná aj do článku do časopisu Slovak Raptor Journal.

Foto: Karol ŠotnárVýsledky projektu


Pred realizáciou projektu bol vykonaný výskum, zameraný na zisťovanie teritórií lesných druhov sov v CHVÚ Veľká Fatra v rokoch 2009 – 2015.

Cieľom projektu bolo spracovanie podkladov a prezentácia výsledkov na vedeckom kongrese „Zoológia 2016“ v dňoch 24. – 26.11.2016 v Nitre. Vypracovaný bol príspevok do zborníka z konferencie a poster.

Téma bude spracovaná aj do článku do časopisu Slovak Raptor Journal.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd