Mapovanie a podpora hniezdnej populácie plamienky driemavej (Tyto alba) a kuvika obyčajného (Athene noctua) v juhozápadnej časti Slovenska

V. foto Lucia DeutschovaHlavný riešiteľ: Tomáš Veselovský

Príspevok od RPS: 400 eur

Miesto realizácie projektu: Projektovým územím sú oblasti Nitrianskeho, Trnavského a Bratislavského kraja. V rámci týchto území vyberieme lokality, kde je dokázaný alebo veľmi pravdepodobný výskyt plamienky driemavej a kuvika plačlivého (napr. oblasť v okolí Zemianskej Oľče, Myjavy,...).

 

Aktivity a výstupy:

1. komunikácia s majiteľmi poľnohospodárskych družstiev a kontrola podkroví, senníkov a budov na min. 15 lokalitách

2. kontrola obsadenosti búdok na min. 10 lokalitách

3. výroba a vyvesenie min. 10 búdok pre plamienku driemavú a kuvika plačlivého

4. popularizačný článok do časopisu Dravce a sovy

5. prezentácia problematiky na členskej schôdzi RPS

6. archivácia zoologických údajov v databáze AVES SYMFONY

  • databáza poľnohospodárskych subjektov, s ktorými sme spolupracovali
  • nadviazanie a udržanie spolupráce s poľnohospodármi
  • propagácia významu sov v krajine
  • 1 prednáška
  • 1 článok do Dravce a sovy

Foto: Lucia Deutschová


Výsledky projektu


Východisková situácia: v rokoch 2014 a 2015 sme realizovali mapovanie populácie plamienky driemavej a kuvika obyčajného v oblasti Podunajskej nížiny. V tomto období sme skontrolovali budovy v 70 poľnohospodárskych areáloch a vyvesili 17 búdok. Počas obdobia realizácie projektu sme pozorovali 2 jedincov plamienky driemavej a 2 kuvikov obyčajných. Hniezdenie plamienky driemavej v projektovom území nebolo preukázané.


Malý členský projekt v roku 2016 nadviazal na aktivity realizované v predchádzajúcom období.
V období od februára do novembra 2016 sme skontrolovali 69 lokalít, z toho 27 nových lokalít, prevažne poľnohospodárskych dvorov, na 32 lokalitách sme realizovali akustický monitoring kuvika a na 10 lokalitách sme skontrolovali obsadenosť búdok.
Aby mohli plamienky a kuviky pokojne hniezdiť, začali sme na ich obľúbené miesta umiestňovať búdky. Samozrejme dostatočne veľké (asi ako búda pre psa) s plechovým pásom okolo vletového otvoru, aby im neprišla nevítaná štvornohá návšteva. Na vhodných lokalitách sme vyvesili 13 búdok, z toho 7 plamienkovníkov a 6 kuvikovníkov. Potvrdil sa nám význam manažmentových opatrení. V prakticky každej budove poľnohospodárskeho družstva sme nachádzali trus kuny skalnej, ktorá predstavuje významné nebezpečenstvo pre hniezdenie projektových druhov. Búdka s plechovým límcom okolo vletového otvoru poskytuje bezpečný priestor na hniezdenie. Vo viacerých prípadoch sme zaznamenali trus kuny na vrchnej strane búdky, ale ani raz v jej vnútri. Umiestňovanie búdok do poľnohospodárskych budov sa javí, z hľadiska rizika predácie, ako efektívny spôsob podpory populácie plamienky driemavej a kuvika obyčajného. Pozornosť sme zamerali aj na kontrolu 14 už inštalovaných búdok. V troch z nich sme našli čerstvé vývržky plamienky driemavej. Do búdok sme doplnili výstelku.


Popri vytváraní bezpečných hniezdnych možností sme našu pozornosť zamerali aj na odstraňovanie nebezpečných prvkov, hlavne vertikálne skladovaných vetracích rúr, v ktorých často dochádza k uviaznutiu a úhynu sov.
Popularizovali sme problematiku ochrany sov hniezdiach v urbánnom prostredí medzi majiteľmi poľnohospodárskych družstiev aj radovými zamestnancami. S viacerými z nich sme nadviazali kontakt s prísľubom budúcej aktívnej spolupráce.
Monitoring hniezdnych populácií plamienky driemavej a kuvika obyčajného spolu s manažmentovými opatreniami vo forme umiestňovania búdok na vhodných lokalitách, možno považovať do budúcna za základné a efektívne aktivity vedúce k dosiahnutiu priaznivého stavu ich populácie.

V rámci projektu bol pripravený aj jeden popularizačný článok v časopise Dravce a sovy s názvom: „Tri roky s plamienkou“.

 

 

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd