Aktualizácia databázy prípadov vtáčej kriminality

IX. foto Jozef ChavkoHlavný riešiteľ: Zuzana Guziová

Príspevok od RPS: 400 eur

Miesto realizácie projektu: Bratislava

 

Aktivity a výstupy:

V rámci projektu bude zabezpečený zber a archivácia kompletnej dokumentácie k 20 prípadom vtáčej kriminality od roku 2014, ktoré v registri prípadov chýbajú (vrátane aktuálnych prípadov). To obnáša komunikáciu s nálezcom, overenie a spísanie priebehu prípadu, uloženie sprievodnej dokumentácie, vrátane fotiek, správ a podobne, do priečinka na centrálnom serveri RPS. Okrem toho bude týchto 20 prípadov zaevidovaných do databázy prípadov na www.vtaciakriminalita.sk, čím sa dosiahne aktualizácia tejto databázy. To umožní získať aktualizovaný prehľad a v prípade potreby exportovať údaje pre publikovanie.

Výstupom bude aktualizácia databázy vtáčej kriminality – evidencia minimálne 20 prípadov a článok do časopisu Dravce a sovy.


Výsledky projektu


V rámci projektu bola aktualizovaná databáza prípadov nálezov rôznych druhov vtákov v dôsledku nelegálnych aktivít. Celkovo boli skompletizované údaje v databáze RPS k 23 prípadom vtáčej kriminality. Okrem toho bolo 17 záznamov zaevidovaných do databázy na web stránke www.vtaciakriminalita.sk. Dosiahli sme tak kompletizáciu známych prípadov do jednej databázy.

Získané údaje boli využité na medzinárodnej konferencii v novembri 2016 a pri podkladoch v rámci prípravy nového projektu LIFE Pannon Eagle.


V časopise Dravce a sovy bol publikovaný článok „Dravce v nemilosti".

 

Foto: Jozef Chavko

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd