nase sk dravce2

nase sk sovy2

Publikovanie výsledkov výskumu sokola rároha v časopise Slovak Raptor Journal

SRJ 8 2014Číslo projektu: MČP: 563-2014-01

Hlavný riešiteľ: Lucia Deutschová

Názov projektu: Publikovanie výsledkov výskumu sokola rároha v časopise Slovak Raptor Journal

Požadovaná suma: 500

Realizácia: 3/2014 - 11/2014

Očakávané výstupy: Bude vytvorených 5 článkov v rozsahu minimálne 8 normostrán textu, plus súvisiace grafy, obrázky a mapové podklady. Obsahom článkov budú výsledky výskumu a praktických opatrení na ochranu sokola rároha. V článkoch budú zahrnuté aj výsledky získané počas realizácie projektu LIFE. Výstupom projektu teda bude minimálne 40 normostrán textu plus súvisiace grafy a pod.

Výsledky projektu: Výsledky výskumu sokola rároha boli publikované v časopise Slovak Raptor Journal. Jednotlivé články nájdete na webovej stránke:

http://www.degruyter.com/view/j/srj.2014.8.issue-2/issue-files/srj.2014.8.issue-2.xml

 


Copyright © 2015. All Rights Reserved.