nase sk dravce2

nase sk sovy2

Monitoring a ochrana orla kráľovského na Ponitrí.

Číslo projektu: MČP: 563-2014-03

Hlavný riešiteľ: Harvančík Stanislav

Názov projektu: Monitoring a ochrana orla kráľovského na Ponitrí.

Požadovaná suma: 500

Realizácia: 3/2014 - 11/2014

Očakávané výstupy: Jarný monitoring, pravidelné kontroly jednotlivých hniezd, ochrana hniezdnych lokalít, označenie všetkých mláďat v jednotlivých hniezdach, monitoring po vyletení mláďat


MČP A.H. 2014 mon. hniezd 001 19.6.2014

„Tribeč 4 aktívne hniezda, Pov. Inovec 2, Pohronský Inovec 1. Napriek silným búrkam a vetrom všetky hniezda odolali a sú v nich mláďatá.“

Foto: Andrej Dubravský

Výsledky projektu: V rámci MČP bolo skontrolovaných 7 hniezdísk orla kráľovského, z toho 6 na Ponitrí a 1 hniezdisko v Pohronskom Inovci.
Druh má na skúmanom území pomerne stabilnú populáciu. Po prvýkrát počas celého výskumu orlov kráľovských na Ponitrí boli zaznamenané 4 aktívne hniezda s úspešným vyvedením mláďat a ešte bol zistený novoutvárajúci sa pár v novom hniezdisku. V porovnaní s minulým rokom bol vyšší počet produktívnych hniezd, avšak nižší počet vyvedených mláďat. Ani v jednom zo zistených hniezd neboli zaznamenané 3 mláďatá.
Nepríjemným zistením je, že hniezdiská na dvoch lokalitách zanikli. Je to priamy dôsledok silného tlaku poľovníckych združení hospodáriacich v poľných revíroch. Tu je predmetom záujmu poľovníkov predovšetkým drobná a pernatá zver, čím považujú orla za priameho konkurenta a všemožne sa ho snažia vytlačiť z územia. Deje sa to väčšinou nelegálnymi spôsobmi, počnúc plašením až po nezákonný odstrel a trávenie. Našťastie v nami sledovanom území je aj dostatok lesných revírov, kde sú orly relatívne v bezpečí. Naše už dlhoročné kontakty s lesníckou, poľovníckou a poľnohospodárskou obcou, riešenie problémov v priateľskom duchu bez zbytočných formalít a oficialít prináša svoje ovocie a populácia orla kráľovského na Ponitrí je stabilná až mierne stúpajúca.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.