nase sk dravce2

nase sk sovy2

Výskyt sokola myšiara (Falco tinnunculus, Linneus, 1758) v Bratislave a okolí

Názov projektu:
Výskyt sokola myšiara (Falco tinnunculus, Linneus, 1758) v Bratislave a okolí - podpora hniezdnej populácie a definovanie problémov súvisiacimi so synantropizáciou druhu 
Názov programu:
Malý členský projekt 
Donor:
Ochrana dravcov na Slovensku 
Cieľový druh:
Sokol myšiar (Falco tinnunculus)
Téma:
druhová ochrana
Status:
ukončený 
Zahájenie:
1.4.2008
Ukončenie:
31.12.2008

Copyright © 2015. All Rights Reserved.