3D od ZSE – Dávame Domov Dravcom

priebezne vysledky projektu 01

Názov projektu: 3D od ZSE – Dávame Domov Dravcom

Hlavný donor: Západoslovenská energetika, a.s.

Príjemca a realizátor: Ochrana dravcov na Slovensku

Téma: druhová ochrana

Status: aktuálny

Zahájenie: 11.05.2015

Ukončenie: 30.11.2015

sk-logo
ZSEnew Logo 4

3D od ZSE – Dávame Domov Dravcom

Projekt spolupráce RPS a ZSE,a.s.

3DodZSE01 So Západoslovenskou energetikou, a.s., ako i so Západoslovenskou distribučnou, a.s. spolupracuje Ochrana dravcov na Slovensku dlhodobo, predovšetkým pri ekologizácii siete elektrických vedení a iných aktivitách zameraných na ochranu vzácnych druhov. Práve vďaka pomoci skupiny ZSE sa na západnom Slovensku podarilo vytvoriť bezpečné a vhodné územia pre viaceré ohrozené druhy dravcov. Do roku 2014 podporovala ZSE, a.s. aj naše Malé členské projekty, a to prostredníctvom alokácie časti dvoch percent z daní. Vzhľadom k rôznym zmenám v legislatíve, ale i vo vnútri spoločnosti, nastala v roku 2015 zmena. Pre tento rok poskytla spoločnosť priamu finančnú podporu na konkrétne aktivity, z týchto prostriedkov Malé členské projekty podporujeme i naďalej. Veríme, že sa nám podarilo vytvoriť nástroj dlhodobej spolupráce – na jeho udržanie je veľmi potrebné, aby sme smerom k ZSE, a.s. jasne a na pravidelnej báze referovali výstupy z našich projektov – teda to, čo všetko sa nám podarilo uskutočniť a naše výsledky podložili fotodokumentáciou.

Projekt 3D od ZSE – Dávame Domov Dravcom je primárne zameraný na 3 druhy dravcov - sokola červenonohého, sokola rároha a orla kráľovského. Záštitu nad ich ochranou prevzala ZSE,a.s. a stala sa ich hlavným finančným podporovateľom. Samozrejme, vďaka tejto pomoci môžeme realizovať aktivity i pre iné druhy dravcov a sov. Projekt zahŕňa niekoľko aktivít:

3DodZSE02 1. Monitoring populácie v celom areáli rozšírenia na území západného Slovenska. Monitoring je zameraný na kontrolu teritórií, dohľadanie a zistenie počtu hniezdiacich párov, zistenie úspešnosti hniezdenia a kontrolu počtu vyletených mláďat. Realizuje sa v nasledujúcich chránených územiach a ich okolí: CHKO Ponitrie, CHKO Malé Karpaty, CHVÚ Uľanská mokraď, CHVÚ Lehnice, CHVÚ Špačince, CHVÚ Záhorské Pomoravie, CHVÚ (CHKO) Dunajské luhy, CHVÚ Dolné Považie, CHVÚ Ostrovné lúky, CHVÚ Sysľovské polia. Monitoring dravcov v tomto rozsahu nie je zastrešený projektmi a doposiaľ bol podporovaný prostredníctvom Malých členských projektov RPS, na ktoré prispievala aj skupina ZSE, prostredníctvom alokácie 2 % z daní.

2. Krúžkovanie mláďat - okrúžkovaných bude viac ako 80 mláďat sokola rároha a 50 mláďat orla kráľovského.

3. 3D od ZSE - Daruj Domov Dravcom - na západnom Slovensku je v súčasnosti v stromoradiach, remízkach, lesíkoch a vetrolamoch nainštalovaných viac ako 300 búdok a 30 hniezdnych podložiek. I keď veľa búdok bolo inštalovaných v rámci projektu pre záchranu sokola červenonohého, búdky sú obsadzované rôznymi druhmi dravcov a ich prítomnosť priťahuje i vzácneho sokola červenonohého. Poznanie toho, ktorý druh dravca hniezdi v ktorej konkrétnej búdke, kedy boli vyliahnuté mláďatká a ako hniezdenie prebieha, nám umožňuje napríklad v prípade nálezu opusteného, či zraneného mláďaťa, zabezpečiť jeho umiestnenie do hniezda k adoptívnym rodičom a k súrodencom rovnakého veku. Uskutoční sa kontrola všetkých búdok a podložiek.

3DodZSE03 4. Zimné sčítanie - každoročne v januári sa realizuje monitoring zimujúcej populácie orla kráľovského a sokola rároha, ktorý sa koná v rámci medzinárodného sčítacieho termínu. Do tohto sčítania sa Slovensko zapája ako jedna z mnohých krajín Európy, ktoré sa počas rovnakého víkendu zúčastňujú počítania týchto ohrozených dravcov, predovšetkým v hniezdnych a lovných teritóriách. Okrem sčítania orla kráľovského a sokola rároha sa v januári koná aj monitoring zimujúcej populácie kaní červených, pričom tieto dravce sa u nás v zime zdržiavajú vo väčších počtoch a ich zlety na nocoviská sú naozaj impozantné. 

Ďalším druhom, ktorého monitoring je zameraný na zimné obdobie, je kaňa sivá, pretože v inom období roka sa tento dravec na Slovensku nevyskytuje. Rovnako aj v tomto prípade zisťujeme, kde sú zimoviská kaní – monitoruje sa popoludní až do zotmenia, na potenciálnych lokalitách.

5. Exkurzie pre zamestnancov ZSE a verejnosť – doteraz sme uskutočnili exkurziu v Lehniciach a na Devínskej Kobyle.

3DodZSE04Pre udržanie dlhodobej spolupráce a záštity nad ochranou vzácnych druhov zo strany našich podporovateľov je dôležitá komunikácia našej práce a výsledkov, vrátane výstupov Malých členských projektov a ich prezentácia navonok v podobe údajov, článkov, fotografií. Vieme, že práve vďaka naším členom aktívne prispievame k ochrane dravcov a sov na Slovensku a chceli by sme, aby to o nás vedeli i naši podporovatelia.

Summary:

Company ZSE Group financially supported activities of RPS in year 2015. The project called „3D from ZSE Group – We give home raptors" aimed primarily to protection of Red-footed Falcon, Saker Falcon and Eastern Imperial Eagle. Monitoring of the population in West Slovakia, bird-ringing, control of nest boxes, Winter Raptor Survey and excursions for employees of ZSE Group and general public are main activities of the project.

 


priebezne vysledky projektu 02

 

DEŇ DOBROVOĽNÍCTVA SO ZSE, A.S., 28.10.2015

Minulý týždeň (23.októbra) sme pripravili Deň dobrovoľníctva so Západoslovenskou energetikou, a.s. (ZSE). Z Ochrany dravcov na Slovensku sa podujatia zúčastnili Marek Gális a Roman Slobodník. Išlo o veľmi vydarenú akciu a preto sme sa rozhodli priblížiť vám ju formou rozhovoru s Marekom a Romanom.

Čítať celý článok ...  


P1220254 Exkurzia – Dravce Devínskej Kobyly (16.5.2015)

Druhý májový víkend patrí v kalendári každoročne k jednému z najväčších fenoménov prírody – sťahovaniu vtákov. Pri príležitosti osláv sťahovavých vtákov sme tento rok po prvýkrát pripravili exkurziu pre verejnosť na Devínskej Kobyle pri Bratislave, ktorá sa uskutočnila 15. mája 2015.

S dvoma desiatkami záujemcov sme sa stretli na Devínskej Kobyle a prešli zo Sandbergu do Weitovho lomu. Na tejto krátkej trase sa nám podarilo pozorovať sokolov myšiarov pri párení a šarvátkach s miestnymi zdivočenými holubmi. Ponad Sandberg preletela a nádherne ukázala svoju typickú siluetu haja tmavá. Vo Weitovom lome zas jastrab krahulec vyplašil kŕdlik škorcov, následne pokojným letom preletel cez celý kameňolom a ukryl sa v krovinatom teréne. Nad Weitovým lomom sme pri love pozorovali aj mohutného myšiaka lesného. Z nedravcov nás svojimi početnými preletmi uchvátili desiatky včelárikov zlatých. Exkurzia sa verejnosti veľmi páčila, čomu sa veľmi tešíme.


Video zachytávajúce tri príbehy z mnohých, ktoré sme mohli ovplyvniť vďaka realizácii projektu 3D od ZSE a ktoré je našim poďakovaním spoločnosti Západoslovenská energetika, a.s. za ich dlhodobú podporu a prínos k ochrane dravcov na západnom Slovensku.


01 1692 Ah 9.7.2015

Adopcia mláďaťa orla kráľovského, ktoré dostalo meno Karol, rezonovala v celej krajine. Všetko sa skončilo dobre, všetky informácie nájdete v našich tlačových správach tu, tu aj tu (foto: Jozef Chavko).

02 Buteo 4.6.2015 Sysľ.polia

Toto mláďa myšiaka lesného ostalo bez matky, ktorá neprežila otravu organofosfátmi. Boli sme veľmi šťastní, že sa oňho dokázal vzorne postarať jeho starostlivý otec úplne sám a mláďa z hniezda úspešne vyletelo (foto: Jozef Chavko).

03 Ftin 2

Vďaka projektu bolo zrealizovaných niekoľko adopcií mláďat sokola myšiara, ktoré sa dostali do rúk človeka a boli prenesené k náhradným rodičom a súrodencom v približne rovnakom veku (foto: Viktor Prachár).

04 Male 91A5602

Vďaka projektu boli realizované pravidelné kontroly búdok inštalovaných na západnom Slovensku, krúžkovanie mláďat a starostlivosť tam, kde bola potrebná (foto: Jozef Chavko).

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd