Featured

Deň dobrovoľníctva so ZSE, a.s.

Resize of 13 Minulý týždeň (23.októbra) sme pripravili Deň dobrovoľníctva so Západoslovenskou energetikou, a.s. (ZSE). Z Ochrany dravcov na Slovensku sa podujatia zúčastnili Marek Gális a Roman Slobodník. Išlo o veľmi vydarenú akciu a preto sme sa rozhodli priblížiť vám ju formou rozhovoru s Marekom a Romanom.

Deň dobrovoľníctva sa konal na slanisku Akomáň. Pre slaniská (ako z názvu vyplýva) je typická veľmi slaná pôda, na ktorú sú naviazané vzácne druhy rastlín a živočíchov, ktorým vyhovujú takéto extrémne podmienky. Akomáň je súčasťou Šurianskych slanísk, ktoré podliehajú 4.stupňu ochrany (Chránený areál) a tiež patria do sústavy Natura 2000 (Územie európskeho významu). Prečo je Akomáň významný aj z pohľadu ochrany dravcov?

Roman: Slanisko Akomáň je významná lokalita pre dravce a sovy z dvoch hľadísk. Ako hniezdisko ho využívajú najmä sokoly myšiare. Historicky nedávno tu hniezdili aj sokoly červenonohé, v poslednom období sa v území vyskytujú počas migrácie. Priamo na farme hniezdi naša dnes už vzácna sova – kuvik obyčajný. Okolie farmy tvoria prevažne kosené plochy, ktoré sú veľmi atraktívne pre lov – najmä myšiakov lesných a kaní močiarnych. Od jesene do jari tu môžeme pozorovať zimných hostí, dravce reprezentuje kaňa sivá ale aj nenápadný sokol kobec a sovy myšiarka močiarna.

Koľko ľudí zo ZSE sa dňa dobrovoľníctva zúčastnilo? Akými aktivitami pomáhali?


Marek: V rámci Dňa dobrovoľníctva navštívilo slanisko 13 ľudí. Cieľom aktivít bolo potlačenie výskytu invázneho porastu pajaseňa žliazkatého. Monokultúrny porast pajaseňa sa v jednom z lesíkov, ktorý sa nachádza v centrálnej časti slaniska, v posledných rokoch výrazne rozšíril. Jeho výskyt na lokalite narúša pôvodné druhové zastúpenie drevín, vytláča menej konkurencie schopné druhy a zároveň agresívne expanduje do nových stanovíšť. Ak chceme zachovať vzácne druhy rastlín a živočíchov, ktoré sa v slanisku vyskytujú, je dôležité potlačiť výskyt pajaseňa a zabrániť jeho rozširovaniu na úkor domácich druhov. Ničenie porastov pozostávalo z mechanického odstránenia nadzemného porastu jeho pílením a následnej aplikácie chemického postreku na reznú plochu pňa.

Ako z vášho pohľadu prebiehal deň dobrovoľníctva?

Roman: Najviac sa teším, že akcia prebiehala v znamení úsmevu na perách. A keď sa zíde partia skvelých a pre prácu zapálených ľudí, dopadne to tak, že naše očakávania s Marekom boli výrazne presiahnuté. Prežili sme veľmi príjemný deň, za čo patrí veľká vďaka aj ľuďom zo ZSE.

Aký prínos vidíte v dobrovoľníckej pomoci?

Roman: Prínos vidím najmä v tom, že prídu ľudia, ktorí chcú prísť a chcú byť nápomocní a potom ide práca od ruky. Spolupráca zúčastnených bola ukážková, dobrovoľníci sa striedali pri pílení statných stromov, povzbudzovali sa a spoločne nosili ťažké kmene. Nespornou výhodou je aj množstvo ľudí, ktoré výrazne prispelo k vysokej intenzite práce. Keby sme na to ostali sami dvaja s Marekom, boli by sme v tom lese ešte dnes. ☺Chcú zamestnanci ZSE pokračovať v podpore Ochrany dravcov na Slovensku?

Marek: Milo nás prekvapila zo strany zúčastnených podpora tak našej organizácii ako aj aktivitám, ktorým sa venujeme. Dokonca niektorí sa vyjadrili, že by na ďalšiu akciu vzali svojich kamarátov, či rodinných príslušníkov. Verím, že táto pilotná akcia nebude poslednou a už teraz sa zamýšľame nad ďalšími možnými aktivitami.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd