nase sk dravce2

nase sk sovy2

3D od ZSE - Dávame Domov Dravcom

3D od ZSE - Dávame Domov Dravcom

projekt spolupráce so skupinou ZSE

pre rok 2016

Program 3D od ZSE ZSEnew Logo 4je realizovaný od roku 2015 s veľkým úspechom, dosiahli sme množstvo skvelých výsledkov, zaznamenali veľký záujem médií i verejnosti. Najviac aktivít realizujú naši členovia v rámci Malých členských projektov. V rámci 3D prebieha aj kampaň Návrat orlov, zameraná na ochranu orla kráľovského.

 

 

Čo sa práve deje

 December 2016 - aktualizovali sme výsledky Malých členských projektov.

IMG 0774

8. októbra sa konala exkurzia za dravcami na Záhorie. Tentokrát sme sa zamerali na rozoznávanie dravcov počas jesennej migrácie. Mali sme šťastie na orla kráľovského, orliaka morského, jastraba veľkého aj krahulca, z bežných druhov na sokola myšiara a myšiaka hôrneho.

 

FV7725foto: Jozef Chavko 

august - október:

Realizujeme 3.ročník monitoringu nocovísk sokolov červenonohých v spolupráci s maďarskými, rumunskými a srbskými kolegami. Zatiaľ čo rok 2014 prekvapil obrovskými (a dovtedy neznámymi) vysokými číslami nocujúcich sokolíkov v Karpatskej kotline (maximum 11206 jedincov), vlaňajšok už bol, čo sa týka čísel miernejší (maximum tvorilo 6915 jedincov). Tento rok sú počty sokolov červenonohých na nocoviskách podobné ako v roku 2014 a s napätím očakávame na blížici sa vrchol migrácie tohto druhu, ktorý očakávame v 38.týždni.

2014

Prehľad počtu sokolov červenonohých na nocoviskách v Karpatskej kotline v roku 2014 (x-ová os: týždeň v rámci monitorovaného obdobia, y-ová os: počet zistených jedincov, farby: modrá - Maďarsko, červená - Rumunsko, sivá - Srbsko, žltá - Slovensko)

2015

 

Prehľad počtu sokolov červenonohých na nocoviskách v Karpatskej kotline v roku 2015 (x-ová os: týždeň v rámci monitorovaného obdobia, y-ová os: počet zistených jedincov, farby: modrá - Maďarsko, červená - Rumunsko, sivá - Srbsko, žltá - Slovensko)

2016

Prehľad počtu sokolov červenonohých na nocoviskách v Karpatskej kotline v roku 2016, aktuálne výsledky (x-ová os: týždeň v rámci monitorovaného obdobia, y-ová os: počet zistených jedincov, farby: modrá - Maďarsko, červená - Rumunsko, sivá - Srbsko, žltá - Slovensko)

10.6.2016: Realizovali sme exkurziu k rieke Morave. Počasie bolo úžasné. Pozreli sme lúky okolo železničných mostov, kde lietala kaňa a tiež sa ozývalo mláďa myšiarky ušatej. Tú sme odfotili:) a potom pokračovali ďalej na Devínske jazero. Už tradične sme videli orla kráľovského, časť lúk bola pokosená, čo využili bociany, volavky, poštolky a myšiaky. Medzi nimi sme strávili súmrak a potom pomaly späť domov. Večer sa ozval chrapkáč poľný, svrčiaky a tiež sme sa pristavili pri rodine myšiarky ušatej. Keď sa mláďa nakŕmilo, rozlúčili sme sa s riekou a dohodli, že sa vidíme na ďalšej exkurzii Ochrany dravcov na Slovensku :). Ďakujeme nášmu sprievodcovi Vladovi Nemčekovi.

Mysiarka Nemcek

31.5.2016: Vydávame tlačovú správu o nových domovoch pre plamienky a kuviky, prečítajte si ju tu.

Foto tvar plamienka

 Plamienka driemavá, fotil Karol Šotnár

25.5.2016: Pripravili sme pre vás možnosť zúčasniť sa s nami viacerých aktivít - napr. inštalácie a kontroly búdok, či monitoringu druhov. Viac informácií nájdete tu.

14.5.2016 sme pre všetkých milovníkov orlov kráľovských, v rámci kampane zameranej na ich ochranu, pripravili úspešnú exkurziu.

 

Aktivity programu pre rok 2016

1. Dávame domov dravcom

Hlavnou aktivitou programu je skutočné poskytovanie domovu dravcom a sovám. Mnohé druhy dravcov si nevytvárajú hniezda, ale využívajú hniezda iných druhov vtákov. Vzhľadom k tomu, že človek prirodzené prostredie do značnej miery už narušil, sú mnohé druhy odkázané na umelé vytváranie hniezdnych príležitostí – na búdky a umelé hniezda.

2. Monitoring

Monitoringom sa rozumie zisťovanie počtu jedincov konkrétneho druhu a miesta, kde sa druh vyskytuje. Tieto informácie sú z hľadiska cielených opatrení pre ich záchranu kľúčové. Budeme monitorovať dravce a sovy na západnom Slovensku, so zameraním zvýšenej pozornosti na vzácne druhy (orol kráľovský, sokol rároh, haja červená, orliak morský).

3. Krúžkovanie mláďat

Krúžkovanie má veľký význam pre ochranu druhov, najmä z hľadiska poznania migračných trás, odpočinkových stanovíšť a faktorov ohrozenia počas migrácie. Rovnako poskytne informácie o tom, ktoré územia si vtáctvo vyberá napríklad pre odpočinok. V rámci programu 3D budú v roku 2016 okrúžkované na západnom Slovensku tieto druhy: orol kráľovský, sokol rároh, orliak morský, sokol myšiar.

4. Jesenné a zimné sčítanie

Naša organizácia je koordinátorom zimných sčítaní na Slovensku, ktoré sa realizujú na medzinárodnej úrovni. V termíne 9. – 10. januára 2016 sa bude realizovať sčítanie haje červenej na nocoviskách. Tento druh je na našom území v hniezdnom období veľmi vzácny, jeho početnosť sa odhaduje na 10-15 párov. Najvyššiu početnosť dosahuje práve v zime, kedy sa u nás vyskytujú severské populácie a na niektorých miestach sa na noc ukladá aj niekoľko desiatok jedincov.

5. Malé členské projekty RPS 2016

V rámci programu 3D od ZSE 2016 budú podporené malé projekty členov RPS, ktoré budú vybrané päťčlennou komisiou a realizované na západnom Slovensku. Výzva na podávanie projektov a podmienky boli zverejnené na web stránke RPS.

6. Vzdelávacie a PR aktivity

Počas roka bude realizovaných niekoľko aktivít pre zamestnancov ZSE a verejnosť, budeme úzko spolupracovať pri príprave podkladov pre médiá a prezentácii spoločných aktivít. 2 akcie budú organizované v januári – 22.1. prednáška v rámci kampane Návrat orlov a 23.1. exkurzia – pozorovanie orlov v zimnom období. Vzdelávacie a propagačné aktivity budú realizované v rámci programu 3D od ZSE (www.dravce.sk/3D), ako aj v rámci kampane Návrat orlov (www.navratorlov.dravce.sk), ktorá bola vytvorená pod programom 3D od ZSE 2015.

 

 

 

 

 

3D Súvisiace články

Copyright © 2015. All Rights Reserved.