Obsah čísla 7/2013

CONTENTS / OBSAH

 

Danko Š, Ranner A, Lontkowski J, Sándor I, Šírek J & Gorban I: Occurrence of the griffon vulture Gyps fulvus and the black vulture Aegypius monachus in Central Europe in the 21st century

Výskyt supa bielohlavého Gyps fulvus a supa tmavohnedého Aegypius monachus v strednej Európe v 21 . storočí

 

Dravecký M, Danko Š, Hrtan E, Kicko J, Maderic B, Mihók J, Balla M, Bělka T & Karaska D: Colour ringing programme of the lesser spotted eagle (Aquila pomarina) population in Slovakia and its new results in the period 2009–2012

Program označovania populácie orla krikľavého (Aquila pomarina) farebnými krúžkami na Slovensku a jeho nové výsledky za obdobie rokov 2009–2012

 

Nemček V: Abundance of raptors and habitat preferences of the common buzzard Buteo buteo and the common kestrel Falco tinnunculus during the non-breeding season in an agricultural landscape (western Slovakia)

Abundancia dravcov a využívanie a preferencia biotopov myšiakom lesným Buteo buteo a sokolom myšiarom Falco tinnunculus počas nehniezdnej sezóny v poľnohospodárskej krajine (západné Slovensko)

 

Nemček V: Movements of a juvenile red kite Milvus milvus in the border zone ofAustria, Slovakia and the Czech Republic

Pohyby mláďaťa haje červenej Milvus milvus v pohraničnej oblasti Rakúska, Slovenska a Českej republiky

 

Noga M: Communal roosting and the seasonal dynamics of the hen harrier Circus cyaneus in the Záhorie region

Nocovanie a sezónna dynamika kane sivej Circus cyaneus na Záhorí

 

Obuch J, Danko Š, Mihók J, Karaska D & Šimák L: Diet of the Ural owl (Strix uralensis) in Slovakia

Potrava sovy dlhochvostej (Strix uralensis) na Slovensku

 

Noga M & Dobrý M: Nesting and non-nesting occurrence of the short-eared owl Asio flammeus in the Záhorie region (SW Slovakia)

Hniezdny a mimohniezdny výskyt myšiarky močiarnej Asio flammeus na Záhorí (JZ Slovensko)

 

Dravecký M & Lehocký M: Young of the common buzzard (Buteo buteo) reared by lesser spotted eagles (Aquila pomarina) in natural conditions in Slovakia

Mláďatá myšiaka hôrneho (Buteo buteo) vychované orlami krikľavými (Aquila pomarina) v prirodzených podmienkach na Slovensku

 

Hirata K, Nakahama S & Yoshioka T: Hunting in the dark by a peregrine falcon (Falco peregrinus)

Lov sokola stahovavého (Falco peregrinus) v tme . 85  

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd