Obsah čísla 1/2007

CONTENTS / OBSAH

Focusing on the Imperial Eagle

 

Chavko J, Danko Š, Obuch J & Mihók J : The Food of the Imperial Eagle (Aquila heliaca) in Slovakia

Potrava orla kráľovského (Aquila heliaca) na Slovensku

 

Danko Š & Balla M : Unusual cases of nesting by the Imperial Eagle (Aquila heliaca) in Eastern Slovakia

Nezvyklé prípady hniezdenia orla kráľovského (Aquila heliaca) na východnom Slovensku

 

Danko Š, Mihók J, Chavko J & Prešinský L : Substitute nesting by Imperial Eagles (Aquila heliaca) in Slovakia

Náhradné hniezdenia u orlov kráľovských (Aquila heliaca) na Slovensku

 

Danko Š & Mihók J : Kleptoparasitism by raptors, focusing on the Imperial Eagle (Aquila heliaca)

Kleptoparazitizmus u dravcov so zameraním na orla kráľovského (Aquila heliaca)

 

Danko Š : Unusually early nest building by Imperial Eagles (Aquila heliaca)

Neobyčajne skorá stavba hniezda u orla kráľovského (Aquila heliaca)

 

Danko Š : Conidification among Imperial Eagles (Aquila heliaca)

Konidifikácia u orla kráľovského (Aquila heliaca)

 

Danko Š : First documented nesting by White-tailed Sea Eagles (Haliaeetus albicilla) in Eastern Slovakia

Prvé doložené hniezdenie orliaka morského (Haliaeetus albicilla) na východnom Slovensku

 

Lipták J & Mihók J : Proof of nesting by a second pair of White-tailed Sea Eagles (Haliaeetus albicilla) in Eastern Slovakia

Doložené hniezdenie druhého páru orliaka morského (Haliaeetus albicilla) na Východnom Slovensku

 

Lipták J : Nesting by Hobbies (Falco subbuteo) in the Košice Basin (Eastern Slovakia) from 1996 to 2005

Hniezdenie sokola lastovičiara (Falco subbuteo) v Košickej kotline (východné Slovensko) v rokoch 1996 až 2005

 

Karaska D : Large numbers of young in nests of Tawny Owls (Strix aluco)

Vysoký počet mláďat v hniezdach sovy obyčajnej (Strix aluco)

 

Karaska D : Unusual nesting by Tengmalm´s Owls (Aegolius funereus) in Orava

Neobvyklé hniezdenie pôtika kapcavého (Aegolius funereus) na Orave

 

Šotnár K : Tree nesting of Eagle owl (Bubo bubo) in Prievidza district

Stromové hniezdo výra skalného (Bubo bubo) v okrese Prievidza

 

Slobodník V : Summary of Ringing Project for Raptors and Owls from 2002 to 2004 in Slovakia

Sumarizácia krúžkovania dravcov a sov v rokoch 2002 až 2004 na Slovensku

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd