Obsah čísla 2/2008

CONTENTS / OBSAH

Papers focusing on Aquila pomarina / Články zamerané na Aquila pomarina

 

Dravecký M, Danko Š, Obuch J, Kicko J, Maderič B, Karaska D, Vrána J, Šreibr O, Šotnár K, Vrlík P & Bohačík L: Diet of the Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina) in Slovakia

Potrava orla krikľavého (Aquila pomarina) na Slovensku

 

Maderič B, Danko Š & Dravecký M: Records of the Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina) nests with two fledged young without human intervention in Slovakia

Prípady hniezd orlov krikľavých (Aquila pomarina) s dvomi vyvedenými mláďatami bez zásahu človeka na Slovensku

 

Dravecký M, Maderič B, Šotnár K, Danko Š, Harvančík S, Kicko J, Karaska D, Vrlík P, Vrána J, Balla M, Boucný D & Kišac P: Lesser Spotted Eagles (Aquila pomarina) colour ringing programme and its first results since 2000–2008 in Slovakia

Program označovania orlov krikľavých (Aquila pomarina) farebnými krúžkami a jeho prvé výsledky v rokoch 2000–2008 na Slovensku

 

Dravecký M, Sellis U, Bergmanis U, Dombrovski V, Lontkowski J, Maciorowski G, Maderič B, Meyburg B-U, Mizera T, Stój M, Treinys R & Wójciak J 2008: Colour ringing of the Spotted Eagles (Aquila pomarina, Aquila clanga and their hybrids) in Europe – a review

Označovanie orlov (Aquila pomarina, Aquila clanga a ich hybridov) farebnými krúžkami v Európe – prehľad

 

Meyburg B-U, Graszynski K, Langgemach T, Sömmer P & Bergmanis U: Cainism, nestling management in Germany in 2004–2007 and satellite tracking of juveniles in the Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina)

Kainizmus, hniezdny manažment v Nemecku v rokoch 2004–2007 a satelitné sledovanie mláďat orla krikľavého (Aquila pomarina)

 

Danko Š: The latest results of ringing the Lesser Spotted Eagles (Aquila pomarina) in Slovakia

Najnovšie výsledky krúžkovania orlov krikľavých (Aquila pomarina) na Slovensku

 

Danko Š & Maderič B: Nesting of the Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina) at its hatching site

Hniezdenie orla krikľavého (Aquila pomarina) na mieste jeho vyliahnutia

 

Other papers / Ďalšie články

 

Kečkéšová L & Noga M: The diet of the Common Kestrel in the urban environment of the city of Nitra

Potrava sokola myšiara v urbánnom prostredí mesta Nitra

 

Mikuš J, Noga M. & Nemček V: First breeding of the Imperial Eagle (Aquila heliaca) in the “Borská nížina” lowland (SW Slovakia)

Prvé hniezdenie orla kráľovského (Aquila heliaca) na Borskej nížine (JZ Slovensko)

 

Pačenovský S & Shurulinkov P: Actual knowledge on distribution of the Pygmy Owl (Glaucidium passerinum) in Bulgaria and Slovakia with population density comparison

Aktuálne poznatky o rozšírení kuvička vrabčieho (Glaucidium passerinum) v Bulharsku a na Slovensku s porovnaním denzít populácií

 

Latková H: Seasonal changes in food composition of the Barn Owl (Tyto alba) in the northern part of the “Záhorie” region

Sezónne zmeny v potrave plamienky driemavej (Tyto alba) v severnej časti Záhoria

 

Slobodník V: Summary on raptors and owls ringing in Slovakia in the period 2005–2006

Sumarizácia krúžkovania dravcov a sov v rokoch 2005 a 2006 na Slovensku

 

Uhrin M, Danko Š & Latková H: Bibliography on birds of prey and owls in Slovakia. Part 1. Order Accipitriformes, genera Aquila, Hieraaetus & Haliaeetus

Bibliografia dravcov a sov Slovenska. Časť 1. Rad Accipitriformes, rody Aquila, Hieraaetus & Haliaeetus

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd