Featured

Ohrozený sokol sa po liečbe vrátil do prírody

Tlačová správa Košice, 26. augusta 2017 Sokol raroh2
V piatok predpoludním sa do prírody vrátil mladý sokol rároh. Ide o jeden z najvzácnejších druhov našej krajiny. Sokola našiel ešte v júli, neďaleko hniezda, z ktorého vyletel, člen Ochrany dravcov na Slovensku (RPS), Jozef Mihók. Ďalší člen RPS, Ján Lipták, odovzdal sokola do odbornej opatery. Po úspešnej rehabilitácii bol tento vzácny pacient pripravený na vypustenie.

 

 

Na Slovensku hniezdi len niečo vyše 30 párov sokola rároha. Z tohto počtu je do 10 hniezd vo východnej časti krajiny, v roku 2017 vychovali 27 mláďat. V 80-tych rokoch 20. storočia sa druh u nás dostal až na hranicu vyhynutia v dôsledku vykrádania hniezd, drastického odlesňovania pohorí, kde hniezdil a zánikom pasienkov s kľúčovou korisťou – sysľom pasienkovým. Jeho vymiznutiu z našej prírody sa podarilo zabrániť vďaka aktivitám ochranárov, najmä vďaka fyzickému stráženiu hniezd. Pre mladé vtáky je kritický prvý rok života, kedy môžu podľahnúť nepriaznivým podmienkam počas putovania na zimovisko, stanú sa obeťou predátora, alebo choroby, dospelosti sa dožije len malé percento.

 

„V rámci projektu LIFE Energia realizujeme kontroly všetkých lokalít s výskytom sokola rároha. V prípade známych párov majú veľký význam pravidelné návštevy, ako sa ukázalo aj v tomto prípade. Tohtoročné mláďa sme našli v júli, počas pravidelnej kontroly územia, pri obci neďaleko Košíc. Všimli sme si, že nelieta a že mu ovísa krídlo. Odchytili sme ho a odniesli na Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF),“ hovorí Ján Lipták a Jozef Mihók, ktorí sa venujú monitoringu sokola rároha na Slovensku.

 

Na Klinike vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat sa sokola ujal jej prednosta, Ladislav Molnár: „Vyšetrenie preukázalo zlomeninu. Šťastím bola jej lokalizácia v konci krídla, kde sú tenšie kosti, ktoré sa rýchlejšie zrastú a hojenie má kratší priebeh. Krídlo bolo fixované, nešlo o otvorenú zlomeninu. Po mesiaci je pacient v dobrom stave, pripravený na návrat do prírody. Zotavoval sa v rehabilitačnej stanici v Rozhanovciach, ktorá bola zrekonštruovaná vďaka projektu LIFE Energia a je najväčším zariadením tohto druhu v Košickom kraji.“

 

Jednou z možných príčin zranenia je náraz do prekážky, ktorou mohlo byť aj elektrické vedenie. Vtáky do drôtov často narážajú počas lovu potravy, alebo keď sú zamestnaní inou činnosťou, ktorá znižuje ich pozornosť. „V rámci projektu LIFE Energia umiestňuje spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s. spolu na 34 kilometrov úsekov, kde je riziko nárazov vtáctva najvyššie, špeciálne prvky. Tie zvýšia viditeľnosť drôtov, čím sa predíde nárazom, a teda zraneniam či dokonca usmrteniu vtáctva. Takto bezpečná bude i väčšina hniezdnych oblastí sokola rároha,“ informuje Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku.

 

Tento prípad je už druhou tohtoročnou záchranou. Koncom júna sa podarilo Jánovi Liptákovi vyliečiť a vypustiť mláďa sokola rároha s vážnou chorobou, ktorej podľahli ďalší dvaja jeho súrodenci.

 

Pre ďalšie informácie kontaktujte:
Ján Lipták, Ochrana dravcov na Slovensku, 0903 676 244, Jaroslav Soroka, UVLF KE, 0905 717 254, Ladislav Molnár, UVLF KE, 908 477 082

 

Doplňujúce informácie:

Viac o projekte LIFE13 NAT/SK/001272 ENERGIA sa dozviete na www.lifeenergia.sk, resp. www.facebook.com/lifeenergia.sk.
Projekty sú podporené Európskou úniou v rámci programu LIFE a významnou mierou prispievajú k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach disponuje špecializovaným klinickým pracoviskom a rehabilitačnou stanicou schopnou poskytnúť veterinárnu starostlivosť pre vzácne, chránené živočíchy, ktoré sú odkázané na starostlivosť ľudí. Aj tento prípad potvrdzuje potrebu a opodstatnenosť takýchto odborných pracovísk pri ochrane kriticky ohrozených druhov živočíchov, ako aj spoluprácu ochranárov a veterinárnych lekárov zastrešených projektom LIFE. Okrem projektu v týchto dňoch realizuje univerzita rekonštrukciu Kliniky vtákov, exotických a voľne žijúcich zvierat, ktorá bude po úprave väčšia a modernejšia.

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd