Featured

V Košiciach otvorili nezvyčajnú výstavu

Tlačová správa Košice, 17. mája 2017 Vystava 2
Košice sa stali v poradí šiestym miestom na Slovensku, kde si ľudia sadnú na skutočné elektrické vedenie a odfotia sa s letiacim dravcom. Túto zaujímavú možnosť ponúka výstava s názvom „Sedím na vedení a je mi dobre“. V západoslovenských mestách si ju pozrelo už viac ako 100 tisíc návštevníkov, na východ prišla prvýkrát. Utorok 16. mája sa konalo slávnostné otvorenie pre verejnosť vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, kde ostane do konca júna. Záštitu nad výstavou prevzalo Ministerstvo životného prostredia SR.

 

„Elektrinu využívame každý deň, krajina je pretkaná sieťou elektrických vedení. Vtáky sa za pomerne krátky čas existencie týchto bariér nedokázali prispôsobiť. Narážajú do drôtov, alebo sadajú na konštrukcie, kde ich zasiahne elektrina. Zodpovedný prístup energetických spoločností na Slovensku je pretavený do konkrétnych opatrení. Pred kolíziami sú vtáky chránené vďaka špeciálnym prvkom, ktoré zvýšia viditeľnosť vedení. Vtáctvo takúto prekážku zaregistruje včas a nadletí ju. Proti elektrickému prúdu pri dosadnutí na konštrukciu stĺpu sa využívajú tvz. ekochráničky a ekozábrany. Umožnia vtákom na stĺp bezpečne pristáť, alebo im v tom zabránia,“ hovorí Lucia Deutschová z Ochrany dravcov na Slovensku.


„Výstava projektu LIFE Energia zaujímavým spôsobom znázorňuje dôsledky používania elektriny na vtáctvo a riešenia týchto aspektov. Vďaka fotorealistickej stene si môžu ľudia sadnúť na bezpečné elektrické vedenie a odfotiť sa s letiacim dravcom. Prvkov na ochranu vtáctva aj drôtov sa môžu návštevníci dotýkať, aby si vďaka zážitku zapamätali posolstvo výstavy. Zaujímavosťou je i spôsob poňatia informačnej časti. Ide o komix, ktorý rozpráva príbeh zodpovedného mestečka, kde sa vtáky cítia bezpečne,“ hovorí Miroslav Dravecký z Východoslovenského múzea v Košiciach.


„Výstava je vyrobená na Slovensku, s použitím ekologických materiálov – dreva, kovu a papiera. V metropole východu bude do 30. júna,“ vysvetľuje Deutschová a pokračuje: „V Európe zahynie kvôli elektrickým vedeniam približne 400 vtákov každý deň. Je to obrovské číslo. Vtáky sú dôležitou súčasťou krajiny, najmä v prípade vzácnych druhov môže byť záchrana každého jedinca významná pre celú populáciu. Pri zvyšovaní bezpečnosti vedení spolupracujeme aj s inými krajinami. Výstava zvyšuje záujem ľudí o ochranu vtáctva a o to, ako môže každý z nás pomôcť.“


„Projekt LIFE Energia prebieha na východnom Slovensku v piatich Chránených vtáčích územiach (CHVÚ): Slovenský kras, Košická Kotlina, Medzibodrožie, Senianske rybníky a Ondavská rovina. Do monitoringu týchto území sa zapojilo spolu 18 vyškolených mapovateľov, skontrolovali 2600 km vedení,“ spresnila Deutschová. „Východoslovenská distribučná, a.s. tu v rámci projektu inštaluje zviditeľňovacie prvky na rozsahu 34 km vedení. Používať sa bude dynamický prvok FireFLY, schopný emitovať svetlo aj po západe slnka až 6 hodín a veľká statická oranžová špirála. Vďaka týmto opatreniam budú vtáčie územia východného Slovenska pre vtáky bezpečnejšie,“ vysvetľuje Jana Palková, členka predstavenstva VSD.

 

Ďalšie fotografie z otvorenia výstavy si môžete pozrieť vo fotoblogu.

 

Doplňujúce informácie:
• CHVÚ Košická kotlina patrí do sústavy chránených území NATURA 2000. Vyhlásené bolo v roku 2008. Jeho účelom je ochrana významných druhov vtákov, ako je napr. sokol rároh, sova dlhochvostá, bocian biely a orol kráľovský. V rámci projektu LIFE Energia sa zapojilo do monitoringu distribučných elektrických vedení v tomto území 12 mapovateľov. Spolu skontrolovali takmer 400 km elektrických vedení, z ktorých boli určené najrizikovejšie úseky z pohľadu nárazov vtáctva. Na trinástich úsekoch o celkovej dĺžke 10 km inštaluje Východoslovenská distribučná, a.s. tzv. odkloňovače letu, pričom ku dnešnému dňu už je v rámci troch úsekov vedenia 22 kV ošetrených spolu 3,7 km.


• Sieť elektrických vedení má na Slovensku dĺžku 35 tisíc kilometrov. Je to asi vzdialenosť cesty z Bratislavy na južný pól a naspäť. Dnes je pre nás elektrina už úplnou samozrejmosťou, avšak kompletná elektrifikácia obcí na Slovensku bola zabezpečená nedávno - v druhej polovici 20. storočia.


• Projekt LIFE Energia podporila Európska únia prostredníctvom programu LIFE. Významným prínosom projektu je zlepšenie stavu prioritných druhov vtákov v trinástich projektových chránených vtáčích územiach, ktoré sú súčasťou siete Natura 2000. Projekt realizujú od septembra 2014 do decembra 2019 organizácie Ochrana dravcov na Slovensku, Východoslovenská distribučná, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a rezortná organizácia MŽP SR Štátna ochrana prírody SR. Všetky informácie o projekte nájdete na www.lifeenergia.sk a www.facebook.com/lifeenergia.sk.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd