Úžasný objav! Rekordných 17 hniezd kriticky ohrozeného dravca

Tlačová správa Bratislava, 7. júla 2017 1 Mladata 2017
Nádherný sokol červenonohý slávi svoj veľký návrat. Ornitológovia dôkladne preskúmali jeho jediné hniezdisko na Slovensku a potvrdili až 17 hniezdiacich párov! Ide o obrovský úspech v prípade druhu, ktorý je na Slovensku kriticky ohrozený. Vzácna lokalita je na západe krajiny, presnú lokalitu odborníci taja v záujme ochrany druhu pred vyrušovaním.

 

 

„Na konci 90-tych rokov u nás hniezdilo 60 až 70 párov sokola červenonohého. Z nášho územia vymizli pre chemizáciu a výrazné zmeny poľnohospodárskej krajiny. V roku 2010 to boli už iba tri páry, 2011 - 2 páry, 2012 - ani jeden pár, 2013 - 1 pár, 2014 - 4 páry, 2015 – 2 páry, 2016 – 5 párov. V roku 2012, po vzore maďarských kolegov, začal projekt zameraný na jeho návrat do krajiny. Do 5 hniezdnych lokalít známych z minulosti sme umiestnili celkom 300 búdok a 30 podložiek. Z toho 50 búdok a podložiek bolo inštalovaných na spomínané, jediné známe hniezdisko. Sokol červenonohý si totiž hniezda nestavia, využíva buď hniezda krkavcovitých vtákov, alebo búdky. Okrem toho sme uskutočnili ďalšie opatrenia – ako napríklad výsadbu, obnovu a údržbu stromoradí. Tiež sa nám podarilo presadiť ochranu havranov, vrán a strák pred odstrelom,“ hovorí Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.

 

„V uplynulých dňoch sme kontrolovali všetky perspektívne miesta. Na naše veľké prekvapenie sa nám podarilo objaviť až 17 obsadených hniezd! 14 párov je v búdke, 1 pár v hniezde vrany na podložke, 1 v hniezde po strake a 1 v hniezde po myšiakovi hôrnom. Týmto mimoriadnym objavom sa však naša práca nekončí. Práve naopak. Nakoľko sokoly nenachádzajú dostatok potravy priamo na hniezdnej lokalite, musia prekonávať veľké vzdialenosti na vhodnejšie plochy. Chceme urobiť všetko pre zvýšenie úspešnosti hniezdenia, teda aby vyletelo čo najviac mláďat. Preto zvažujeme poskytovať sokolom dodatočnú potravu – prikrmovať ich tak, aby nemuseli svoje mláďatká tak často opúšťať,“ vysvetľuje Slobodník a dopĺňa ďalšiu zaujímavú skutočnosť: „Tento rok sa u nás vôbec prvýkrát potvrdil návrat jedincov tohto druhu späť na lokalitu, kde sa vyliahli. Dôkazom sú krúžky na ich nohách. Už štyri mláďatá z minulého roka, tri samice a jeden samec, sa sem vrátili a hniezdia. Okrem nich dopĺňa malú hniezdnu kolóniu i jedna trojročná maďarská samička.“

 

„Ukazuje sa, že vytvorenie hniezdnych príležitostí má obrovský význam – až 10 párov obsadilo tento rok búdky, inštalované v posledných troch rokoch v rámci projektu LIFE REDFOOT. Dostatok hniezd je jedným z predpokladov na vytvorenie stabilnej populácie, nie však jediným. Nevyhnutnosťou je kľud počas celého procesu hniezdenia, od znášky vajec, cez ich zahrievanie, po liahnutie a výchovu mláďat. Obzvlášť dôležitý je dobrý prístup k vhodnej potrave – sokol červenonohý potrebuje hmyz i hlodavce, vyhovujú mu trávne porasty a plochy s vysokou druhovou rozmanitosťou,“ uzatvára Slobodník.

 

Pre ďalšie informácie kontaktujte: Roman Slobodník, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 0907 026 107

 

Doplňujúce informácie:
• Medzi minuloročnými mláďatami, ktoré sa tento rok zapojili do hniezdenia, sú aj mediálne známe samičky Monika a Majka. Okrem nich sa vrátila i ďalšia samička, tá dostala meno Miška a zatiaľ jediný samček, pomenovaný Peter.
• Krátka história hniezdenia sokola červenonohého na Slovensku:
2016 – 19 mláďat, 2015 – 4 mláďatká, 2014 – 11 mláďat, 2013 – 4 mláďatá, 2012 – 0 mláďat, 2005 – 19 mláďat z 11 hniezdnych párov, na konci 90-tych rokov – odhadom 60-70 párov.
• Maďarská samička, ktorá tento rok zahniezdila na Slovensku, bola krúžkovaná ako mláďa na hniezde vo vzdialenosti viac ako 300 kilometrov, čo je v prípade tohto druhu nezvyčajne veľká vzdialenosť.
• Zlepšenie podmienok pre sokola červenonohého v takej miere, ako sa nám to podarilo, by nebolo možné bez realizácie projektu v rámci programu LIFE Európskej únie. LIFE oslávil tento rok 25. výročie svojej existencie, s jeho pomocou sa nám podarilo dokonca zachrániť niekoľko druhov pred vyhynutím a stabilizovať populáciu ďalších ohrozených druhov.
• Viac o projekte LIFE11 NAT/HU/000926 Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline sa dozviete na webovej stráne www.falcoproject.eu. Projekt bol podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE a významnou mierou prispieva k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd