Featured

Fešáci medzi dravcami sa pripravujú na prílet do Európy

Tlačová správa Bratislava, 11.apríla 2017 25
Na Slovensku kriticky ohrozené sokoly červenonohé letia späť do Európy. Na základe údajov z vysielačky vieme, že ich migrácia začala už koncom marca, v súčasnosti sa pripravujú na náročný prelet nad Saharou. Predpokladaný prílet na Slovensko je koncom apríla. Blížiacu sa Veľkú noc odporúčajú ornitológovia využiť na pozorovanie vtákov, v týchto dňoch nastane druhý vrchol jarnej migrácie.

 

„V minulosti sme o migrácii druhov mali oveľa menej znalostí, väčšina našich poznatkov pochádzala z pozorovania vo voľnej prírode. Prvý zlom nastal, keď sme začali vtáky krúžkovať a na základe výmeny údajov medzi ornitológmi sme sa dozvedeli aktuálny výskyt niektorých jedincov. Až osadzovaním satelitných vysielačiek sa nám podarilo získať úplné informácie o jednotlivých presunoch. Vo väčšom počte sa pre tieto účely začali vysielačky používať zhruba posledných dvadsať rokov. Práve vďaka týmto údajom dokážeme druhy oveľa efektívnejšie chrániť – napr. ak sa signál niekoľko dní nemení, môžu byť jedince zranené a zachránené v rehabilitačných staniciach. Taktiež vieme, kde zimujú a hniezdia, v prípade potreby sa v okolí hniezd vyhlasujú ochranné zóny. V súčasnosti majú aktívne vysielačky 3 sokoly červenonohé, ktoré zimovali na rozhraní Angoly, Zambie, Botswany a Namíbie,“ vysvetľuje Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.

 

„Vysielačky majú i 4 sokoly amurské. Pre svoj vzhľad ako aj pre polohu spoločných zimovísk sa predpokladá, že kedysi predstavovali spoločný druh so sokolmi červenonohými. Geografická izolovanosť postupne spôsobila vznik dvoch samostatných druhov. Oba druhy majú podobnú hniezdnu stratégiu – hniezdia v kolóniách a jedince, ktoré nehniezdia, pomáhajú pri hniezdení aktívnych párov. Ich hlavnou zložkou potravy je hmyz. Na základe údajov z vysielačiek vieme, že oba druhy zimovali v Afrike spoločne. Predpokladaný prílet „našich“ červenonohých fešákov bude koncom apríla, teda v priebehu mesiaca musia zvládnuť vzdušnou čiarou viac ako 8 000 kilometrov,“ dopĺňa Slobodník.

 

„I keď na sokola červenonohého si ešte počkáme, ornitológovia odporúčajú využiť voľné dni počas Veľkej noci na pozorovanie vtákov. Aktuálne sú už na Slovensku aj prvé trsteniariky, či penice, očakáva sa ešte prílet strakošov, vĺh a včelárikov. Nastane tzv. druhý vrchol jarnej migrácie. Slovenskom preletí počas apríla milióny vtákov, preto sa rozhodne oplatí byť pritom,“ uzatvára Slobodník.

 

Pre ďalšie informácie kontaktujte: Roman Slobodník, odborný koordinátor projektu LIFE Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline, 0907 026 107

 

Doplňujúce informácie:
• Sokol amurský – hniezdi v juhovýchodnej Ázii, zimuje v južnej Afrike, pred niekoľkými rokmi bola úspešná kampaň proti jeho masívnemu lovu počas migrácie v oblasti Nagaland, kde sa kumulujú obrovské migračné kŕdle.
• Viac informácií o projekte LIFE11 NAT/HU/000926 Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline sa dozviete na web stránke www.falcoproject.eu
• Projekt bol podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE a významnou mierou prispieva k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd