Featured

V roku 2016 sa na Slovensku objavili štyri nové druhy vtákov

Tlačová správa Bratislava, 3. januára 2017  Bradan zltohlavy
Pre ľudí, ktorí sa zaoberajú ochranou prírody a najmä vtáctva, bol uplynulý rok 2016 mimoriadne zaujímavý a prínosný. Ornitológovia zaznamenali na našom území až štyri nové druhy, kriticky ohrozený sokol vyviedol rekordný počet mláďat, v rámci projektu LIFE Energia sa začalo s umiestňovaním prvkov, ktoré ochránia stovky vtákov ročne pred nárazom do elektrických vedení.

„V roku 2016 sa počet druhov zaznamenaných na Slovensku rozšíril na viac ako 360. V troch prípadoch išlo o druhy, ktorých domovom je najmä Ázia a ich zastihnutie súvisí s východným prúdením, ktoré nás sprevádzalo počas jesene. Ako prvý sa o slovo prihlásil bradáň žltohlavý menom Adonis. Od júna ho bolo možné s malými prestávkami sledovať viac ako mesiac v Tatrách. V rámci programu na zvýšenie populácie druhu bol Adonis v roku 2014 vypustený vo francúzskych Alpách. Dôvodom pre jeho výskyt na našom území je možno jeho český pôvod – vyliahol sa v ZOO Ostrava. Dohľadaný bol na základe signálu z vysielačky, ktorými sú vybavené všetky vypúšťané jedince,“ hovorí Roman Slobodník z Ochrany dravcov na Slovensku.

 

„Ďalšie dva druhy do zoznamu pribudli na prelome septembra a októbra, vďaka odchytom za účelom ich označenia krúžkom a opätovným vypustením. Je to veľké zadosťučinenie pre odborne vyškolených krúžkovateľov za stovky hodín strávených v teréne. Strnádka malá rovnako aj kolibkárik dlhochvostý sú menšími druhmi spevavcov, ktoré by sme len veľmi ťažko s istotou identifikovali pozorovaním v prírode. Domovom kolibkárika je stredná a východná Ázia, strnádka malá obýva severnú Európu aj Áziu. Oba druhy však zimujú v juhovýchodnej Ázii, takže ich výskyt je o to zaujímavejší. Zoznam vtákov Slovenska rozšírila ako posledná čajka orlia, ktorej najbližšie hniezdisko sa nachádza na pobreží Čierneho mora. Tento druh bol pozorovaný v prvej polovici novembra pri Trnave,“ dopĺňa Slobodník.

 

„V roku 2016 začali dve energetické spoločnosti v rámci partnerstva na projekte LIFE Energia inštalovať prvky na ochranu vtáctva pred nárazmi do elektrických vedení. Je to nesmierne dôležité opatrenie. V priebehu nasledujúcich troch rokov pribudne viac ako 8000 prvkov, ktoré ochránia vyše 600 vtákov každý rok,“ informuje Lucia Deutschová, manažérka projektu LIFE Energia z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku.

 

„Okrem toho, že niektoré druhy boli pozorované prvýkrát, venujeme veľa energie pre záchranu niektorých kriticky ohrozených druhov, aby sa nestalo, že budú u nás videné poslednýkrát. Do tejto skupiny patrí i sokol červenonohý. 5 hniezdiacich párov vyviedlo tento rok až 19 mláďat, čo je najúspešnejšie hniezdenie u nás od roku 2005,“ dopĺňa Deutschová.

 

„Napokon, máme veľkú radosť z nadviazania spolupráce s mnohými užívateľmi, ktorí nám pomohli pri výsadbe stromov a dokonca inštalovali búdky, ako opatrenie biologickej ochrany, namiesto aplikácie chemických látok. Stále viac farmárov sa zapája do schém na ochranu prírody na poľnohospodárskej pôde i v lesoch, ktoré rešpektujú prírodné procesy. Zvyšuje sa tak druhová rozmanitosť a spestruje život v našej krajine. Rok 2016 teda nepochybne priniesol mnoho pozitívnych správ pre ľudí, ktorých poslaním je ochrana prírody,“ uzatvára Deutschová.

Doplňujúce informácie:

Viac informácií o projekte LIFE Energia nájdete na www.lifeenergia.sk
Viac informácií o projekte „LIFE Redfoot“ na ochranu sokola červenonohého nájdete na www.falcoproject.eu.
Oba projekty sa realizujú s podporou Európskej únie v rámci programu LIFE.

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd