Členské projekty Ochrany dravcov na Slovensku sú určené na podporu aktivít našich členov. Ich cieľom je praktická ochrana dravých vtákov a sov vo voľnej prírode, výskum, či vzdelávanie. Hlavným partnerom je Nadácia ZSE v rámci programu 3D od ZSE. V roku 2023 bolo schválených 9 projektov. Všetkým riešiteľom prajeme vydarenú sezónu a úspešnú realizáciu naplánovaných aktivít.

Monitoring a ochrana plamienky a kuvika na západnom Slovensku

Cieľom projektu je zlepšenie úkrytových a hniezdnych možností pre cieľové druhy a rozšírenie poznatkov o ich súčasnom rozšírení, biotopových preferenciách, hniezdení a migrácii v regióne západného Slovenska.

Dravé vtáky a sovy vo fotografii

Cieľom projektu je priniesť nové a kvalitné fotografie našich najznámejších aj vzácnejších druhov dravcov a sov pre potreby nového kalendára. Zároveň budú fotografie slúžiť pri šírení osvety o týchto druhoch.

Hľadáme zimoviská myšiarok ušatých

Cieľom projektu je získať informácie o čo najväčšom počte zimovísk a zároveň propagovať aktivity Ochrany dravcov na Slovensku.

Monitoring a ochrana plamienky a kuvika v okresoch Rimavská Sobota a Rožňava

Cieľom projektu je zlepšenie úkrytových a hniezdnych možností pre cieľové druhy a získanie poznatkov o ich súčasnom rozšírení, biotopových preferenciách, hniezdení a migrácii v okresoch Rimavská Sobota a Rožňava.

Monitoring populácie orla kráľovského

Cieľom projektu je získanie aktuálnych údajov o hniezdnej populácii orla kráľovského na Slovensku. V prípade zistenia vplyvov, ktoré môžu mať negatívny vplyv na hniezdnu úspešnosť, bude zabezpečená ochrana hniezda.

Monitoring a hniezdna ochrana orla kráľovského, orla skalného a orliaka morského v širšom okolí Piešťan

Cieľom projektu je zistenie aktuálneho stavu veľkosti populácie vybraných druhov a praktická ochrana už známych hniezdísk a lovísk z predchádzajúcich rokov.

Aktualizovanie stavu populácie kane močiarnej v Podmalokarpatskej zníženine

Cieľom projektu je zistiť aktuálny počet hniezdiacich párov kane močiarnej v oblasti Podmalokarpatskej zníženiny, zozbierať údaje o hniezdnej úspešnosti a zhodnotiť stav hniezdneho biotopu na lokalitách.

Monitoring a podpora hniezdnych možností pre plamienku driemavú na juhovýchode Slovenska

Cieľom projektu je zlepšenie hniezdnych možností pre plamienku driemavú vyvesením vhodných búdok na lokalitách s jej potencionálnym alebo trvalým výskytom a získanie poznatkov o jej aktuálnom rozšírení.

Podpora hniezdenia pôtika kapcavého vo Volovských vrchoch

Cieľom projektu je v spolupráci s Východoslovenským múzeom v Košiciach mať nainštalovaných vo Volovských vrchoch 50 ks hniezdnych búdok pre pôtika kapcavého.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd