nase en dravce2

nase en sovy2

MČP RPS 2023

Členské projekty Ochrany dravcov na Slovensku sú určené na podporu aktivít našich členov. Ich cieľom je praktická ochrana dravých vtákov a sov vo voľnej prírode, výskum, či vzdelávanie. Hlavným partnerom je Nadácia ZSE v rámci programu 3D od ZSE. V roku 2023 bolo schválených 19 projektov. Všetkým riešiteľom prajeme vydarenú sezónu a úspešnú realizáciu naplánovaných aktivít.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.