Malé členské projekty Ochrany dravcov na Slovensku sú určené na podporu aktivít našich členov.

Ich cieľom je praktická ochrana dravých vtákov a sov vo voľnej prírode, výskum, či vzdelávanie. 

Hlavným partnerom je Západoslovenská energetika, a.s., v rámci programu 3D od ZSE, projekty sa realizujú aj vďaka DVOM PERCENTÁM.

 

V roku 2020 bolo schválených 8 projektov. Všetkým riešiteľom prajeme vydarenú sezónu a úspešnú realizáciu naplánovaných aktivít.

Podpora hniezdnych možností plamienok driemavých (Tyto alba) na Podunajsku

KSotnar 40491671165 0b4edb2ca5 wCieľom projektu je kompenzácia straty vhodných hniezdnych možností pre plamienku driemavú, formou inštalácie nových búdok.

Kde zimujú sovy s uškami?

ZRifik 40442694095 541dbdb748 wCieľom projektu je zmapovať zimoviská myšiarok ušatých prostredníctvom zapojenia verejnosti do Súťaže s myšiarkami a vlastného monitoringu.

Akustická variabilita sovy obyčajnej v rôznych ekosystémoch

BMolnar 29470663647 e4b9fa9702 wCieľom projektu je zistiť existenciu regionálnych rozdielov v hlasoch sov v pohorí Álp a Karpát. Na základe hlasových prejavov identifikujeme rozdiely v kvalite teritórií.

Monitoring a ochrana kuvika obyčajného (Athene noctua) v regióne západného Slovenska

BLandsfeld 41296425932 2ff88740fe wCieľom projektu je zlepšenie úkrytových a hniezdnych možností pre kuvika obyčajného a rozšírenie poznatkov o súčasnom rozšírení druhu v regióne západného Slovenska.

Domapovanie populácie orla krikľavého v Turčianskej a Rajeckej kotline

BMaderic 26221775267 18b3a59d31 wCieľom projektu je zistenie aktuálneho stavu veľkosti populácie orla krikľavého v Turci a v Rajeckej kotline, domapovanie dosiaľ neznámeho územia a overenie už známych hniezdísk z predchádzajúcich rokov.

Výskum gildy lesných sov (Strix aluco, S. uralensis, A. funereus, G. passerinum) na Považí a hornom Ponitrí

 

NeznamyAutor 27978099448 b8fa8c842b wCieľom projektu je výskum gildy lesných sov, pozostávajúcej z druhov sova obyčajná (Strix aluco), sova dlhochvostá (Strix uralensis), pôtik kapcavý (Aegolius funereus), kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum) na Považí a hornom Ponitrí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola hniezdnych lokalít vybraných dravcov a sov v oblasti stredného Slovenska

KSotnar 41527925005 7b17a736e5 wCieľom projektu je hniezdny monitoring dravcov a sov v projektovom území. Pri nájdených hniezdach bude s príslušným lesným hospodárom konzultované oddialenie alebo usmernenie ťažby.

 

 

 

 

 

 

 

 

Na pomoc sokolovi myšiarovi - zlepšenie a oprava hniezdnych podmienok na Hornej Nitre

sokol mysiar Gabor FuriCieľom projektu je zlepšenie hniezdnych možností pre sokola myšiara v regióne Hornej Nitry. Opravou alebo výmenou poškodených polobúdok zastabilizujeme ich počet na čísle 30.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd