nase en dravce2

nase en sovy2

MČP RPS 2020

Malé členské projekty Ochrany dravcov na Slovensku sú určené na podporu aktivít našich členov.

Ich cieľom je praktická ochrana dravých vtákov a sov vo voľnej prírode, výskum, či vzdelávanie. 

Hlavným partnerom je Západoslovenská energetika, a.s., v rámci programu 3D od ZSE, projekty sa realizujú aj vďaka DVOM PERCENTÁM.

 

V roku 2020 bolo schválených 8 projektov. Všetkým riešiteľom prajeme vydarenú sezónu a úspešnú realizáciu naplánovaných aktivít.

Domapovanie populácie orla krikľavého v Turčianskej a Rajeckej kotline

BMaderic 26221775267 18b3a59d31 wCieľom projektu je zistenie aktuálneho stavu veľkosti populácie orla krikľavého v Turci a v Rajeckej kotline, domapovanie dosiaľ neznámeho územia a overenie už známych hniezdísk z predchádzajúcich rokov.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priebežné výsledky projektu
- pred začiatkom hniezdnej sezóny boli na hniezdnych lokalitách umiestnené 3 hniezdne podložky pre orly krikľavé
- pri zaznamenaní lesohospodárskej činnosti v blízkom okolí hniezda, ktorá by mala negatívny vplyv na hniezdenie, boli v spolupráci so ŠOP spracované podklady k vyhláseniu ochrannej zóny v okolí hniezda.
- na jednej lokalite vydal Okresný úrad Rozhodnutie o obmedzení lesohospodárskych činností
- v jarnom období prebieha intenzívny monitoring potenciálnych hniezdnych lokalít orla krikľavého, vďaka čomu sa podarilo nájsť 5 nových hniezdísk v dosiaľ nemapovanej oblasti, pozorovania sú aj na ďalších dvoch lokalitách, tie bude potrebné ešte overiť
- bolo zistené obsadenie 4 hniezdísk, kde už niekoľko rokov orly neboli pozorované a hniezdiská boli pokladané za zaniknuté.

Read more ...

Výskum gildy lesných sov (Strix aluco, S. uralensis, A. funereus, G. passerinum) na Považí a hornom Ponitrí

 

NeznamyAutor 27978099448 b8fa8c842b wCieľom projektu je výskum gildy lesných sov, pozostávajúcej z druhov sova obyčajná (Strix aluco), sova dlhochvostá (Strix uralensis), pôtik kapcavý (Aegolius funereus), kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum) na Považí a hornom Ponitrí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read more ...

Copyright © 2015. All Rights Reserved.

RPS - Ochrana dravcov na Slovensku