Členské projekty Ochrany dravcov na Slovensku sú určené na podporu aktivít našich členov. Ich cieľom je praktická ochrana dravých vtákov a sov vo voľnej prírode, výskum, či vzdelávanie. Hlavným partnerom je Západoslovenská energetika, a.s., v rámci programu 3D od ZSE, projekty sa realizujú aj vďaka DVOM PERCENTÁM.

V roku 2021 bolo schválených 7 projektov. Všetkým riešiteľom prajeme vydarenú sezónu a úspešnú realizáciu naplánovaných aktivít.

Monitoring a ochrana plamienky a kuvika na západnom Slovensku

talb mcp2021Cieľom projektu je zlepšenie úkrytových a hniezdnych možností a obohatenie poznatkov o rozšírení kuvikov a plamienok v regióne západného Slovenska.

Monitoring sokola myšiara (Falco tinnunculus) a habitatové preferencie počas hniezdenia v centrálnej a juhovýchodnej časti Zvolenskej kotliny

ftin1 mcp2021Cieľom projektu je získať dáta o populácii sokola myšiara na území centrálnej a juhovýchodnej časti Zvolenskej kotliny a zistiť jeho habitatovú preferenciu počas hniezdenia.

Výskum gildy lesných sov (Strix aluco, S. uralensis, A. funereus, G. passerinum) v strednej a západnej časti Strážovských vrchov

gpas mcp2021Cieľom projektu je systematicky zmapovať vybrané oblasti pohoria Strážovské vrchy s cieľom skúmať ekologické väzby a vzájomné vzťahy tzv. gildy lesných sov, tvorenej u nás 4 druhmi sov: kuvičkom vrabčím, pôtikom kapcavým, sovou obyčajnou a sovou dlhochvostou.

Monitoring dravcov a sov na strednom a západnom Slovensku

salu mcp2021Cieľom projektu je zlepšenie poznatkov o dravcoch a sovách, o ich distribúcii, denzite, populačnej dynamike a potravnej ekológii za účelom ich ochrany a ochrany ich biotopov.

Kde zimujú myšiarky ušaté?

aotus mcp2021Cieľom projektu je zmapovať zimoviská myšiarok ušatých prostredníctvom zapojenia verejnosti do Súťaže s myšiarkami.

Monitoring kuvika v okolí Trnavy

anoc mcp2021Cieľom projektu je zvýšiť hniezdnu ponuku pre kuvikov obyčajných v okolí Trnavy.

Podpora (polo)dutinových hniezdičov v CHVÚ Sysľovské polia

ftin2 mcp2021Cieľom projektu je zvýšený stav hniezdnej populácie vybraných cieľových druhov z radu sokoly, sovy a spevavce prostredníctvom zvýšenej hniezdnej ponuky.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd