nase en dravce2

nase en sovy2

Monitoring populácie orla kráľovského

Cieľom projektu je získanie aktuálnych údajov o hniezdnej populácii orla kráľovského na Slovensku. V prípade zistenia vplyvov, ktoré môžu mať negatívny vplyv na hniezdnu úspešnosť, bude zabezpečená ochrana hniezda.

 

Hlavný riešiteľ: Tomáš Veselovský

Miesto realizácie projektu: nížinné oblasti Slovenska

Trvanie projektu: február – september 2023

Prečo sa projekt realizuje: V rámci projektu budeme monitorovať známe hniezdne lokality orla kráľovského v nížinných oblastiach Slovenska a tiež sa zameriame na potenciálne nové hniezdne lokality, napr. kde boli v roku 2022 pozorované orly, ale hniezdo nebolo nájdené. Terénne kontroly budú prebiehať až do obdobia vyletenia mláďat. Prioritne skontrolujeme lokality, ktoré nie sú pokryté inými dobrovoľníkmi a hrozí, že v roku 2023 z nich nebudú zozbierané údaje. V prípade zistenia negatívnych faktorov v okolí hniezda bude situácia konzultovaná so ŠOP v snahe zabezpečiť jeho ochranu.

Aktivity a výstupy

1. kontrola hniezdnych lokalít orla kráľovského

2. zistenie hniezdnej úspešnosti

3. ochrana hniezd

Copyright © 2015. All Rights Reserved.