nase en dravce2

nase en sovy2

Časté otázky

Nález chráneného živočícha

Vtáky a sklo

Možno to poznáte. Sedíte vo vnútri, popíjate kávu a zrazu rana do okna. Po vtákovi, ktorý narazil, ostane na skle iba mastný otlačok (obr.1). Od ľudí často dostávame otázku: „Čo môžeme urobiť, aby nám vtáky nenarážali do okna?”

Read more ...

Copyright © 2015. All Rights Reserved.