nase en dravce2

nase en sovy2

Monitoring a podpora hniezdnych možností pre plamienku driemavú na juhovýchode Slovenska

Cieľom projektu je zlepšenie hniezdnych možností pre plamienku driemavú vyvesením vhodných búdok na lokalitách s jej potencionálnym alebo trvalým výskytom a získanie poznatkov o jej aktuálnom rozšírení.

Hlavný riešiteľ: Martin Danilák

Miesto realizácie projektu: okresy Michalovce, Trebišov, Sobrance

Trvanie projektu: február – október 2023

Prečo sa projekt realizuje: Realizáciou projektu budú vytvorené lepšie a bezpečnejšie hniezdne možnosti pre plamienku driemavú, ktoré momentálne absentujú v poľnohospodárskych objektoch. Zároveň budú zozbierané aktuálne údaje o hniezdnom rozšírení plamienky driemavej na východnom Slovensku, pretože v súčasnosti tieto údaje chýbajú.

Aktivity a výstupy

1. kontrola potenciálnych a známych hniezdnych lokalít plamienky driemavej

2. inštalácia búdok na vhodných lokalitách

3. spolupráca s poľnohospodármi a osveta o hniezdení sov a areáloch poľnohospodárskych družstiev

Copyright © 2015. All Rights Reserved.