Monitoring a ochrana plamienky a kuvika na západnom Slovensku

Cieľom projektu je zlepšenie úkrytových a hniezdnych možností pre cieľové druhy a rozšírenie poznatkov o ich súčasnom rozšírení, biotopových preferenciách, hniezdení a migrácii v regióne západného Slovenska.

 

Hlavný riešiteľ: Kristián Bacsa

Miesto realizácie projektu: západné Slovensko (okr. Dunajská Streda, Nové Zámky, Komárno, Šaľa, Galanta, Piešťany)

Trvanie projektu: február – október 2022

Prečo sa projekt realizuje: Kuvik a plamienka boli v minulosti bežne rozšírenými druhmi kultúrnej krajiny. Početnosť ich populácie však na Slovensku desaťročia klesá. Je to spôsobené najmä zmenou využívania poľnohospodárskej krajiny spojenej s nadmerným využívaním insekticídov na ochranu plodín, upustenia od extenzívnej pastvy hospodárskych zvierat, stratou hniezdnych možností. Negatívny dopad na početnosť plamienok a kuvikov malo rozšírenie kuny skalnej, ktorá vyhľadáva ľudské obydlia, farmy a pod. a je významným predátorom synatropných živočíchov. Na tomto negatívnom trende sa tiež podieľa izolovanosť jednotlivých populácií a obmedzené bezpečné úkrytové a hniezdne možnosti.

Aktivity a výstupy

1. monitoring (vizuálny, akustický) plamienky driemavej a kuvika obyčajného

2. odchyt do ornitologických sietí

3. inštalácia nových búdok

Výsledky

Počas realizácie projektu sme zaznamenali 11 hniezdení plamienky driemavej v 7 lokalitách, pričom v 4 prípadoch išlo o druhé hniezdenie v roku. Na nami kontrolovaných lokalitách vychovali plamienky celkovo 63 mláďat ( 1x 2 mláďatá, 2x 4, 1x 5, 4x 6, 1x 7, 1x 8, 1x 9). Na vhodných lokalitách sme po dohode s majiteľmi poľnohospodárskych družstiev vyvesili búdy s oplechovaných vletovým otvorom. 

Kontrola "plamienkovníka" - búdky pre plamienku driemavú (foto: K. Bacsa)

Mláďatá plamienky driemavej v búdke (foto: K.Bacsa)

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd