Dravé vtáky a sovy vo fotografii

Cieľom projektu je priniesť nové a kvalitné fotografie našich najznámejších aj vzácnejších druhov dravcov a sov pre potreby nového kalendára. Zároveň budú fotografie slúžiť pri šírení osvety o týchto druhoch.

 

Hlavný riešiteľ: Michal Richter

Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenska

Trvanie projektu: február – október 2023

Prečo sa projekt realizuje: Dravé vtáky a sovy sú pre verejnosť atraktívne. S rozvojom a dostupnosťou výkonnej fototechniky vystupujú do popredia otázky ohľadom dodržiavania etiky pri fotografovaní druhov žijúcich vo voľnej prírode. Preto sme si dali za cieľ vytvoriť súbor fotografií dravých vtákov a sovy, ktoré je možné použiť pri osvete o týchto druhoch a zároveň vznikli za dodržania etických zásad fotografovania.

Aktivity a výstupy

1. fotografovanie dravcov a sov za dodržania etiky fotografie voľne žijúcich vtákov

2. vytvorenie popularizačných textov o dravých vtákoch a sovách

Výsledky

Počas realizácie členského projektu boli vyhotovené fotky rôznych druhov dravých vtákov a sov v ich prirodzených biotopoch. Pri fotografovaní boli dodržiavané etické zásady wildlife fotografovania. Neboli narušené prirodzené procesy (hlavne oddych jedincov počas zimovania alebo proces hniezdenia). Vzniknuté fotografie boli použité na edukačné účely (príspevky na web, sociálne siete, prezentácie) o dotknutých druhoch a ich spôsoboch ochrany. Zároveň faunistické údaje boli zapísané do ornitologickej databázy.

Mláďa sovy dlhochvostej (foto: M.Richter).

Myšiak hôrny v zime (foto: M.Richter).

Myšiarka ušatá v dobe hniezdenia (foto: M.Richter).

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd