nase en dravce2

nase en sovy2

Aktuality 2019

Nebojácna sova

obr.3 Sova lesna tuzina vyletenie 03 webNa hornom Ponitrí sme skontrolovali spolu  14 búdok, v ktorých po minulé roky hniezdili sovy lesné. V troch búdkach sovy zahniezdili, no úspešne vychovali päť mláďat iba v jednej. V jednom prípade sedela sova v búdke, no v čase krúžkovania bola prázdna. Inde bola príčinou neúspechu pravdepodobne lesná ťažba.

Read more ...

Rozmanitosť života chránia špeciálne územia - vymaľuj si ich

Tesar cierny Sotnar web22. máj je Medzinárodným dňom biologickej rozmanitosti, teda rôznorodosti životných foriem a druhov. Jedným z účinných nástrojov na predchádzanie zániku významných území a zachovanie druhov je sieť Natura 2000. Jej súčasťou sú okrem iných lokalít aj takzvané Chránené vtáčie územia (CHVÚ), vyhlásené za účelom ochrany kritériových druhov vtákov, ohrozených na európskej úrovni.

Read more ...

SKLÁ BEZPEČNEJŠIE PRE VTÁCTVO

Web 1

To je výsledok našej komunikácie s Grand Hotel Spiš. Počas návštevy sme si všimli niekoľko uhynutých spevavcov, ktoré narazili do presklených častí hotela. Okamžite sme informovali personál a poradili opatrenia. Špeciálne UV nálepky znížia riziko nárazov, ktoré bolo naozaj veľké, pretože hotel je umiestnený v druhovo bohatom národnom parku Slovenský raj, v tesnej blízkosti lesa. 

Read more ...

Terénne práce študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre aj tento rok obohatili naše projekty

Terenky 1 webKoncom apríla (25-27.4) sa v priestoroch SEV Dropie už každoročne konajú “terénky“ študentov Katedry ekológie a environmentalistiky Fakulty prírodných vied UKF v Nitre. Cieľom zaujímavého programu v rámci predmetu Metódy výskumu živočíchov je v čo najväčšej miere ukázať a reálne si vyskúšať praktické ukážky ochrany a výskumu živočíchov v krajine. Súčasťou programu bol aj projekt LIFE Energia. 

 

Read more ...

Public Energy for Birds!

Labute FireFly Peter Petlus web

The project “LIFE Energy” enters the final period of implementation. It is already clear that the results have exceeded expectations and have gained the attention of both professional and general public. Now, the public as one of the target groups has the opportunity to contribute to the successful completion of shared effort to protect birds from the threatening effects of power lines and other activities to improve their living conditions.

Read more ...

Sídliskové sokoly

Sokol myšiar, ľudovo nazývaný tiež pustovka, či poštolka, často hniezdi v blízkosti ľudí. Vlastné hniezdo si nestavia – stačí mu črepník, otvor v stene, výklenok.

V r. 2018 55 ľudí údaje o 65 hniezdach v 19 mestách a obciach, vyletelo aspoň 130 mláďat, v roku 2019 vyletelo viac ako 200 mláďat zo 62 hniezd v našej databáze.

Ak si vaše obydlie vybral sokol myšiar na hniezdenie, dajte nám o tom vedieť prostredníctvom formulára nižšie.

Sokol mysiar Jana Krajmerova

Foto: Jana Krajmerova

Read more ...

Copyright © 2015. All Rights Reserved.