nase en dravce2

nase en sovy2

Časopis Dravce a sovy sa zmenil. Prečo?

Keď som v roku 2005 prišla medzi dravčiarov, väčšina nazývala združenie „RPS-ka“. DaS titulka 2 2018

Táto skratka, vychádzajúca z nášho anglického názvu,je pochopiteľne lepšia ako ODS. A teraz k veci.

 

O dizajn časopisu sa vtedy staral Veterník (rozumej Ján Kaľavský). Celé to koordinoval Michal Noga na pozícii vedúceho redaktora, ktorému patrí obrovský obdiv za trpezlivosť a zanietenosť, s akou časopis tvoril až do roku 2017. Žezlo prevzal
od nasledujúceho ročníka Roman Slobodník. Okrem Veterníka patrí veľké ĎAKUJEME za dizajn časopisu v ostatných rokoch Jánovi Svetlíkovi.


Jeseň 2018, nový rozmer, nový pohľad, nový prístup.
Aké sú dôvody na zmenu formátu časopisu?
• Naši priaznivci, ktorí chceli niečo praktickejšie, „do tašky“.
• Ekológia a financie. V tlačiarni sa časopis doterajšieho neštandardného formátu vyrezával z papiera väčšieho rozmeru, za vzniku veľkého množstva zbytočného odpadu a veľkej spotreby papiera. To zvyšovalo náklady na tlač. Rovnako, časopis sa zmestil až do veľkej obálky, ktorá je i drahšou zásielkou na pošte. Teraz postačí obálka na papier veľkosti A5.
• Zmena k lepšiemu, k väčšej sviežosti, prehľadnosti, ku krajšiemu dizajnu.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali a podieľajú na príprave a zvyšovaní úrovne časopisu.
Predošlé čísla nájdete online tu.

Copyright © 2015. All Rights Reserved.