Featured

Konferencia Zoologické dny

prednaska ornitologie2 Marek2

Viac ako 400 účastníkov, 21 sekcii, viac ako 130 posterov a vyše stovky prednášok. Premietanie filmu, či zaujímavá plenárna prednáška. To je len základná štatistika jednej z najprestížnejších pravidelných konferencii v strednej Európe, ktorá sa každoročne uskutočňuje v Českej republike a poznáme ju ako Zoologické dny.

 

Jubilejný 50.ročník sa uskutočnil v priestoroch Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brne, čo je už klasické miesto v nepárnych rokoch. A cítili sme sa skutočne veľmi príjemne. Organizácia aj pod vplyvom tradície a skúseností v daných priestoroch bola absolútne bezproblémová od registrácie, cez dodržiavanie časového harmonogramu až po spoločenský banket. Mimoriadne bohatý program vedený v tzv. paralelných sekciách viedol k tomu, že človek si neraz nevedel vybrať, ktorý blok prednášok navštívi. Plenárna prednáška bola venovaná problematike kaprozúbok, čo sú špecifické ryby obývajúce savanu. Následne sme sa zúčastnili sérii prednášok pojednávajúcich o ochrane stavovcov, kde sme sa dozvedeli zaujímavé informácie o mačkách divých, plchoch, vlkoch a sysľoch v priestore strednej Európy. Skvelé nápady, ktoré sú využiteľné v oblasti ochrany prírody po celom svete prispeli do mozaiky cenných informácii, ktoré sú nevyhnutným predpokladom, keď chceme niečo chrániť. Nemenej zaujímavý bol aj príspevok na rozhraní biológie a sociológie, ktorý analyzoval proces rozhodovanie sa verejnosti pri výbere ochrany určitého druhu. Podľa očakávania máme záujem investovať do ochrany veľkých a estetických tvorov (napr. tigre, slony, opice), naopak na okraji záujmu sú rozmerovo menšie, či menej atraktívne druhy (hlodavce).

 

Nasledovala posterová sekcia, kde bolo možno sa dozvedieť viac aj o vtáctve prostrednáctvom početných plagátov, napr. o klimatických pomeroch v hniezdnych norách rybárika, o úmrtiach vtáctva vplyvom presklených prekážok, o mestských populáciách kaviek a dažďovníkov, taktiež o výskovom gradiente ditribúcie hniezd bociana bieleho ale aj niečo o hniezdení tajuplného holuba plúžika. Po prehliadke plagátov a diskusiách v kuloároch nastal čas na premietnutie „Archa světel a stínů“ od režiséra Jana Svatoša. V priebehu 90 minút sme mohli sledovať pohľad na africkú divočinu inou optikou, než akou sme zvyknutí v dokumentárnych filmoch. Tou bol pohľad manželského páru Martina a Osi Johnsonovcov, ktorí patrili medzi priekopníkov kinematografie prírody z prostredia Afriky. Film zanechal hlbokú stopu a donútil obecenstvo k zamysleniu, či to s ochranou prírody (nie len na čiernom kontinente) myslíme ozaj úprimne...


Večerným zlatým klincom bol banket, ktorý splnil všetky predpoklady konania týchto konferencii a to je stretnutie odborníkov z mnohých oblastí a vymeniť si svoje skúsenosti a poznatky. Na tomto mieste sme vlastne zistili, že slovenská účasť bola pomerne početná (minimálne 40 účastníkov). Na druhý deň sme zažili najdomáckejšie prostredie, nakoľko hneď dve sekcie boli venované operencom. Počas prvej sekcie sme sa dozvedeli novinky najmä zo sveta vodného vtáctva, pričom posledným príspevkom boli poznatky Janka Obucha a Joža Chavka z potravy sokola rároha. Unikátne výsledky počas 40 ročného zberu potravy predovšetkým zo západného Slovenska predstavujú štatistický súbor, ktorý dokumentuje nie len zmeny v jedálničku tohto ohrozeného druhu, ale aj so zmenami vo využívaní krajiny. Druhá sekcia bola pre nás špecifickou, nakoľko sme mali tú česť ju moderovať (Roman Slobodník). Ako psychologická pomôcka pre odstránenie počiatočnej nervozity však skvele zafungoval hneď prvý príspevok, ktorý bilancoval projekt LIFE Energia (Marek Gális). Nasledujúce príspevky boli taktiež zaujímavé, priniesli metodické poznatky z krúžkovania ľabtušiek, ale aj z biológie rybára dlhochvostého, rybárika, ornitocenóz strednej Afriky a bahniakov z celého sveta.


Na záver sa chceme poďakovať organizátorom za perfektný priebeh celej konferencie a už teraz sa tešíme o rok do Ostravy na 51.ročník :-)

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd