nase en dravce2

nase en sovy2

S ornitológmi za vtáctvom Devínskej Kobyly - Exkurzia

 

Príďte zistiť, aká rozmanitá je vtáčia ríša a príroda vôbec, oslávte s nami aj tohoročný Svetový deň sťahovavého vtáctva!

Stretneme sa v sobotu 11. mája 2019 o 9:30 pri náučnej tabuli pri Sandbergu (z Devínskej Novej Vsi pôjdete po ulici Slovinec).

Trasa pre rodiny s menšími deťmi povedie cez Sandberg, Weitov lom a späť, program je prispôsobený deťom a bude trvať približne 2 hodiny. Pre deti bude pripravený interaktívny program.


Trasa pre ostatných účastníkov povedie cez Sandberg, Weitov lom, lesostepnými a lesnými časťami Devínskej Kobyly. Exkurziu s trvaním približne 3 hodiny ukončíme v Devíne – pri hradnom brale.


Z oboch trás je možné sa odpojiť aj skôr a zísť na zastávku MHD/parkovisko.

 

Čo vás čaká:
- tipy na rozoznanie viacerých druhov vtáctva, orientácia podľa siluety počas letu,
- pozorovanie zaujímavých druhov dravcov, exotických včelárikov a mnohých ďalších operencov,
- zaujímavé druhy rastlín a živočíchov typické pre oblasť Devínskej Kobyly,
- vzdelávacie aktivity pre deti.

 

Exkurziu ukončíme pri Devínskom hradnom brale, kde hniezdi napríklad sokol myšiar.

Minulý rok sme okrem včelárikov videli aj sokola myšiara, krkavca, včelára lesného, myšiaka hôrneho. Ozývali sa sýkorky, drozdy plavé a čierne, kolibkárik čipčavý, penica čiernohlavá, kanárik poľný. Potešil aj párik bocianov na hniezde.

Prineste si vhodnú obuv i oblečenie a ďalekohľady. Niekoľko ďalekohľadov si bude možné zapožičať priamo na mieste.

V prípade, ak je vás viac ako 5, prosíme, aby ste sa na exkurziu prihlásili v predstihu emailom na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Exkurzia je bezplatná vďaka programu 3D od ZSE, ktorý podporila Západoslovenská energetika, a.s.

 

Na všetkých sa veľmi tešíme :-)

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.