nase en dravce2

nase en sovy2

Rozmanitosť života chránia špeciálne územia - vymaľuj si ich

22. máj je Medzinárodným dňom biologickej rozmanitosti, teda rôznorodosti životných foriem a druhov. Jedným z účinných nástrojov na predchádzanie zániku významných území a zachovanie druhov je sieť Natura 2000. Jej súčasťou sú okrem iných lokalít aj takzvané Chránené vtáčie územia (CHVÚ), vyhlásené za účelom ochrany kritériových druhov vtákov, ohrozených na európskej úrovni.


V spolupráci so Západoslovenskou energetikou, a.s. sme v rámci programu 3D od ZSE – Dávame Domov Dravcom, pripravili pre deti maľovanky s motívom šiestich Chránených vtáčích území na západnom Slovensku, s dôrazom na zaujímavé druhy, ktoré sú pod ochranou zákona. Maľovanky sú pripravné pre formát A4 – dve CHVÚ na jednom liste. Súčasťou materiálov je aj sprievodný text pre pedagógov, rodičov či iných záujemcov o jednotlivých CHVÚ (Dolné Považie, Dunajské luhy, Malé Karpaty, Záhorské Pomoravie, Sysľovské polia, Ostrovné lúky).


Môžete si ich stiahnuť na tomto odkaze v dvoch verziách – s popisom druhov pre tých, ktorí vedia čítať a bez popisu druhov zakreslených v maľovankach.

V prípade záujmu o väčšie rozlíšenie prosím píšte na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


Prajeme príjemné vyfarbovanie malým i veľkým :-)

 

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.