Tlačové správy r.2011

Deti s poruchami zraku spoznávajú prírodu

Tlačová správa Bratislava, 11.10.2011

Organizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) pripravila v spolupráci so Spojenou školou internátnou pre žiakov so zrakovým postihnutím program, cieľom ktorého je umožniť týmto deťom spoznávať prírodu novými postupmi. Ako povedala Lucia Deutschová z RPS, vzdelávanie prebieha interaktívnou formou a je špeciálne prispôsobené potrebám detí.

Slovenské sokoly budú zimovať v cudzine

Tlačová správa Bratislava, 19.8.2011

Tento rok boli na Slovensku satelitnou vysielačkou označené štyri samice sokola rároha – všetky pochádzali z hniezd na západe krajiny. „Hniezda sa nachádzajú v blízkosti veterných parkov. Prostredníctvom satelitnej telemetrie chceme zistiť, či tieto predstavujú pre sokoly hrozbu. Okrem toho nám vysielačky poskytujú vzácne údaje o migračných trasách, preferencii biotopov, či faktoroch ohrozenia.“ – informuje Lucia Deutschová z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS). Vysielačky boli zakúpené a osadené v rámci medzinárodného projektu na ochranu druhu, ktorý sa realizuje s podporou Európskej komisie v rámci programu LIFE – Príroda, na území štyroch krajín – Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. V posledných dvoch menovaných krajinách je sokol rároh na pokraji vyhynutia, preto sú opatrenia na jeho záchranu nevyhnutné. Zaujímavosťou druhu je, že mláďatá majú modré nohy a ozobie. Najväčším nebezpečenstvom je pre tieto sokoly nelegálna činnosť, ako je vykladanie otrávených návnad, odstrely, odchyty, či vykrádanie hniezd. Významnú úlohu zohráva tiež degradácia prirodzených hniezdnych a potravných lokalít.

 

Maďarská vláda blokuje projekt za 4 milióny eur

Tlačová správa Bratislava, 16.6.2011  

V októbri 2010 sa oficiálne začal realizovať projekt na ochranu sokola rároha v štyroch partnerských krajinách: Slovensko, Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko. Projekt bude z významnej časti podporený Európskou komisiou v rámci programu LIFE – Príroda. Hlavným partnerom je maďarský Národný park Bükk. A práve to je dôvod kľúčového problému, ktorý znemožňuje realizáciu projektu. „Princíp financovania projektov LIFE je taký, že Európska komisia pošle zálohovú platbu hlavnému partnerovi, ktorý ju potom rozdelí medzi ostatných partnerov.“ – vysvetľuje Lucia Deutschová z mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku, ktorá je jedným z partnerov projektu na Slovensku. Ďalším partnerom je Západoslovenská energetika, a.s.

Na Záhorí zahniezdil rekordný počet hají

 

Tlačová správa, Bratislava, 16.5.2011

DSC_5573Ornitológovia monitorujúci dravé vtáctvo sa tešia – na Záhorí tento rok zahniezdilo až šesť párov vzácnych dravcov – hají červených, pričom tento počet ešte nemusí byť konečný. Haje červené patria k našim najvzácnejším druhom, v posledných rokoch na celom Slovensku hniezdili len 2 – 3 páry.

„Haja červená je nezameniteľný druh dravca. Na prvý pohľad nás upúta výrazným hrdzavo-červeným sfarbením a dlhým, hlboko vykrojeným chvostom. V rozpätí dosahuje až 170 cm, čiže je väčšia ako náš najbežnejší dravec, myšiak hôrny. Hniezda si stavia v korunách stromov, často v blízkosti riek, mŕtvych ramien alebo iných vodných plôch.“ približuje tento druh Michal Noga, z mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku.

Vysielačky na pomoc pri ochrane vzácneho druhu

Tlačová správa - Bratislava, 9.6.2011

Jozef_Chavko_s_mladatom_sokola_raroha_LDZástupcovia organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) cez víkend označili štyri mláďatá sokola rároha satelitnou vysielačkou. Mláďatá pochádzali z troch hniezd na západnom Slovensku. „Toto zariadenie nám umožní sledovať pohyb jedincov. Vďaka tomu budeme schopní určiť, kde sa nachádzajú migračné trasy a zimoviská, aké prostredie preferujú, či aké nebezpečenstvá na sokoly číhajú. Chceme tiež zistiť či má na výber lovných biotopov vplyv neďaleký veterný park.“ – informuje Lucia Deutschová z RPS. Vysielačka má len 22 gramov a je napájaná prostredníctvom solárneho panelu, po dvoch rokoch plánujeme jedince odchytiť a vysielačku im sňať. Vysielačky boli na sokoly používané aj v minulosti a priniesli vzácne a ohromujúce výsledky.

Exkurzie predstavujú verejnosti prírodné poklady Záhoria

Tlačová správa - Bratislava, 26.5.2011

orliak morsky_JChavko2 Príroda ponúka v súčasnom období na obdiv svoje krásy v tej najpríťažlivejšej podobe. Na Záhorí patria k najatraktívnejším lokalitám nepochybne mokrade pozdĺž rieky Morava. Úsek rieky od obce Brodské po sútok s Dunajom pri Devíne, je zapísaný do svetového Zoznamu mokradí medzinárodného významu v zmysle Ramsarkého dohovoru, ku ktorému pristúpila aj Slovenská republika. Takzvané Ramsarské lokality sú mokrade medzinárodného významu, ktorých ochrana si vyžaduje zvýšenú pozornosť, najmä z hľadiska vodného vtáctva.

Ochranári našli sysľom nový domov

sysel pasienkovyTlačová správa Bratislava, 28.4.2011

Syseľ pasienkový sa len prednedávnom prebral zo zimného spánku. V tomto období sa samice pripravujú na príchod nových potomkov. Aj tento rok budú predstavitelia organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) sysle odchytávať. Sysle budú v najbližších dňoch odoberané z lokality pri obci Kuchyňa, kde sa realizovalo ich vypúšťanie počas predchádzajúcich štyroch rokov. Vznikla tu životaschopná kolónia, ktorá bude teraz slúžiť na založenie novej kolónie na Záhorí.

Orly zabil nebezpečný jed

NiznaŠtátny veterinárny a potravinový ústav potvrdil podozrenie ochranárov z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS), že dva orly kráľovské, ktoré boli nájdené usmrtené neďaleko obcí Veľké Kostoľany a Nižná, uhynuli v dôsledku otravy nebezpečným jedom – karbofuránom. „Oba jedince boli vo veľmi dobrej kondícií a všetky okolnosti nálezu nasvedčovali tomu, že príčinou úmrtia bola otrava. Táto naša domnienka sa napokon potvrdila.“ – konštatuje Jozef Chavko z RPS a pokračuje: „Sme si istí, že orly sa otrávili v dôsledku konzumácie jedom kontaminovanej návnady, ktorou môžu byť rôzne druhy usmrtených zvierat. Návnady vykladajú určité skupiny ľudí s nedostatočnými vedomosťami o potravných nárokoch dravcov, za účelom ochrany zveri. Takáto činnosť je však v rozpore so zákonom – jedná sa o trestný čin pytliactva, za ktorý páchateľovi hrozí trest odňatia slobody v rozsahu jedného roka.“

Nizna 2Karbofurán je vysoko toxický jed, používaný v minulosti v pesticídnych prípravkoch. Vzhľadom na jeho toxicitu je jeho používanie v celej Európskej únii zakázané. V prípade, že sa obeť dostane do styku s karbofuránom, predovšetkým jeho požitím, hynie v kŕči vo veľkých bolestiach, pričom smrť nastáva v dôsledku udusenia. Vykladanie otrávených návnad je medzinárodný problém nadobúdajúci čoraz väčšie rozmery.

Velke KostolanyOrol kráľovský patrí medzi najvzácnejšie dravce nielen na území Slovenska, kde hniezdi len 40 párov, ale v celom areáli výskytu. Z tohto dôvodu sa ochranári obávajú, že ak nedôjde k eliminácii nelegálnej činnosti, ktorej obeťou sa tieto majestátne dravce stávajú, druh ako taký na Slovensku vyhynie. V oboch prípadoch bol podaný podnet na príslušné oddelenie policajného zboru a v súčasnosti prebieha vyšetrovanie.

Šokujúce nálezy mŕtvych orlov

IMG_8703Predstavitelia organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) sú šokovaní. Počas piatich dní im boli nahlásené nálezy dvoch mŕtvych jedincov jedného z najvzácnejších druhov dravcov – orla kráľovského. Oba nálezy pochádzajú z okolia obce Veľké Kostoľany - neďaleko oblasti, kde sa v roku 2009 odohral masaker, pri ktorom v dôsledku otravy karbofuránom zahynulo 22 obetí. Prvý prípad bol nahlásený 9. februára, druhý 13. februára tohto roku. Okrem orlov boli nájdené aj dva uhynuté jedince myšiaka lesného. V prípade žiadnej z obetí nebola pri prvotnom veterinárnom vyšetrení preukázaná príčina úmrtia. Okolnosti nálezu, poloha a stav usmrtených živočíchov nasvedčujú tomu, že boli otrávené. „Oba orly – samice, boli vo výbornej kondícii. Ako sme zistili podľa číselného kódu krúžkov, jedna sa dožila 8 rokov a krúžkovaná ako mláďa v hniezde na východnom Slovensku, druhá uhynula vo veku 4 rokov a bola krúžkovaná v hniezde na západnom Slovensku.“ – informuje Jozef Chavko z RPS.

 

Ornitológovia sa zimy neboja

Chladné počasie, ktorým sa v ostatných dňoch na území Slovenska prejavuje zimné obdobie, neodradilo členov organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) od každoročného zimného sčítania orlov. „Táto aktivita sa realizuje s medzinárodnou účasťou organizácií z viacerých krajín. Vyše 30 sčítavateľov, ktorí sa na území Slovenska do akcie zapojili, pozorovalo spolu 52 jedincov orla kráľovského, 7 jedincov orla skalného a 6 jedincov orliaka morského.“ – informuje Jozef Chavko z RPS. Orol kráľovský, hniezdiaci na našom území v počte približne 47 párov a orol skalný (približne 90 hniezdiacich párov), využívajú v zimnom období vo zvýšenej miere nížinné oblasti v blízkosti svojich hniezdnych teritórií. Tu je totiž v tomto čase zvýšená dostupnosť potravy. Orliak morský, ako náš najväčší hniezdiaci druh dravého vtáka, hniezdi na území Slovenska v počte iba približne 7 párov. V zimnom období sa však jeho počet u nás zvyšuje a dosahuje desiatky jedincov. Orliakovi morskému bolo venované ďalšie – samostatné sčítanie, ktorého sa koncom januára zúčastnilo 62 dobrovoľníkov. V Maďarsku sa sčítania orlov zúčastnilo až 258 ľudí, pričom pozorovali aj niektoré zriedkavé druhy ako orol hrubozobý a haja tmavá. Sčítanie orlov má veľký význam pre zistenie stavu populácie sledovaných druhov, ako aj trendov vývoja. „Veríme, že v ďalšom roku sa nám podarí pre túto akciu nadchnúť viac ľudí a dosiahnuť tak ešte zaujímavejšie výsledky.“ – dodáva J. Chavko.

KONIEC

Ďalšie informácie:
Jozef Chavko, Ochrana dravcov na Slovensku,
mobil: 0903 768 394

Ahel_BLandsfeld orliak_morsky_JChavko
orol_skalny_KSotnar orol_skalny_KSotnar2

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd