Vysielačky na pomoc pri ochrane vzácneho druhu

Tlačová správa - Bratislava, 9.6.2011

Jozef_Chavko_s_mladatom_sokola_raroha_LDZástupcovia organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) cez víkend označili štyri mláďatá sokola rároha satelitnou vysielačkou. Mláďatá pochádzali z troch hniezd na západnom Slovensku. „Toto zariadenie nám umožní sledovať pohyb jedincov. Vďaka tomu budeme schopní určiť, kde sa nachádzajú migračné trasy a zimoviská, aké prostredie preferujú, či aké nebezpečenstvá na sokoly číhajú. Chceme tiež zistiť či má na výber lovných biotopov vplyv neďaleký veterný park.“ – informuje Lucia Deutschová z RPS. Vysielačka má len 22 gramov a je napájaná prostredníctvom solárneho panelu, po dvoch rokoch plánujeme jedince odchytiť a vysielačku im sňať. Vysielačky boli na sokoly používané aj v minulosti a priniesli vzácne a ohromujúce výsledky.

 

raroh_s_vysielackou_Dusan_RakAktivita je podporená z projektu spolufinancovaného Európskou komisiou, s názvom Ochrana sokola rároha v severovýchodnej časti Bulharska, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. Cieľom projektu je ochrana nášho najväčšieho druhu sokola, prostredníctvom rôznych aktivít, ktoré sa budú realizovať na území všetkých štyroch krajín. „Je veľmi dôležité venovať zvýšenú pozornosť ochrane sokola rároha v celom areáli výskytu. Tento druh je na našom území v súčasnosti ohrozený predovšetkým nelegálnou činnosťou ako je vykladanie otrávených návnad, odstrely, či odchyty jedincov.

raroh_vysielacka_LuciaDeutschovaVďaka projektu zabezpečujeme tiež stráženie hniezd prostredníctvom kamery a niekoľkých fotopascí. Môžeme tak kontrolovať priebeh hniezdenia a identifikovať negatívne vplyvy.“ – pokračuje Deutschová. V rámci projektu sa realizuje napríklad aj reštitúcia sysľa pasienkového ako kľúčovej historickej koristi sokola rároha.

sokol_raroh_s_vysielackou_Boris_Maderic2Sokol rároh sa v 80tych rokoch 20. storočia dostal na území Slovenska až na hranicu vyhynutia v dôsledku vykrádania hniezd, ale aj drastického odlesňovania pohorí, v ktorých hniezdil a zároveň zánikom pasienkov s kľúčovou korisťou sokola – sysľom pasienkovým. Jeho vymiznutiu z našej prírody sa podarilo zabrániť vďaka aktivitám ochranárov, predovšetkým vďaka fyzickému stráženiu hniezd. Súčasná populácia sokola rároha na celom Slovensku je odhadovaná len na približne 40 párov.

KONIEC -

Ďalšie informácie:

Lucia Deutschová, RPS, 0911 219 520

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd