Ornitológovia sa zimy neboja

Chladné počasie, ktorým sa v ostatných dňoch na území Slovenska prejavuje zimné obdobie, neodradilo členov organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) od každoročného zimného sčítania orlov. „Táto aktivita sa realizuje s medzinárodnou účasťou organizácií z viacerých krajín. Vyše 30 sčítavateľov, ktorí sa na území Slovenska do akcie zapojili, pozorovalo spolu 52 jedincov orla kráľovského, 7 jedincov orla skalného a 6 jedincov orliaka morského.“ – informuje Jozef Chavko z RPS. Orol kráľovský, hniezdiaci na našom území v počte približne 47 párov a orol skalný (približne 90 hniezdiacich párov), využívajú v zimnom období vo zvýšenej miere nížinné oblasti v blízkosti svojich hniezdnych teritórií. Tu je totiž v tomto čase zvýšená dostupnosť potravy. Orliak morský, ako náš najväčší hniezdiaci druh dravého vtáka, hniezdi na území Slovenska v počte iba približne 7 párov. V zimnom období sa však jeho počet u nás zvyšuje a dosahuje desiatky jedincov. Orliakovi morskému bolo venované ďalšie – samostatné sčítanie, ktorého sa koncom januára zúčastnilo 62 dobrovoľníkov. V Maďarsku sa sčítania orlov zúčastnilo až 258 ľudí, pričom pozorovali aj niektoré zriedkavé druhy ako orol hrubozobý a haja tmavá. Sčítanie orlov má veľký význam pre zistenie stavu populácie sledovaných druhov, ako aj trendov vývoja. „Veríme, že v ďalšom roku sa nám podarí pre túto akciu nadchnúť viac ľudí a dosiahnuť tak ešte zaujímavejšie výsledky.“ – dodáva J. Chavko.

KONIEC

Ďalšie informácie:
Jozef Chavko, Ochrana dravcov na Slovensku,
mobil: 0903 768 394

Ahel_BLandsfeld orliak_morsky_JChavko
orol_skalny_KSotnar orol_skalny_KSotnar2

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd