Ochranári našli sysľom nový domov

sysel pasienkovyTlačová správa Bratislava, 28.4.2011

Syseľ pasienkový sa len prednedávnom prebral zo zimného spánku. V tomto období sa samice pripravujú na príchod nových potomkov. Aj tento rok budú predstavitelia organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) sysle odchytávať. Sysle budú v najbližších dňoch odoberané z lokality pri obci Kuchyňa, kde sa realizovalo ich vypúšťanie počas predchádzajúcich štyroch rokov. Vznikla tu životaschopná kolónia, ktorá bude teraz slúžiť na založenie novej kolónie na Záhorí.

sysel pasienkovy_2„Syseľ pasienkový, ako už aj jeho druhový názov napovedá, je viazaný na trávnaté, pravidelne obhospodarované plochy, akými sú pasienky, medze, lúky, či letiskové plochy. V dôsledku redukcie tohto typu biotopov, ako aj následkom zvýšenej chemizácie prostredia, bola početnosť sysľa na viacerých lokalitách výrazne znížená. Z väčšiny lokalít však syseľ úplne vymizol.“ – informuje Lucia Deutschová z RPS. Aby sa druh z našej krajiny celkom nevytratil, realizujú predstavitelia RPS aktivity na jeho záchranu. „Reštitúcia sysľa pasienkového je jednou z aktivít projektu zameraného na ochranu sokola rároha.“ – dodáva Deutschová. Syseľ tvoril totiž v minulosti prevažnú časť koristi nielen tohto druhu, ale aj orla kráľovského, ktorý je rovnako ako sokol rároh na Slovensku ohrozený.

sysel so stitkom„Zistili sme, že najväčšou maškrtou pre sysľa je jablko. Sysle budú odchytávané šetrným spôsobom do živolovných pascí. Každý odchytený jedinec bude pred vypustením označený špeciálnym ušným štítkom, aby sme boli schopní monitorovať úspešnosť vypúšťania.“ – uzatvára Deutschová.

Projekt na ochranu sokola rároha s názvom „Ochrana sokola rároha v severovýchodnej časti Bulharska, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku“ bol podporený Európskou komisiou v rámci programu LIFE-Príroda.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd