Featured

Sokoly červenonohé nocujú spoločne

Tlačová správa Bratislava, 11.októbra 2016 R91A5939a
Na Slovensku kriticky ohrozené sokoly červenonohé sú už na ceste do subsaharskej Afriky. Pred odchodom sa niekoľko týždňov zlietavali na spoločných nocoviskách. Od polovice augusta do prvej dekády októbra ich ornitológovia počítali na západnom a strednom Slovensku. Vzácny dravec v čase jesennej migrácie vyhľadáva najmä obilné strniská a ďatelinové polia, kde loví hraboše a hmyz.

„Sokol červenonohý je skutočný unikát našich nížin. Tento rok u nás zahniezdilo len päť párov, išlo však o najvyšší počet zistených hniezd za posledných 10 rokov! Počas jesennej migrácie je množstvo sokolov u nás vyššie, pozorovania 10 – 15 jedincov nie sú výnimkou. Rekordným je pozorovanie 62 jedincov neďaleko Topoľčian v roku 2014. Pravdepodobne k nám zalietavajú vtáky z iných krajín Karpatskej kotliny, kde je tento druh pomerne početný. Sokolíky sú veľmi sociálne, zdržujú sa v kŕdľoch a spoločne tiež nocujú. Ich nocoviská sme v rámci medzinárodného sčítavania monitorovali každý týždeň - ukrývajú totiž cenné dáta o potravnej ekológii, predátoroch, či správaní. Na Slovensku sme kontrolovali 6 lokalít už tretí rok. Najviac sokolov sme už tradične zaznamenali začiatkom septembra -spolu až 45 jedincov. Celkovo u nás počas 7 týždňov nocovalo 174 jedincov. Mnohé sú označené farebnými odčítacími krúžkami, čo nám umožňuje získať dôležité údaje o ich pôvode a veku. Napríklad u nás hniezdila samica pôvodom z Maďarska. Na nocovisku sa v auguste objavil aj jedinec označený v Srbsku,“ objasňuje Michal Noga z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku (RPS).

„Tento rok po prvý krát dostali farebné krúžky i naše vtáky. Sokoly červenonohé, ktoré sa vyliahli na Slovensku, majú žlté odčítacie krúžky. Celkovo bolo takto označených 16 z 20 mláďat. Veríme, že sa nám podarí získať čo najviac údajov o ich pohybe a že sa k nám alebo do susedných krajín budúci rok vrátia. Farebné označovanie je jednou aktivít, ktoré zastrešuje medzinárodný projekt „Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline“, dopĺňa Roman Slobodník z RPS.

Ďalšie informácie: Roman Slobodník, 0907026 107, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Viac o projekte LIFE11 NAT/HU/000926 Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline sa dozviete na webovej stráne www.falcoproject.eu. Projekt bol podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE a významnou mierou prispieva k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd