Featured

Vzácna samička Lady má až 10 rokov

Lady foto JChavko 1 Tlačová správa Bratislava, 27.7.2016

Najnovší prípad identifikácie krúžku na nohe vzácneho dravca potvrdil dôležitosť tejto metódy pri monitoringu pohybu operencov. Vďaka krúžku sa totiž podarilo zistiť, odkiaľ pochádza samička z páru hniezdiaceho na západnom Slovensku.

Na Slovensku hniezdia tento rok 4 páry kriticky ohrozeného sokola červenonohého. Ochranári si všimli, že jedna zo samíc má na nohe farebný krúžok, aký používajú ornitológovia. Vzácnu samičku sa podarilo odfotiť a fotky poslať odborníkom zo zahraničia. Viac prezradí Roman Slobodník z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku, ktorý je odborným koordinátorom projektu cieleného na návrat sokola s červenými nohavičkami do našej prírody:

„Odpoveď od maďarských kolegov nás potešila i prekvapila zároveň. Boli veľmi radi, pretože sme odfotili samičku, ktorú ako mláďatko krúžkovali pred 10 rokmi! Najstarší známy sokol tohto druhu mal 13 rokov.“ Ak bude samička v hniezdení u nás pokračovať i v ďalších rokoch budeme sledovať, ako sa priblíži k rekordu. Tento rok u nás zahniezdila v hniezde postavenom vranou a vyviedla štyri nádherné mláďatká. Dostala meno Lady.

„Lady bola krúžkovaná pravdepodobne v oblasti Národného parku Kiskunság alebo Hortobágy. Pred desiatimi rokmi sa väčšina populácie a teda aj pozornosť odborníkov, sústredila práve tu. Veríme, že práve maďarská populácia bude slúžiť ako zdroj pre rozširovanie populácie na Slovensku a že tieto krásne sokoly sa opäť stanú menej zriedkavou súčasťou našich nížin.“ – uzatvára Slobodník.

Viac o projekte LIFE11 NAT/HU/000926 Ochrana sokola červenonohého v Karpatskej kotline sa dozviete na web stráne www.falcoproject.eu.

Projekt bol podporený Európskou úniou v rámci programu LIFE a významnou mierou prispieva k zlepšeniu podmienok kritériových druhov vtákov v územiach siete Natura 2000.

Ďalšie informácie: Roman Slobodník, 0907 026 107, Lucia Deutschová, 0911 219 520  

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd