Tlačové správy r.2006

Mláďa sokola rároha dostane druhú šancu

V maďarskom meste Ostrihom (Esztergom) sa 2. novembra 2006 o 11.00 hod. uskutoční pri moste Márie Valérie, na parkovisku Nyírfa-Breza, tlačová konferencia, na ktorej bude verejnosti predstavený bilaterálny projekt na ochranu sokola rároha. V deň tlačovej konferencie slovenská strana odovzdá mláďa späť do rúk maďarských ornitológov. Mláďa sokola rároha, ktorý bol podľa ornitologického krúžku identifikovaný ako mláďa z hniezda v blízkosti mesta Farád, bolo nájdené neďaleko Hradca Králove, 314 km od svojho rodného hniezda so zlomeným krídlom. V spolupráci s rehabilitačnou stanicou v Jaromeři sa mláďa podarilo zachrániť.

Sokol rároh je v rámci svojho rozšírenia v celom areáli výskytu v Európe najohrozenejším druhom dravca. Odhaduje sa, že celková početnosť poklesla až o 80 – 90%, celú populáciu tvorí už len okolo 600 párov. Po strate biotopov sú posledné jedince decimované najmä vykrádaním hniezd a nezákonným obchodom. Z dôvodu naliehavej potreby uplatňovania európskeho rozmeru ochrany prírody predložila Správa Národného parku Bükk v Maďarsku projekt zameraný na podporu a zefektívnenie prebiehajúcich aktivít na posilnenie maďarskej a slovenskej populácie sokola rároha. Partnerom projektu je okrem 12 organizácií z Maďarska aj Slovenská republika, zastúpená Štátnou ochranou prírody SR, Ochranou dravcov na Slovensku, Slovenskou ornitologickou spoločnosťou/Birdlife Slovensko a Západoslovenskou energetikou, a.s..

Dňa 1. októbra bol projekt s názvom „Ochrana sokola rároha v Karpatskej kotline“ oficiálne zahájený. Bude spolufinancovaný z programu Európskej komisie Life-Nature. Hlavným zámerom projektu je zlepšenie ekologických podmienok druhu, najmä potravnej a hniezdnej ponuky, ďalej eliminácia faktorov ohrozenia a rozširovanie spolupráce so zainteresovanými odbornými skupinami v oboch krajinách.

Projekt na ochranu sokola rároha je rovnako ako most Márie Valérie symbolom porozumenia a spolupráce oboch krajín, čo podmienilo aj výber miesta na uskutočnenie tlačovej konferencie s mottom „Vtáky nepoznajú hranice“.

Tlačovú konferenciu bude moderovať významný maďarský ornitológ József Fidlóczky. V prípade nepriaznivého počasia sa miesto konania tlačovej konferencie presunie pod zastrešenú terasu neďalekej reštaurácie.

Mimovládne organizácie žiadajú predsedu Slovenského klubu sokoliarov o ospravedlnenie!

Ničím nepodložené obvinenia, mnoho zavádzajúcich a nepravdivých informácií prezentoval v ostatnom čase pred médiami predseda Slovenského klubu sokoliarov Anton Moravčík. Obvinenia boli adresované viacerým štátnym i mimovládnym organizáciám, dokonca aj niektorým konkrétnym osobám.

Predseda Slovenského klubu sokoliarov (SKS) vo svojich vystúpeniach obvinil odborníkov aj z toho, že sa rozširujú fámy o vykrádaní hniezd, kriminalizuje sa jeho občianske združenie a chránia sa druhy, ktoré nie sú ohrozené.

Ako povedal Jozef Chavko, z Ochrany dravcov na Slovensku (RPS) "Posledný prípad, pri ktorom v máji tohto roku polícia odhalila organizované vykrádanie hniezd dravcov a krkavcov svedčí o tom, že vykrádanie hniezd nie sú žiadne fámy. Práve naopak, vykrádanie hniezd vzácnych i bežnejších druhov vtáctva je na Slovensku dlhoročnou realitou. Pritom prípady, ktoré sa nám podarí v teréne odhaliť, podľa nás predstavujú iba zlomok reálnej situácie. Vplyv vykrádania teda pre niektoré zriedkavé druhy môže byť limitujúcim faktorom ohrozujúcim ich existenciu na našom území. Jedným z takýchto druhov je aj celosvetovo ohrozený orol kráľovský. Slovenská populácia predstavuje približne 40 párov, ktoré sú okrem vykrádania hniezd ohrozované aj nelegálnymi odstrelmi, vykladaním otrávených návnad, alebo kolíziou na stĺpoch elektrických vedení. Naša organizácia (RPS) realizuje v spolupráci so Štátnou ochranou prírody na záchranu tohto druhu projekt: "Ochrana orla kráľovského v slovenskej časti Karpát", ktorý bol podporený Európskou komisiou."

Rastislav Rybanič zo Spoločnosti pre ochranu vtáctva na Slovensku (SOVS) k obvineniam predsedu SKS dodáva" Pán Moravčík obvinil ochranárov z toho, že si schvaľujú projekty, udeľujú výnimky a vytvárajú zbytočné projekty, na ktoré Európska únia a Slovenská republika vynakladá desiatky miliónov korún. Z týchto tvrdení je celkom zrejmé, že obvinenia vznáša osoba, ktorá vôbec nepozná postup pri tvorbe, podávaní a schvaľovaní projektov podporovaných Európskou úniou (napr. projekty programu LIFE). Proces schvaľovania takýchto projektov je pod prísnou kontrolou Európskej komisie, ošetrený protikorupčnými mechanizmami a na jeho priebeh nemajú naše organizácie, dokonca ani príslušné štátne orgány žiaden dosah. To, že boli na pre Slovensko schválené projekty na ochranu celosvetovo ohrozených druhov ako je drop fúzatý alebo orol kráľovský, svedčí o tom, že máme v našich radoch odborníkov, ktorí takéto náročné projekty dokážu pripraviť. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že projekt "Ochrana dropa fúzatého na Slovensku", bol v rámci programu LIFE Nature vyhodnotený ako tretí najlepší projekt roku 2005, spomedzi takmer dvoch stoviek projektov podaných členskými krajinami EU."

Mimovládne organizácie SOVS a RPS budú pána predsedu SKS Antona Moravčíka žiadať o verejné ospravedlnenie za šírenie nepravdivých a zavádzajúcich informácií adresovaných našim organizáciám, prípadne i konkrétnym osobám z radov našich členov. V prípade, že nedôjde k ospravedlneniu podáme v tejto veci žalobu.

Ďalšie informácie poskytne:

Mgr. Rastislav Rybanič, výkonný riaditeľ SOVS, 0905 476 779, 02/554 221 85
Jozef Chavko, predseda RPS, 0903768394

Nevinné obete

V okrese Skalica boli zaznamenané dva nové prípady vtáčej kriminality, t.j. kriminality páchanej na vtáčích druhoch. Prvým prípadom je zastrelenie zákonom chráneného druhu sovy - myšiarky ušatej (Asio otus), v revíri Poľovníckeho združenia v Kopčanoch, ktorý je riešený Obvodným úradom ŽP v Senici so sídlom v Skalici. Veterinárne vyšetrenie preukázalo usmrtenie v dôsledku poranení spôsobených brokovou zbraňou a prihlásili sa aj svedkovia tohto činu.

Druhý prípad je rovnako zarážajúci - ide o nález usmrteného sokola myšiara (Falco tinnunculus), pri ktorom röntgenové vyšetrenie kadéveru jasne preukázalo prítomnosť brokov a zlomenín končatín. Aj tento dravec bol nájdený v revíri Poľovníckeho združenia v Kopčanoch, len 300 metrov od prvého prípadu. Sokol myšiar je menším druhom sokolovitého dravca, najčastejšie sa s ním môžeme stretnúť v otvorenej krajine a adaptoval sa i životu v mestskom prostredí. Je celoročne chránený, jeho zranenie, usmrtenie, nelegálny chov či rušenie je trestné.

Najtragickejšie na oboch prípadoch je to, že sa odohrali v hniezdnom období. Páchateľ tým nielen zmaril život myšiarky ušatej a sokola myšiara, ale s najväčšou pravdepodobnosťou tragicky zasiahol aj do ich hniezdenia. Len v ojedinelých prípadoch dokáže zvyšný jedinec z páru úspešne vychovať mláďatá sám. Tie hynú nedostatkom potravy, podchladením či po útoku iného predátora, pretože starostlivosť len jedného rodiča nie je dostatočná. Neznámy strelec má teda na svedomí pravdepodobne viac vtáčích životov.

Podobné prípady žiaľ nie sú zriedkavosťou, členovia mimovládnej organizácie Ochrana dravcov ich na Slovensku evidujú každoročne niekoľko. Bohužiaľ, aj napriek osvete sa naďalej stretávame s nelegálnym a trestným vystrelovaním stračích a vraních hniezd, v ktorých práve uvedené dva druhy - sokol myšiar a myšiarka ušatá - hniezdia najčastejšie.

Podrobnejšie informácie k prípadom:

Ing. Zuzana Juríčková, odbor. referent OÚ ŽP v Senici so sídlom v Skalici;
kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., 034/664 82 62

Vtáčia kriminalita všeobecne: Hana Latková, Ochrana dravcov na Slovensku; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.; tel: 02 / 555 734 400

Príloha: fotografie, foto. Z. Juríčková

 

Keď zlodej kričí chyťte zlodeja

Zo zdrojov SITA denník SME dňa 30.5.2006 uverejnil článok s názvom "Vypustenie orlov v ČR je hlúposť". Pán Moravčík predseda Slovenského klubu sokoliarov neváhal a urobil tlačovú konferenciu na to, aby zakryl posledný škandál vykrádania hniezd a ilegálneho vývozu 6 mláďat sokola sťahovavého a 1 krkavca, pri ktorom bol políciou rozložený gang vykrádačov hniezd vzácnych druhov dravcov a existuje dôvodné podozrenie, že o tejto protiprávnej činnosti vedeli aj viacerí aktívni členovia Slovenského klubu sokoliarov.

Na tlačovej konferencii odzneli informácie, ktoré sú o všetkom inom, len nie o reálnom projekte ochrany orla skalného. Žiaľ ani jediná informácia z jeho úst nie je relevantná a názov projektu, ktorý pán Moravčík uviedol neexistuje.

Rovnako nie je pravdivé, že by naša organizácia, občianske združenie Ochrana dravcov na Slovensku pripravovala takýto projekt.

V súvislosti s obnovou populácie orla skalného v ČR v súčasnosti realizuje záchranný projekt výlučne Štátna ochrana prírody SR, ktorý však vôbec nesúvisí s vypúšťaním orlov skalných, ale je postavený úplne na inom princípe. Je veľkou škodou, že média uverejnili vymyslené a na nepoznanie zdeformované informácie bez toho, aby si to predtým overili a dali možnosť vyjadriť sa aj druhej strane. Takto sa verejnosti predložili naozaj mätúce informácie.

Ochrana dravcov na Slovensku žiada a tlačovú agentúru SITA a redakciu denníka SME, aby dementovali nepravdivé tvrdenia Slovenského klubu sokoliarov, pretože naša organizácia sa nepodieľa na žiadnom projekte so zámerom vývozu a vypúšťania orla skalného v Českej republike.

Bližšie informácie: Jozef Chavko, Ochrana dravcov na Slovensku /RPS/ 0903 768 394, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Nové informácie k prípadu pašovania dravých vtákov

V piatok 5. mája Ochrana dravcov na Slovensku informovala o zabavení nelegálne prevážaných 6 sokolov sťahovavých a jedného krkavca čierneho, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou pochádzali z voľnej prírody. V súčasnosti vyšetrovanie prípadu dospelo do štádia, kedy je možné uverejniť ďalšie skutočnosti.

V stredu, 3. mája 2006 o 14:30 bolo na slovensko - maďarskej štátnej hranici v Komárne pri obhliadke motorového vozidla Golf čiernej farby objavených 6 živých mláďat vzácneho sokola sťahovavého, ktoré boli ukryté v nákupných taškách za sedadlom vodiča a v odkladacom boxe na prednej palubovke. Okrem nich bolo nájdené i jedno mláďa krkavca čierneho ukrytého vo vlnenej ponožke s prelepeným zobákom za sedadlom spolujazdca. Majiteľ vozidla, Štefan B, občan SR, bol zadržaný a spolu s ním i posádka ďalšieho vozidla s ďalšími podozrivými osobami, ktoré ho sprevádzali pri pokuse o prechod štátnej hranice. Na obhliadku mláďat bol prizvaný ako expert Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku (RPS), ktorý potvrdil, že ide o mláďatá sokola sťahovavého, z ktorých 3 jedince boli vo veku 30 dní a ostatné tri mláďatá vo veku 20 dní. Zabavené mláďatá odovzdala polícia J. Chavkovi, aby mohli byť v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR vrátené do hniezd sokolov sťahovavých vo voľnej prírode.

Pri domovej prehliadke rodinného domu Štefana B. (do roku 2004 člena Slovenského klubu sokoliarov) boli nájdené aj nezákonne prechovávané zbrane a iné prostriedky ktoré potvrdzujú dôvodné podozrenia vykrádania hniezd a pytliactva. Z niektorých poznatkov vyplýva, že obvinený Štefan B. sa podieľal aj na vykrádaní veľkého počtu mláďat iných chránených druhov vtákov, ktoré sú atraktívne pre chovateľov najmä v Nemecku, Anglicku, Rakúsku a v Čechách.

Ochrana dravcov na Slovensku realizuje pravidelný monitoring chránených druhov dravcov z ktorého je zrejmé aj to, koľko hniezd bolo vykradnutých. V minulom roku bolo zaznamenaných až 8, s najväčšou pravdepodobnosťou vykradnutých, hniezd sokola sťahovavého. Tieto informácie boli dôležité aj pre proces súvisiaci so zadržaním páchateľov. Podľa niektorých indícii bol Štefan B. jednou z kľúčových osôb, ktoré vykrádali hniezda a je považovaný za najvýznamnejšieho priekupníka dravcov najmenej od roku 1980.

Ochrana dravcov na Slovensku v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR už zabezpečila záchranu všetkých zabavených mláďat. Bolo až dojímavé pozorovať, ako reagovala sokolia matka, keď zistila, že má svoje mláďatá naspäť v hniezde. Najprv dlho sedela na okraji, akoby neverila vlastným očiam. Priletel samec s korisťou a mláďatá nakŕmili. Ostatné 3 mláďatá boli priložené do viacerých hniezd, kde boli rovnako staré sokoly a nové matky ich bez problémov prijali. Aj mladého krkavca si adoptovali nový rodičia, ktorý už mali v hniezde tri mláďatá.

Záverom je potrebné vysloviť uznanie a poďakovanie polícii SR, najmä Prezídiu policajného zboru - odboru environmentálnej kriminality, za ich vysoko profesionálnu a dobre odvedenú prácu. Zadržanie páchateľov je mimoriadne zložitým procesom a táto práca si vyžiadala 24 hodinové nasadenie. Vďaka nim sa mnohé vzácne druhy z našej prírody nestali obeťami nezákonného obchodu a doživotnými zajatcami vo voliérach chovateľov.

Bližšie informácie, prípadne ďalšia fotodokumentácia:

Jozef Chavko, Ochrana dravcov na Slovensku /RPS/ tel.: 02 55573440, 0903 768 394, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Nelegálna držba šiestich sokolov odhalená

Dnes boli zadržané osoby, ktoré nelegálne prevážali 6 mláďat vzácneho sokola sťahovavého a jedno mláďa krkavca čierneho, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou pochádzajú z voľnej prírody. Mimovládna organizácia Ochrana dravcov na Slovensku, ktorá v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR monitoruje populáciu dravých vtákov na Slovensku, zaznamenala aj v tomto roku viaceré podozrenia z vykradnutia hniezda sokola sťahovavého, jastraba lesného i orla skalného.

Získané mláďatá boli odborníkmi z Ochrany dravcov na Slovensku prevzaté do opatery, nasýtené a ihneď ako to okolnosti umožnia, budú vrátené do voľnej prírody.

Slovensko so zachovaným prírodným prostredím je domovom celého radu vzácnych a ohrozených živočíchov, dravce nevynímajúc. Napriek prísnej zákonnej ochrane je táto živočíšna skupina stále terčom nenávisti alebo vykrádania s cieľom nelegálneho obchodovania. Jozef Chavko, predseda Ochrany dravcov na Slovensku uviedol: "Stráženiu ohrozených hniezd sa naša organizácia venuje už viacero rokov a aj našou zásluhou boli v minulosti zadržaní viacerí vykrádači sokoliarsky atraktívnych druhov. Je naozaj smutný pohľad na samicu, ktorá s krikom obletuje prázdne hniezdo a hľadá stratené mláďatá. Žiaľ, stále pre mnohých chovateľov je dôležitejšie vlastniť vzácny druh pod zámkom vo svojej voliére, ako ich prežitie vo voľnej prírode." Spoločenská hodnota jedinca sokola sťahovavého v zmysle vyhlášky č. 24/2002, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z.. o ochrane prírody a krajiny je stanovená na 120 tisíc Sk.

Bližšie informácie, prípadne ďalšia fotodokumentácia:

Jozef Chavko, Ochrana dravcov na Slovensku /RPS/ tel.: 02 55573440, 0903 768 394, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Za orlom kráľovským do Banskej Bystrice

Na Medzinárodnom filmovom festivale filmov o životnom prostredí "Envirofilm 2006" v Banskej Bystrici, ktorého XII. ročník sa uskutoční 2. - 6. mája 2006, bude mať slávnostnú premiéru nový slovenský dokumentárny film "Králi na výslní". Tvorca filmu Jaroslav Mikuš v ňom predstavuje život na jedného z najvzácnejších dravcov Slovenska - orla kráľovského. Unikátny filmový dokument vytvorený vo voľnej prírode vznikol vďaka projektu Ochrana orla kráľovského v slovenskej časti Karpát. Projekt je podporovaný Európskou úniou realizuje mimovládna organizácia Ochrana dravcov na Slovensku.

V rámci sprievodných aktivít Envirofilmu bude počas celého týždňa (2. - 6. mája 2006) v Tihányiovskom kaštieli v Banskej Bystrici zadarmo prístupná putovná výstava Ochrany dravcov na Slovensku: "Orol - bez koruny, a predsa kráľom" o živote tohto vzácneho dravca. V piatok, 5. 5. 2006 sú v Tihányiovskom kaštieli pripravené i prednášky o živote a ochrane našich dravcov.

Kráľ oblohy bol zastrelený

Majestátny orol skalný (Aquila chrysaetos) sa stal ďalšou obeťou nelegálnej streľby. Zomierajúceho orla našli v nedeľu 5.2.2006 občania obce Roštár, v okrese Rožňava, ktorí pohotovo privolali ochranárov zo Štátnej ochrany prírody. Krvácajúci dravec však pri prevoze do rehabilitačnej stanice zraneniu podľahol.

Ako povedal Milan Olekšák zo Správy Národného parku Slovenský Kras "Pri veterinárnom vyšetrení sa preukázalo, že orol bol zastrelený guľovou zbraňou. Strela preletela pravým krídlom a hrudníkom. Úspešný strelec nechal orla zmietajúceho sa v smrteľných kŕčoch ležať na mieste. V okolí miesta streľby sa vyskytujú len tri páry tohto druhu orla. Spoločenská hodnota orla skalného je 100 000,- Sk. Usmrtením tohto chráneného živočícha sa páchateľ dopustil trestného činu porušovania ochrany rastlín a živočíchov a hrozí mu až dvojročné väzenie. Na neznámeho páchateľa bolo okamžite podané trestné oznámenie." Podľa čísla krúžku, ktorý mal orol na nohe bolo zistené, že bol okrúžkovaný v máji 2002 na jednom z mála slovenských hniezd.

Orol skalný je jedným zo symbolov slovenskej prírody. Patrí medzi významných vrcholových predátorov v karpatských ekosystémoch. Živí sa najmä menšími cicavcami a vtákmi. Ako jeden z mála dravcov často loví aj líšky a krkavce. Požiera aj zdochliny. V prírode nemá prirodzených nepriateľov okrem človeka. V minulosti bol často prenasledovaný a jeho stavy sa znížili na kritickú hranicu. V súčasnosti sa vďaka intenzívnej ochrane a čiastočnej eliminácii negatívnych vplyvov podarilo populáciu orla skalného stabilizovať. Aj dnes ešte ale orlov ohrozuje devastácia ich biotopov, "stĺpy smrti" (stĺpy 22 kV el. vedení), ale najmä prenasledovanie človekom. Vykrádanie hniezd, otrávené návnady a zástrely sú stále hrozbou pre tohto majestátneho kráľa oblohy nad slovenskými horami. Treba si však uvedomiť, že všetky odhalené incidenty predstavujú iba nepatrný zlomok reálnej situácie a o drvivej väčšine obetí sa orgány ochrany prírody nikdy nedozvedia.

Aj tento brutálny a odsúdeniahodný prípad je len ďalším svedectvom, že ešte stále medzi nami žijú jedinci, ktorí vlastnou hlúposťou a chamtivosťou spôsobujú neospravedlniteľné škody na našej prírode.

Text: Jozef Izakovič, Ochrana dravcov na Slovensku
Foto: Milan Olekšák, Správa NP Slovenský kras

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd