Mláďa sokola rároha dostane druhú šancu

V maďarskom meste Ostrihom (Esztergom) sa 2. novembra 2006 o 11.00 hod. uskutoční pri moste Márie Valérie, na parkovisku Nyírfa-Breza, tlačová konferencia, na ktorej bude verejnosti predstavený bilaterálny projekt na ochranu sokola rároha. V deň tlačovej konferencie slovenská strana odovzdá mláďa späť do rúk maďarských ornitológov. Mláďa sokola rároha, ktorý bol podľa ornitologického krúžku identifikovaný ako mláďa z hniezda v blízkosti mesta Farád, bolo nájdené neďaleko Hradca Králove, 314 km od svojho rodného hniezda so zlomeným krídlom. V spolupráci s rehabilitačnou stanicou v Jaromeři sa mláďa podarilo zachrániť.

Sokol rároh je v rámci svojho rozšírenia v celom areáli výskytu v Európe najohrozenejším druhom dravca. Odhaduje sa, že celková početnosť poklesla až o 80 – 90%, celú populáciu tvorí už len okolo 600 párov. Po strate biotopov sú posledné jedince decimované najmä vykrádaním hniezd a nezákonným obchodom. Z dôvodu naliehavej potreby uplatňovania európskeho rozmeru ochrany prírody predložila Správa Národného parku Bükk v Maďarsku projekt zameraný na podporu a zefektívnenie prebiehajúcich aktivít na posilnenie maďarskej a slovenskej populácie sokola rároha. Partnerom projektu je okrem 12 organizácií z Maďarska aj Slovenská republika, zastúpená Štátnou ochranou prírody SR, Ochranou dravcov na Slovensku, Slovenskou ornitologickou spoločnosťou/Birdlife Slovensko a Západoslovenskou energetikou, a.s..

Dňa 1. októbra bol projekt s názvom „Ochrana sokola rároha v Karpatskej kotline“ oficiálne zahájený. Bude spolufinancovaný z programu Európskej komisie Life-Nature. Hlavným zámerom projektu je zlepšenie ekologických podmienok druhu, najmä potravnej a hniezdnej ponuky, ďalej eliminácia faktorov ohrozenia a rozširovanie spolupráce so zainteresovanými odbornými skupinami v oboch krajinách.

Projekt na ochranu sokola rároha je rovnako ako most Márie Valérie symbolom porozumenia a spolupráce oboch krajín, čo podmienilo aj výber miesta na uskutočnenie tlačovej konferencie s mottom „Vtáky nepoznajú hranice“.

Tlačovú konferenciu bude moderovať významný maďarský ornitológ József Fidlóczky. V prípade nepriaznivého počasia sa miesto konania tlačovej konferencie presunie pod zastrešenú terasu neďalekej reštaurácie.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd