Tlačové správy r.2005

Stanovisko Národnej skupiny pre boj proti vtáčej kriminalite ku vtáčej chrípke

Viac ako dvadsať odborníkov zo štátnych i mimovládnych organizácií sa 22. novembra 2005 zišlo na každoročnom stretnutí Národnej skupiny pre boj proti vtáčej kriminalite1. Okrem zhodnotenia situácie v roku 2005 z hľadiska riešenia prípadov vtáčej kriminality, reagovala skupina odborníkov aj na aktuálnu situáciu vtáčej chrípky.

 

V posledných týždňoch sme sa stretli s viacerými prípadmi, ktoré sú výsledkom nedostatočnej informovanosti verejnosti o nákaze vtáčej chrípky. Panika, strach, prípadne nenávisť voči divoko žijúcemu vtáctvu, môže veľmi rýchlo prerásť do bezhlavej likvidácie chránených živočíchov. Považujeme preto za nevyhnutné, aby zodpovedné štátne orgány prinášali verejnosti dostupné, zrozumiteľné a vedecky podložené argumenty, ktoré pomôžu prevencii a zároveň zabránia panike.

Stanovisko Národnej skupiny pre boj proti vtáčej kriminalite ku vtáčej chrípke je v súlade so stanoviskom celosvetovej organizácie BirdLife International a je nasledovné:

1. Aktuálne prepuknutia nákazy vtáčej chrípky vo svete naznačujú, že sťahovavé vtáctvo môže prenášať nebezpečné subtypy vtáčej chrípky aj medzi krajinami a regiónmi. Hoci táto skutočnosť nebola dosiaľ vedecky potvrdená, musíme s ňou počítať a hľadať najúčinnejšie preventívne opatrenia.

2. Za najvážnejšie riziko šírenia nákazy však považujeme transporty hydiny z krajín, v ktorých nákaza už prepukla, najmä však z krajín juhovýchodnej Ázie. Za prioritné považujeme aj eliminovanie nelegálnych zásielok hydiny.

3. Ďalším z vážnych rizík šírenia nebezpečných typov vtáčej chrípky je pašovanie voľne žijúceho vtáctva (najmä exotických druhov vtáctva a dravcov, ale aj vodného vtáctva uloveného na poľovačkách). Je nevyhnutné venovať dostatok prostriedkov okamžitému boju proti tejto nebezpečnej forme environmentálnej kriminality.

4. Dosiaľ nebol potvrdený jediný prípad priameho prenosu vysoko patogénnej formy vtáčej chrípky z divoko žijúceho vtáka z voľnej prírody na človeka. Nebezpečný vírus H5N1 v súčasnosti nie je šíriteľný medzi ľuďmi a väčšina osôb, ktoré sa týmto ochorením nakazili boli v intenzívnom kontakte s infikovanou hydinou.

5. Riziko, že sa človek nakazí od divoko žijúceho vtáctva je nepatrné, pokiaľ sa človek vyhýba priamemu kontaktu s infikovanými jedincami a ich exkrementami.

6. Je vysoko nepravdepodobné, že plošnou likvidáciou divoko žijúceho vtáctva sa podarí zastaviť šírenie vtáčej chrípky. Práve naopak, takýto spôsob riešenia môže prispieť k väčšiemu rozptylu vtáctva v krajine, ako aj k znižovaniu imunitného systému prenasledovaných jedincov. Medzi oslabenými, stresovanými a často ťažko poranenými vtákmi, má nákaza podstatne lepšie podmienky pre rýchlejšie šírenie.

7. Z hľadiska prevencie pred vtáčou chrípkou považujeme za najúčinnejšie zvýšenie biologickej ochrany vo veľkochovoch hydiny a zníženie pravdepodobnosti kontaktov hydiny s divoko žijúcim vtáctvom. V neposlednom rade je tiež dôležité zabezpečiť divoko žijúcemu vtáctvu pokojný priebeh migrácie a zimovania.

Ďalšie informácie poskytnú:

Marek Brinzík, koordinátor pre boj proti vtáčej kriminalite, SOVS, 0904 307 946
Jozef Chavko, Ochrana dravcov na Slovensku, 0903 768 394
Ján Dobšovič, Klub stráže prírody, 0903 751 330

Doplňujúce informácie:

1) Národná skupina pre boj proti vtáčej kriminalite je zoskupenie odborníkov a záujemcov o vtáčiu kriminalitu. Národná skupina nie je samostatnou organizáciou, ale združuje odborníkov z rôznych štátnych i mimovládnych organizácií z celého Slovenska. Aktivity skupiny sú priamo prepojené s činnosťou Európskej siete pre boj proti vtáčej kriminalite (Eurogroup Against Bird Crime). Cieľom fungovania takýchto akčných skupín je najmä rýchla výmena informácií o prípadoch vtáčej kriminality a zvyšovanie informovanosti odborníkov o situácii v danej krajine, resp. v európskom regióne.

Nelegálny zástrel troch orlov skalných v južných Alpách

Komitee gegen den Vogelmord - Committee against Bird Slaughter Bonn/Milan 21.11.2005

V sobotu bol zadržaný pytliak, ktorý nelegálne chytal spevavce s 220m dlhou sieťou. Členovia nemeckej organizácie "The Committee against Bird Slaughter" naňho upozornili políciu. Pri domovej prehliadke našli ďalšie zariadenia na nelegálny odchyt, nelegálne držanú zbraň a viac ako 50 pascí a tiež mrazničku preplnenú usmrtenými chránenými vtákmi. Pod vrstvou viac ako 100 vtákov našli 120 kg zveriny a tri čerstvo zastrelené orly skalné.

Orly skalné sú prísne chránené v celej tejto oblasti. Na sklonku minulého storočia boli dôsledkom poľovania pytlačenia skoro vyhubené. Tento prípad ukazuje, že tieto časy sa ešte neskončili. Polícia a členovia organizácie veria, že vtáky boli zastrelené pre účeli ďalšieho predaja ako vypchaté trofeje. Cena vypchatého orla skalného na čiernom trhu dosahuje hodnotu 5000 Euro. Spevavce sú často predávané do reštaurácií a mäsiarstiev ako gurmánska špecialita.

Zajace otrávené jedom na hlodavce

V katastri obce Malá Turá v okrese Levice, bolo na poli členmi občianskeho združenia Ochrana dravcov na Slovensku členmi PZ nájdených 20 mŕtvych zajacov poľných. Pitvou sa zistilo, že zajace zahynuli vykrvácaním do brušnej a hrudnej dutiny dôsledkom otrávenia rodenticídom typu Bromadiolon, ktorým bolo namorené zrno na hubenie hrabošov poľných. Gabriel Demeter, ktorý otrávených zajacov spolu s miestnymi poľovníkmi našiel, upozorňuje, že otrava nebola použitá predpísaným spôsobom. "Zrná obilia namorené jedom neboli sypané do dier hlodavcov, tak ako je uvedené v návode na použitie, ale voľne rozsypané po celom poli. V dôsledku neobmedzenej prístupnosti jedom napusteného obilia sa ľahko otrávili aj iné živočíchy, ktorým otrava nebola určená." tvrdí Demeter z mimovládnej organizácie Ochrana dravcov na Slovensku. Okamžite bolo podané trestné oznámenie z podozrenia trestného činu poškodzovania cudzej veci. Škoda, ktorá poľovníkom vznikla, bola vyčíslená na päťdesiattisíc korún. Viaceré jedince zajacov však na veľkej ploche nebolo možné dohľadať.

Rodenticíd nemusí pôsobiť ihneď. Podľa veterinárneho lekára zajac, ktorý skonzumoval namorené obilné zrná, uhynie až po 2-3 dňoch. Počet mŕtvych zajacov nemusí byť konečný, otrava je stále na poli vysypaná a je len otázkou času, kedy sa otrávia ďalšie jedince. "Mŕtve alebo priotrávené zvieratá sú nebezpečné pre viaceré chránené druhy prirodzených predátorov najmä sovy a dravé vtáky, ktoré po skonzumovaní otráveného jedinca zahynú a škody sa môžu vyšplhať na stotisíce korún. Spoločenská hodnota napríklad orla kráľovského je okolo 130 - tisíc korún. Aj takýto majestátny dravec často loví škrečky a hraboše poľné. Nedávno bola nájdená sova - plamienka driemavá, u ktorej sa toxikologickým rozborom zistilo, že uhynula v dôsledku skonzumovania otráveného hlodavca." dodáva Demeter. Hlodavce možno likvidovať aj inak ako jedmi. Lepšie a účinnejšie je zvoliť cestu podpory prirodzených predátorov v krajine, ako sú dravé vtáky, sovy, lasice. Napríklad osadzovaním barličiek v tvare T pre dravce, inštaláciou búdok a umelých hniezd pre sovy a sokoly myšiare, či iné druhy, ktoré sa špecializujú na drobné zemné cicavce. Ak trávením zlikvidujeme aj prirodzených predátorov, hlodavce podstatne skôr obnovia svoju populačnú hustotu oko ich predátori a nekontrolovane sa premnožia. Takto vzniká špirála sústavnej potreby finančných prostriedkov na znižovanie vplyvu hlodavcov v poľnohospodárstve.

Členovia Ochrany dravcov na Slovensku sa prípadmi nesprávneho používania prostriedkov na hubenie hlodavcov stretávajú takmer pravidelne, predovšetkým v jarných a jesenných mesiacoch. Možno predpokladať, že v dôsledku trávenia hlodavcov dochádza pravidelne k veľkým škodám na poľovnej zveri ale i na mnohých chránených druhov živočíchov. Chceli by sme pre to vyzvať členov poľovných združení, aby podobné prípady nálezov otrávenej zveri bezodkladne hlásili polícii formou trestných oznámení. Následkom krátkozrakého nedodržovania predpísaných postupov pri trávení hlodavcov vznikajú nepredstaviteľné škody, ktoré neprospievajú nielen poľovníkom, ochranárom, ale aj samotným poľnohospodárom. Z hľadiska celospoločenského záujmu by sa metóda trávenia hlodavcov mala používať len vo výnimočných prípadoch v spolupráci s poľovníkmi a ochranármi.

Viac informácií: Gabriel Demeter, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., v prípade potreby poradenstva pri podávaní trestných oznámení zanechajte odkaz/kontakt na: www.dravce.sk

 

Namorené zrno

 

Poraneným dravcom a sovám bude poskytnutá pomoc v zrekonštruovanej rehabilitačnej stanici v Zázrivej

Ochrana dravcov na Slovensku a klub Priateľov Národného parku Malá Fatra - zajtra otvorí nové priestory v rehabilitačnej stanici pre poranené dravce a sovy v Zázrivej.

Na Slovensku každý rok hynú desiatky dravcov na priame či nepriame následky ľudskej činnosti. Tieto ohrozené živočíchy sú aj napriek svojej majestátnosti veľmi zraniteľné. Číhajú na ne rôzne nebezpečenstvá, predovšetkým strety s človekom sú pre ne v mnohých prípadoch tragické. Medzi najvážnejšie príčiny zranení patria kolízie na elektrických vedeniach, poranenia pytliakmi, nárazy do automobilov a otravy. Mimoriadne zraniteľné sú mláďatá, ktoré po vyletení častokrát hynú od hladu a vysilenia.

Ochrana dravcov na Slovensku s klubom otvára v piatok 30. septembra 2005 v Zázrivej rehabilitačnú stanicu pre zranené dravce a sovy. Rehabilitačné zariadenie bolo počas niekoľkých predchádzajúcich rokov prevádzkované na dobrovoľnej báze, čo nie vždy umožňovalo vytvoriť dravcom potrebné podmienky pre liečbu. Vďaka projektu "Ochrana biodiverzity ako predpoklad pre rozvoj cestovného ruchu v regiónoch Kysuce a Orava" sa podarilo zariadenie zrekonštruovať a skvalitniť starostlivosť o dravce, čo výrazne zvyšuje pravdepodobnosť úspešnej rehabilitácie zranených živočíchov.

Rehabilitačné stanice sú nevyhnutnými zariadeniami na záchranu poranených jedincov. Pri náleze dravca so zranením sú prvé hodiny v rukách človeka rozhodujúce a každý nesprávny alebo neuvážený krok sa môže stať pre tieto chránené živočíchy osudným. Preto je veľmi dôležité, aby sa dravec čo najskôr dostal na miesto, kde mu vedia podať odbornú pomoc a zabezpečiť krátkodobú či dlhodobú liečbu, ktorá v ideálnom prípade končí vypustením živočícha naspäť do voľnej prírody.

Rehabilitačná stanica v Zázrivej tak rozšíri sieť rehalibitačných staníc, ktoré zriadila Štátna ochrana prírody. V tomto zariadení budú liečené dravce a sovy predovšetkým z oblasti Oravy, Liptova, Turca, Kysúc a Považia.

Okrem prvotného cieľa zabezpečenia profesionálnej starostlivosti o poranené dravce a sovy má rehabilitačná stanica v Zázvrivej prispieť k rozvoju cestovného ruchu v dotknutých regiónoch, a to predovšetkým tým, že sprostredkuje miestnym záujemcom a turistom blízky kontakt s rehabilitovanými živočíchmi. Táto možnosť sa určite v blízkej budúcnosti stane jedným z hlavných zaujímavostí Oravy a prispeje k rozvoju environmentálne vhodných foriem turizmu.

"Rehabilitácia má význam nielen pre samotné liečenie dravcov, ale má aj mimoriadny etický a výchovný charakter. Veľa hovorí o vzťahu človeka a našich ľudí k životu ako takému", hovorí Metod Macek, správca rehabilitačnej stanice v Zázrivej.

Projekt "Ochrana biodiverzity ako predpoklad pre rozvoj cestovného ruchu v regiónoch Kysuce a Orava" podporili: Britské Veľvyslanectvo v Bratislave, Nadácia Ekopolis, Nadácia Pontis, , firma T-Mobile, TIPOS a.s., Komunitná nadácia Bratislava, Citibank a firma Ford. Vybudovanie rehabilitačnej stanice by nebolo možné bez veľkej pomoci miestnych dobrovoľníkov a milovníkov fatranskej prírody.

Viac informácií:

Metod Macek, Ochrana dravcov na Slovensku, pobočka Čadca, tel.: 0903 504470

Fotografie z otvorenia rehabilitačnej stanice v Zázrivej:

 

Rehabilitačnú stanicu v Zázrivej podporili:

 

Orly kráľovské už aj na Slovensku monitorujú družice

Orol kráľovský je v Európe jedným z najohrozenejších druhov dravcov. Tento majestátny dravčí kráľ hniezdi v strednej Európe už len v Maďarsku v počte 80 párov a na Slovensku 40 párov. V záujme zachovania tejto vzácnej populácie a vytvorenia nástrojov na ich ochranu podporila Komisia Európskej únie dva prepojené projekty "Ochrana orla kráľovského v Karpatoch", ktoré sa od roku 2003 paralelne realizujú odborníkmi z Maďarska a Slovenska.

Na Slovensku tento projekt realizuje Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) v spolupráci s partnermi Štátnou ochranou prírody SR (ŠOP SR) a Západoslovenskou energetikou a.s.. Okrem mnohých aktivít projektu zameraných na ochranu biotopov, potravných teritórií, potravných zdrojov a propagáciu sa v tomto roku na Slovensku po prvý raz v histórii využili na ochranu živočíchov aj satelitné vysielačky. Ide o malé prenosné zariadenie napájané batériou, ktoré je vybavené aj vysielačom GPS súradníc. Vysielačka sa špeciálnymi teflonovými pásmi pripevní na chrbát orla, odkiaľ v intervaloch vysiela signály o svojej polohe. Signály prijímajú satelitné družice obiehajúce našu planétu, z ktorých sa potom prostredníctvom internetu dostávajú k riešitelom projektu. Zlokalizované súradnice sa vyhodnotia prostredníctvom počítačoveho softweru GIS (Geografický informačný systém) a na ich základe možno vyhodnotiť trasy pohybu mladých orlov po opustení hniezda.

Práve obdobie po vyletení mláďat z hniezda je pre orly najkritickejším obdobím, kedy uhynie najviac jedincov. Zároveň je toto obdobie najmenej známou a preskúmanou časťou života orlov. Bez získania informácii o pohybe mladých orlov nie je možné vytvoriť nástroje na ich ochranu a stabilizovať klesajúcu populáciu v Európe. Doterajšie skúsenosti v nedostatočnej miere preukázali, že orly najčastejšie hynú na konštrukciách 22 kV elektrických vedení a sú decimované nezákonným odstrelom. To je však len časť smutných príbehov ohrozujúcich tieto vzácne vtáky a z toto dôvodu bolo zo 40 hniezd na Slovensku vybraných 5 hniezd, na ktorých mláďatá boli vybavené satelitnou vysielačkou. Navyše vysielačky sú špeciálne upravené tak, že po dvoch rokoch po skončení životnosti batérie sa upevňovacie popruhy uvoľnia a vysielačka z chrbta orla odpadne.

Každé orlie mláďa vybavené vysielačkou dostalo aj meno po členovi RPS, ktorý zabezpečoval kontrolu a ochranu ich hniezda a na širokých orlích krídlach sa teda budú vznášať Gabi, Michal, Stefani, Monika a Jozef.

Pracovný tím Ochrany dravcov na Slovensku čaká ešte veľa práce s vyhodnotením pohybu mladých orlov túlajúcich sa po Európe. Nepochybne však pôjde o zaujímavé údaje a cenné informácie, o ktorých budeme informovať verejnosť v médiách.

Ďalšie informácie, prípadne viac fotodokumentácie:

Jozef Chavko, Ochrana dravcov na Slovensku, 0903 768394, 02 64283984, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vzácny sokol rároh - ďalšia obeť ľudskej krutosti

V okrese Trnava neznámy páchateľ zmaril hniezdenie vzácneho druhu - sokola rároha, najohrozenejšieho dravca Európy. V hniezdnej búdke umiestnenej na stožiari vysokého napätia boli pri kontrole zistené otvory po streľbe z brokovej zbrane a tri opustené zachladnuté vajíčka.

"S veľkou pravdepodobnosťou došlo k nezákonnému odstrelu druhu, ktorý je na Slovensku ohrozený zánikom." tvrdí Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku.

Sokol rároh sa dostal medzi celosvetovo ohrozené druhy po tom, čo jeho populácia poklesla najmä na hniezdiskách v strednej Ázii, kde sú rárohy predmetom nekontrolovaného obchodu hlavne na sokoliarske účely. V celej Európe hniezdi iba do 600 párov.

Štátna ochrana prírody SR a Ochrana dravcov na Slovensku realizuje so Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou (SEPS) projekt na záchranu tohto kriticky ohrozeného sokola. "Na našom území v tomto roku hniezdi posledných 15 párov." dodáva Chavko.

Na neznámeho páchateľa bolo podané trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania trestného činu.

Nezákonné odstrely sú jednou s foriem vtáčej kriminality, ktorú možno považovať za vážny celosvetový problém. Najčastejšími obeťami prenasledovania sú bohužiaľ dravé vtáky a sovy a neraz ide o kriticky ohrozené druhy. Ich nenahraditeľný význam v prírode je stále v pozadí nezmyselnej a hlboko zakorenenej predstavy o dravcoch ako škodnej zveri.

Bližšie informácie:

Jozef Chavko, Ochrana dravcov na Slovensku /RPS/ tel.: 02 64283984, 0903 768 394, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Koľko vtákov zahynie na stĺpoch smrti?

Štátna ochrana prírody - ŠOP SR, Ochrana dravcov na Slovensku - RPS

Každoročne zahynie na stĺpoch 22 kV elektrických vedení veľké množstvo vtákov. Vďaka tomu tieto stĺpy dostali pomenovanie "stĺpy smrti". Ide o stĺpy 22 kV vedení s vodičmi umiestnenými na vodorovnej železnej konzole. Táto konštrukcia umožňuje vtákom dosadnúť do bezprostrednej blízkosti vodičov elektrického napätia, kde dochádza k ich častému usmrteniu alebo vážnemu poraneniu.

Jedným z cieľov riešiť tento problém sú aj aktivity projektu EÚ-LIFE Nature 2003 "Ochrana orla kráľovského v slovenskej časti Karpát", ktorý riešia mimovládna organizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) a Štátna ochrana prírody SR (ŠOP SR). Mapovanie mortality vtákov pod stĺpmi smrti v rámci tohto projektu sa zorganizovalo v dňoch 15.-17. 4. 2005 na celom území Slovenska.

Do mapovania úhynu vtákov pod stĺpmi smrti sa zapojilo 270 mapovateľov z celého územia. Okrem pracovníkov ŠOP SR a členov RPS, boli do akcie zapojené mimovládne organizácie zamerané svojou činnosťou na ochranu životného prostredia (Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku - SOVS, Bratislavské regionálne ochranárske združenie - BROZ, Asociácia strážcov Slovenska, Klub stráže prírody - KSP, Ornitologický klub Oravského múzea - OKOM, SOSNA, Slovenská ornitologická spoločnosť - SOS, Lesoochranárske združenie VLK). O mapovaní boli informovaní a do mapovania boli aj zapojení pracovníci energetických spoločností (VSE, SSE, ZSE) - ako vlastníci elektrických vedení a pracovníci Obvodných úradov životného prostredia - ako orgánov ochrany prírody. Ťarcha riešiť problém mortality vtákov na stĺpoch smrti po právej stránke, leží práve na posledne menovaných.

Počas akcie sa uskutočnila kontrola viac ako 15 000 stĺpov, čo v krajine predstavuje viac ako 1 200 kilometrov 22 kV elektrických vedení a 5 % všetkých elektrických línií. Po prvý krát sa podarilo realizovať tak rozsiahle mapovanie v jednom termíne. Po prvý krát sa tiež sústredila pozornosť mapovateľov do ročného obdobia, v ktorom sa táto činnosť nikdy nerealizovala. Počas akcie sa našlo 284 usmrtených jedincov 25 rôznych druhov vtákov. K úhynu došlo usmrtením elektrickým prúdom (15 druhov) alebo nárazom do vodičov (10 druhov). Najviac postihnutými druhmi sú myšiak, straka, vrana, krkavec, jastrab, sokol myšiar, bocian biely. Spoločenská hodnota uhynutých vtákov v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z. z., je viac ako 3,2 milióna Sk. Pri veľmi hrubom prepočte na územie celého Slovenska, to v období trvania akcie predstavuje úhyn viac ako 5600 vtákov.

Výsledok je vzhľadom k dosiaľ uvádzaným odhadom prekvapivý. Na základe náhodných nálezov (často vzácných druhov vtákov) a vďaka lokálne realizovaným mapovaniam sa predpokladalo, že na území Slovenska ročne uhynie približne 10-15 tisíc vtákov na približne 300 tisíc stĺpoch nebezpečnej konštrukcie, čo by znamenalo úhyn jedného jedinca na každý 30. resp. 20. stĺp za celý rok. Mapovaním zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že toto číslo je niekoľkokrát väčšie.

Počas mapovania sa na viacerých miestach našlo viac jedincov pod jedným stĺpom - najvyšší zistený počet bolo 6 jedincov myšiaka pod jedným stĺpom, z ktorých dva boli uhynuté iba pred pár dňami. Pritom sa predpokladá, že pri daždivom počasí by bol výsledok mapovania ešte alarmujúcejší. Vplyvom pekného a suchého počasia boli na mnohých miestach mapovania prevádzané poľnohospodárske práce, pri ktorých bolo veľké množstvo uhynutých jedincov zaoraných. K najväčšiemu úhynu dochádza za daždivého počasia. Len ťažko odhadnuteľné množstvo uhynutých vtákov spod vedení odnášajú aj predátori predovšetkým líška, ktorá si na mnohých miestach buduje brlohy priamo na líniách stĺpov. Len počas troch dní trvania akcie sa intenzívnym monitoringom získalo viac údajov ako za celý minulý rok (RPS spolu so ŠOP SR evidujú za minulý rok nálezy približne 200 uhynutých vtákov).

Elektrické vedenia usmrtia ročne len na území Slovenska niekoľko desiatok tisíc vtákov ročne, prevažne dravcov, sov, krkavcovitých a bocianov. Predpokladáme, že neustále zmenšovanie populácií mnohých vtáčích druhov súvisí práve s úhynom vysokého počtu jedincov na stĺpoch vysokého elektrického napätia.

Táto celoslovenská akcia sa uskutočnila za účelom zistenia objektívnych a smerodajných údajov o úhyne vtákov na stĺpoch 22kV elektrického vedenia. Výsledky akcie budú poskytnuté jednotlivým energetickým spoločnostiam na vyjadrenie. Našim cieľom je riešiť tie najkritickejšie lokality v čo najkratšom čase.

V súčasnosti prebiehajú s jednotlivými energetickými závodmi jednania s cieľom nájsť čo najskôr vyhovujúce riešenie tejto situácie. Z hľadiska budovania nových vedení by z hľadiska ochrany prírody bolo vhodné nájsť taký typ ekologického stĺpu, ktorý by vtáky vôbec neohrozoval.

Základné výsledky mapovania:

Západné Slovensko
Stredné Slovensko
Východné Slovensko
Počet stĺpov Dĺžka úsekov
Uhynuté vtáky
Počet stĺpov
Dĺžka úsekov
Uhynuté vtáky
Počet stĺpov
Dĺžka úsekov
Uhynuté vtáky
3112
249 km
36
7373
590 km
191
2677
214 km
49
 + 1309 stĺpov a 8 nálezov vtákov, ktoré sa spracovávajú

Poľovníci či pytliaci? ...nezmyselné prenasledovanie dravých vtákov pokračuje...

Tri zastrelené myšiaky lesné, 20 vyložených otrávených vajec. To je krutá realita posledných dvoch týždňov. Ochrana dravcov na Slovensku vyzýva poľovnícku obec, aby voči týmto nelegálnym aktivitám prijala rázne opatrenia.

V mesiaci apríl boli v katastri obce Šoporňa nájdené tri kadávery myšiaka lesného (Buteo buteo), ktorý je zákonom chránený živočích a zároveň i poľovnou zverou s celoročnou ochranou.

"Pri obhliadke mŕtveho myšiaka som našiel v hrudi otvorenú ranu po projektile. Z blízkeho stromoradia viedli k nemu ľudské stopy, okolo ležali nábojnice z brokovej zbrane" povedal Michal Noga z Ochrany dravcov na Slovensku.

Na miesto bola privolaná policajná hliadka, ktorá prípad zdokumentovala a zaistila dôkazy. "Počas čakania na políciu som našiel ďalšie kadávery vrany túlavej, dva myšiaky lesného - a stále ďalšie a ďalšie nábojnice. Museli ich usmrtiť z minimálnej vzdialenosti" dodal. V tejto oblasti nešlo o prvý prípad usmrtenia myšiaka lesného.

Len o niekoľko dní neskôr boli v katastri obce Veľký Grob členmi Ochrany dravcov na Slovensku nájdené voľne vyložené slepačie vajce s červenou značkou ľudskej lebky so skríženými hnátmi a s nápisom JED! Pri dôkladnejšej obhliadke poľa sa našlo ďalších 20 vajec. "Usmrcovanie zveri jedom patrí medzi zakázané spôsoby lovu. Jed v otrávenej návnade je tak silný, že môže zapríčiniť bolestnú smrť ďalším trom živočíchom v potravnom reťazci." tvrdí Jozef Chavko, predseda spomínanej organizácie. Po zaistení dôkazov bolo podané trestné oznámenie na neznámeho páchateľa.

Podľa údajov z databázy ornitologických organizácií sú prípady nelegálnych odstrelov najfrekventovanejšou formou vtáčej kriminality. Nezmyselné prenasledovanie človekom je pre dravce a sovy stále najväčšou hrozbou.

Boj proti týmto nelegálnym aktivitám stojí odborníkov z oblasti ochrany prírody nemalé úsilie a prostriedky. Je na predstaviteľoch Slovenského poľovníckeho zväzu a poľovníckej obce, aby k tejto problematike zaujali stanovisko a prijali rázne opatrenia.

Ďalšie informácie a fotodokumentáciu obratom získate:
Hana Latková, Ochrana dravcov na Slovensku, 02 64283984, 0904 663 686, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

Podrobnejšie informácie:

Prípad: Postrielané myšiaky lesné

V mesiaci apríl boli členom Ochrany dravcov na Slovensku nájdené v katastri obce Šoporňa tri kadávery myšiaka hôrneho Buteo buteo, ktorý je zákonom chránený živočích (podľa platnej vyhlášky MŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny) a zároveň je i poľovnou zverou s celoročnou ochranou.

Pri bližšej obhliadke kadáverov bolo zistené, že jeden z nich bol preukázateľne usmrtený brokovou zbraňou, a existuje dôvodné podozrenie, že rovnakou príčinou bola smrť spôsobená i ďalším dvom jedincom.

Tieto skutočnosti nasvedčovali k naplneniu skutkovej podstaty spáchania trestného činu pytliactva (porušenie § 181/d Trestného zákona) ako porušením zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Na miesto bola privolaná miestne príslušná hliadka Polície SR, ktorá prípad zdokumentovala a zaistila stopy. Dva jedince myšiaka hôrneho, u ktorých nebolo možné na mieste zistiť príčinu smrti, boli vzaté na veterinárne vyšetrenie. Trestné oznámenie bolo podané na obvodnom oddelí PZ v Šoporni.

V tejto oblasti nešlo o prvý prípad usmrtenia myšiaka hôrneho. V roku 2003 podali pracovníci Štátnej ochrany prírody SR trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, nakoľko v tejto oblasti našli usmrteného myšiaka hôrneho (veterinárne vyšetrenie potvrdilo jeho usmrtenie brokovou zbraňou).

Prípad: Trávenie vtáctva

Dňa 16. apríla 2000 bolo v katastri obce Veľký Grob nájdené voľne vyložené slepačie vajcie s červenou značkou ľudskej lebky so skríženými hnátmi a s nápisom JED! Pri dôkladnejšej obhliadke bolo nájdených ďalších 20 podobných slepačích vajec, ktoré boli umiestnené na viditeľných miestach na zemi v tráve. Najčastejšie boli položené na krtincoch, alebo v riedkom trávnom poraste, vždy v blízkosti stromov vo vzdialenosti približne 50 - 80 m od seba. Tri vajcia boli položené priamo pod obsadeným hniezdom myšiaka lesného (Buteo buteo) a ďalšie dostavané hniezdo myšiakov lesných, asi 100 m ďalej, bolo už prázdné.

V priamom okolí na hniezde sedela myšiarka ušatá (Asio otus) a sokol myšiar (Falco tinnunculus). Vzhľadom na závažnosť a rozsah otrávených návnad sme sa ihneď spojili s majorom Ing.Kernom z Prezídia PZ, špecialistom pre environmentálnu kriminalitu, ktorý ihneď kontaktoval príslušné oddelenie policajného zboru a osobne sa zúčastnil na zaisťovaní dôkazov. V priebehu zaisťovania dôkazov prišiel na príkaz polície aj predseda miestneho Poľovného združenia, ktorý sa odmietol predstaviť. Na otázku novinárov kde sa tam vzali tie vajcia, povedal že "nevie" a jedným dychom dodal: "my poľovníci sme ochranári, my chránime tú zver, keby sme ju my nechránili, tak ani títo ochranári by nemali čo chrániť", tieto slová asi netreba ďalej komentovať.

Po zaistení dôkazov Ochrana dravcov na Slovensku podala trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre podozrenie z porušenia § 181 d) trestného činu pytliactva a súbežne sa bude skúmať aj porušenie § 35 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, ohrozenia verejného záujmu a zákonov týkajúcich sa nakladania s jedmi. Je potrebné spomenúť aj ústretovosť a porozumenie Obvodného oddelenia polície v Sládkovičove, najmä vysokú úroveň pri zaisťovaní dôkazov. Odobrané vajcia budú, okrem analýzy na prítomnosť jedov, podrobené aj daktyloskopickému skúmaniu a prípadné odtlačky prstov by mohli páchateľa usvedčiť.

V tejto súvislosti treba spomenúť aj to, že asi 1 km od miesta nálezu na území toho istého Poľovníckeho združenia v katastri obce Veľký Grob, pred niekoľkými rokmi zahniezdil pár orlov kráľovských (Aquila heliaca). Ešte v priebehu hniezdenia sme si jedného dňa všimli, že samici orla ovísa krídlo, ale podozrenie, že je postrelená sme nemohli dokázať. Jediné mláďa bolo v období tesne pred vyletením nájdené na hniezde uhynuté a pár orlov sme už na lokalite viac nevideli. Pritom ide o lokalitu s dostatočnými zdrojmi potravy.

Ochrana dravcov na Slovensku vyzýva všetkých, aby práve v období mesiacov apríl a máj, venovali problému vykladania otrávených návnad zvýšenú pozornosť. Skúsenosti z predchádzajúceho obdobia dokazujú, že práve v tomto období sa vykladajú najmä vajcia s implantovanými jedmi.

Vtáčia kriminalita

Pod pojmom vtáčia kriminalita rozumieme všetky ľudské činnosti, ktoré sú v rozpore s platnou legislatívou a ich obeťami sú vtáky. Ide najmä o nelegálny odstrel a odchyt vtákov, trávenie vtákov, vykrádanie a ničenie hniezd, nezákonné držby, chovy a obchodovanie s vtákmi, taktiež preparovanie vtáctva a zber vtáčích vajec v rozpore s príslušnými zákonmi.

V súčasnosti evidujú mimovládne organizácie 697 prípadov vtáčej kriminality, ktorých obeťami sa stalo 3094 jedincov a 194 druhov vtáctva. Prevažnú časť databázy (85,7 %) tvoria údaje z posledných 10 rokov.

Z roku 2004 evidujeme 33 prípadov vtáčej kriminality. Predpokladáme, že odhalené prípady sú len nepatrným zlomkom reálnej situácie na Slovensku. Pre mnohé druhy vtáctva predstavuje vtáčia kriminalita vážne ohrozenie, pri vzácnych druhoch aj riziko vyhynutia na našom území.

Za alarmujúci problém považujeme nelegálne odstrely vtáctva, ktorých obeťami sa stávajú aj globálne ohrozené druhy, ako orol kráľovský a sokol rároh. Potvrdzujú sa tiež obavy odborníkov o zvýšenom riziku vykrádania hniezd vzácnych druhov dravcov, ku ktorému prispieva otvorený a nedostatočne kontrolovaný priestor Európskej únie. Dosiaľ zistené prípady, ako aj situácia v okolitých krajinách nasvedčujú tomu, že ďalším mimoriadne nebezpečným spôsobom prenasledovania vtáctva je vykladanie otrávených návnad. Odhaľovanie prípadov prenasledovania vtáctva stojí mimovládne organizácie množstvo úsilia, avšak úspešné prípady z posledných rokov potvrdzujú, že ide o dôležité a zmysluplné aktivity. Aj v roku 2004 mimovládne organizácie dokázali, že sú schopné vďaka odbornému prístupu a silnému nasadeniu priniesť informácie o závažných protiprávnych činnostiach, ktoré by inak chýbali v štatistikách štátnych orgánov.

Našim spoločným cieľom zostáva minimalizovať konflikty človeka s vtáctvom a zabrániť páchaniu nelegálnych praktík. Veríme, že pravidelné upozorňovanie na aktuálnu situáciu vo vtáčej kriminalite a možnosti jej riešenia prispejú k tomuto neľahkému cieľu.

Západoslovenská energetika, a. s. chráni dravce na Slovensku

Investíciou vo výške 10 miliónov SK vstúpila spoločnosť Západoslovenská energetika, a. s., (ZSE) do programu partnerskej spolupráce verejno-súkromného sektoru zameraného na ochranu vtáctva na Slovensku. Projekt pri príležitosti otvorenia výstavy "Orol - bez koruny a predsa kráľom" predstavili koordinátori projektu - organizácia Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) a Štátna ochrana prírody. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov programu Európskej komisie "LIFE - Nature".

Výstava "Orol - bez koruny a predsa kráľom", ktorú v piatok otvorili v Slovenskom národnom múzeu na Vajanského nábreží v Bratislave pri príležitosti Dňa vtáctva, zoznamuje slovenskú verejnosť s výskytom jedného z najohrozenejších živočíšnych druhov v Európe - s orlom kráľovským (Aquinas heliaca). Podľa Jozefa Chavka, predsedu RPS, v celej Európe hniezdi už len asi 300 párov tohto dravca, pričom 120 z nich žije na území Maďarska a v nížinách juhozápadného a východného Slovenska.

"Zapojenie ZSE do programu LIFE-Nature je z našej strany v podstate len pokračovaním spolupráce s ochranármi v tejto oblasti, tentoraz na ešte užšej báze", povedal Ing. Andrej Devečka, člen predstavenstva spoločnosti zodpovedný za oblasť distribúcie. "Už v minulosti sme preukázali, že ochrana vzácnych druhov nám nie je cudzia. Ako príklad môžem uviesť okamžitú montáž ochrán pred dosadaním vtákov na stĺpy vysokého napätia v okolí Čachtíc. Ochrany boli namontované 2 dni po nahlásení výskytu hniezdiaceho páru orlov v tejto oblasti".

Počas trojročného trvania projektu bude ZSE úzko spolupracovať s ODS pri sledovaní rozsahu habitatu orla kráľovského a montovať ochranné tŕne nielen na stĺpoch nových, resp. opravovaných vedení VN, ale zameria sa aj na tie, ktoré sa nachádzajú na území výskytu ohrozeného dravca. K spolupráci sa využije grafický informačný systém ZSE, ktorý mapuje linky elektrických vedení. Získa sa tak lepší prehľad o jednotlivých opatreniach k ochrane vtáctva na území celého kraja.

www.zse.sk

Výstava "Orol - bez koruny, a predsa kráľom"

Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) v spolupráci so Slovenským Národným Múzeom otvára pri príležitosti Dňa vtáctva 1.apríla 2005 o 16:00 slávnostnou vernisážou výstavu "Orol - bez koruny, a predsa kráľom".

Názov výstavy:
Orol - bez koruny, a predsa kráľom

Organizátori výstavy:
Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Slovenské Národné Múzeum (SNM)

Vernisáž: 1. apríla 2005 /Deň vtáctva/ o 16:00

Trvanie výstavy: 1. apríla 2005 do 30. júna 2005
budova SNM - Prírodovedné múzeum, Vajanského nábr. 2, 3. poschodie, otvorené denne okrem pondelka; od 9.00 - 17.00 h

Hlavná téma, myšlienka výstavy:

Priblížiť verejnosti život vzácneho druhu dravca - orla kráľovského, prostredníctvom 18 panelov s veľkoformátovými fotografiami a trojrozmerného materiálu (preparáty, vtáčie perá, ornitologické krúžky, nelegálne pasce a nástroje používané pri vykrádaní hniezd či výrobe otrávených návnad).

Výstava je tematicky rozdelená do troch častí - predstavenie druhu, jeho ohrozenie negatívnymi faktormi a aktivity na jeho ochranu. Prostredníctvom 18 panelov a viac ako 100 unikátnych fotografických záberov zo života orla kráľovského budú mať návštevníci výstavy možnosť oboznámiť sa so správaním, ohrozením a ochranou týchto dravcov. Výstava však nie je založená len na fotografiách. Inštalovaný je aj rôzny trojrozmerný materiál - preparáty, orlie perá, ornitologické pomôcky, ale i nelegálne pasce, a nástroje používané pri výrobe otrávených návnad či vykrádaní hniezd orlov. Nechýba ani maketa tzv. "stĺpu smrti" - stĺpu elektrického vedenia, na ktorom dochádza k usmrcovaniu dravcov, sov či iných väčších druhov vtákov, orly kráľovské nevynímajúc. Sprievodné texty sú i v anglickom jazyku.

Pre tých, ktorí sa budú chcieť dozvedieť viac o živote orla kráľovského sú pripravené 2 unikátne filmové dokumenty Leonidasa Prešinského " Orlí pár - 5 inštinktov" a "Orlia škola - päť lekcií", ocenené viacerými cenami na filmových súťažiach.

Pre žiacke kolektívy sú pripravené prednášky "Naše dravce a sovy", menšie deti si môžu vyfarbiť omaľovánky a postaviť si hniezdo.

V detskom kútiku sú vystavené i výtvarné práce detí ZŠ na tému "Naše dravce". Počas slávnostnej vernisáže výstavy (1. apríla 2005 - na Deň vtáctva) hlavný organizátor výstavy - Ochrana dravcov na Slovensku - otvorí finančnú zbierku "Orol" na ochranu voľne žijúcich dravých vtákov na Slovensku.

Výstava je realizovaná v rámci projektu "Ochrana orla kráľovského v slovenskej časti Karpát", ktorý realizuje Ochrana dravcov na Slovensku (RPS) v spolupráci so Štátnou ochranou prírody (ŠOP SR) a Západoslovenskou energetikou a.s.. Projekt finančne podporila Európska komisia v rámci programu LIFE-Nature.

Sprievodné aktivity:

  • premietanie filmových dokumentov L. Prešinského " Orlí pár - 5 inštinktov" a "Orlia škola - päť lekcií (26 min.)
  • prednášky pre žiacke kolektívy /máj - jún, utorky a štvrtky/
  • detský kútik (omaľovánky, "Zahraj sa na orla, postav si hniezdo")
  • výstava detských výtvarných prác
  • otvorenie finančnej zbierky "Orol" na ochranu voľne žijúcich dravých vtákov na Slovensku

Kontakty:

  • Mgr. Slávka Siryová, Ochrana dravcov na Slovensku, tel. 02 64283984, 0903 757565 , Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • Zora Chrenková, SNM-Prírodovedné múzeum, tel. 02 59349102

Prenasledovanie vtáctva nie je minulosťou!

Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku SOVS
Ochrana dravcov na Slovensku RPS
Klub stráže prírody KSP
Bratislava 22.3.2005

 

Mimovládne organizácie SOVS a RPS v súčasnosti evidujú takmer 700 prípadov vtáčej kriminality a neustále pribúdajú ďalšie hlásenia, ktoré dokazujú, že prenasledovanie vtáctva na Slovensku ešte nie je minulosťou.

Nelegálne odstrely a odchyty dravcov, sov a rybožravých vtákov, vykladanie otrávených návnad, vykrádanie hniezd, ako aj ďalšie protiprávne aktivity sú stálou hrozbou pre mnohé druhy vtákov.

"V minulom roku sme sa stretli so závažnými prípadmi, ktorých obeťami sa stali aj celosvetovo ohrozené druhy dravcov. Mláďatá orla kráľovského vybrali vykrádači z hniezda neďaleko Bratislavy. Ťažko postreleného sokola rároha sme našli v okrese Dunajská Streda. Vzhľadom k vážnosti zranení už nebude možný jeho návrat do voľnej prírody" hovorí Jozef Chavko, predseda Ochrany dravcov na Slovensku.

Ako povedal Marek Brinzík zo Spoločnosti pre ochranu vtáctva na Slovenksu "Polícia a Slovenská inšpekcia životného prostredia v súčasnosti vyšetruje prípady nelegálnych odstrelov kormoránov a volaviek na rybníkoch Senné, ktoré sú jednou z najvýznamnejších ornitologických lokalít Slovenska. Odhaľovanie takýchto prípadov nás stojí množstvo úsilia, úspešné prípady z posledných rokov však potvrdzujú, že ide o dôležité a zmysluplné aktivity".

Všetky dôležité informácie o aktuálnej situácii vo vtáčej kriminalite zasielajú mimovládne organizácie každoročne formou Správy o stave vtáčej kriminality príslušným ministerstvám a štátnym orgánom. Týmto spôsobom chcú prispieť k zvyšovaniu záujmu zodpovedných štátnych inštitúcií o riešenie environmentálnej kriminality na Slovensku.

Ďalšie informácie poskytnú:

  • Marek Brinzík, koordinátor pre boj proti vtáčej kriminalite, SOVS, 0904 307 946, 02/554 221 85, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • Jozef Chavko, predseda Ochrany dravcov na Slovenksu, RPS, 0903 768 394, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • Ján Dobšovič, predseda Klubu stráže prírody, 0903 751 330, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Návrh nového zákona o lesoch je veľká celospoločenská hrozba

Platforma MVO pre NATURA 2000 žiada komplexne prepracovanie návrhu nového zákona o lesoch

Ochrancovia prírody zdužení v Platforme mimovládnych organizácii pre sústavu európskych chránených území NATURA 2000 žiadajú premiéra Mikuláša Dzurindu a ministrov vlády, aby stiahli návrh nového zákona o lesoch zo zajtrajšieho rokovania vlády a vrátili ho predkladateľovi (ministerstvu pôdohospodárstva) na komplexné prepracovanie. Jednou zo siedmich zásadných výhrad ochranárov je, že návrh zákona umožňuje výrazne zvýšiť ťažbu dreva na Slovensku a otvára tak dvere neúnosnému drancovaniu lesov.

Ochranári taktiež nechápu, ako vôbec môže návrh zákona zakazovať zber húb, lesných plodov a raždia v lese bez súhlasu obhospodarovateľov lesa. "Les je jednou z najvýznamnejších zložiek nášho životného prostredia. Slováci (a vo všeobecnosti všetci Slovania) majú k lesu odjakživa pozitívny vzťah. To sa prejavuje aj v našej, v celosvetovom meradle ojedinelej, kultúrnej tradícii, akou je zber húb," uviedol Jozef Chavko zo združenia Ochrana dravcov na Slovensku - RPS. Absurdne vyznieva aj snaha tvorcov zákona celoslovensky zakázať táboriť na lesných pozemkoch (okrem vyhradených miest). Takýto striktný zákaz nepozná dokonca ani zákon o ochrane prírody a krajiny, ktorý zakazuje táborenie iba v národných parkoch a prírodných rezerváciách.

Zvláštne vyznieva i formálny zákaz holorubov, pritom hneď nasledujúce paragrafy návrhu zákona ich umožňujú - a to aj veľkoplošné intenzívne holorubné hospodárstvo. "Takýto návrh zákona je extrémnym vyjadrením komerčných záujmov úzkej skupiny drevospracovateľov a vôbec nezohľadňuje širšie spoločenské záujmy - prospech verejnosti a ochranu prírody. Naviac obsahuje protiústavné obmedzenia, reštrikcie vysoko nad rámec iných zákonov a nehanebné právomoci pre jednotlivcov a úzke privilegované skupiny, napríklad poľovníkov," uvádza ďalšie vážne výhrady Róbert Oružinský z OZ PREDATOR - výskum a ochrana dravcov.

"Návrh zákona nie je v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny a jeho striktné uplatňovanie môže ohroziť zabezpečenie ochrany území NATURA 2000. Keďže ich ochrana je prioritou EÚ, Únia nám môže za neplnenie záväzkov uložiť vysoké sankcie alebo pozastaviť vyplácanie peňazí zo štrukturálnych fondov," upozorňuje Rastislav Rybanič zo Spoločnosti pre ochranu vtáctva na Slovensku (SOVS), ktorá sa intenzívne zaoberá problematikou sústavy európskych chránených území NATURA 2000. "Návrh zákona totiž umožňuje rúbať les a ťažiť drevo aj v územiach veľmi cenných z prírodného hľadiska. Reálna ochrana prírody v chránených územiach, kde sú hospodárske lesy v zmysle návrhu lesného zákona, je tak len ilúziou."

Aj preto je veľmi dôležité, aby najcennejšie územia spravoval rezort životného prostredia. Túto elementárnu logiku však predkladateľ - ministerstvo pôdohospodárstva - odmieta prijať. Ak vláda tento návrh zákona o lesoch schváli, bude to veľmi zlý signál: pre všetkých občanov Slovenska, pre Európsku úniu a najmä pre slovenské lesy.

Členovia platformy MVO pre NATURA 2000:

Bratislavské regionálne ochranárske združenie - BROZ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Klub stráže prírody
Ochrana dravcov na Slovensku - RPS
PREDATOR - výskum a ochrana dravcov
Regionálne environmentálne centrum - REC Slovensko
Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku - SOVS
Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR - STUŽ/SR
Združenie Jantárová cesta

Kontakt:

Ing. Róbert Oružinský, PREDATOR - 0907 871 641, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Rastislav Rybanič, SOVS - 0905 476 779, tel. 5542 2185, fax 5542 2186, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Tomáš Blaškovič, SOVS - 0907 988 247, tel. 5542 2185, fax 5542 2186, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Jozef Chavko, RPS - tel. /fax 6428 3984, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ochranári sa nezhodli s ministrom Ruskom v otázke rozvoja cestovného ruchu

Platforma MVO pre NATURA 2000 dementuje informáciu ministra hospodárstva SR Ruska, že mimovládne organizácie súhlasia s Návrhom systémových opatrení na riešenie obmedzení rozvoja podnikateľského prostredia a cestovného ruchu z pohľadu ochrany životného prostredia.

Materiál, ktorý minister Rusko prezentoval novinárom na tlačovej konferencii, je takmer totožný s pôvodným materiálom Ministerstva hospodárstva SR.

MVO združené v Platforme pre NATURA 2000 k nemu podalo 9 zásadných pripomienok. "Ministerstvo hospodárstva SR akceptovalo iba jedinú pripomienku, aj to k bodu, ktorý nebol podľa práva SR vykonateľný. Z odborných názorov MVO si neosvojilo nič. To nie je konsenzus ani kompromis," zhodnotil výsledok pripomienkového konania Rastislav Rybanič zo Spoločnosti pre ochranu vtáctva na Slovensku.

Ochranári nesúhlasia s interpretáciou záverov materiálu, ktorá zaznela v médiách. Aj keď totiž vláda navrhovaný materiál schváli, neznamená to, že sa automaticky obmedzí ochrana prírody, ale len že si budú musieť všetci zainteresovaní sadnúť za stôl a rokovať o stupňoch ochrany v chránených územiach. "Jedno z opatrení napríklad hovorí o tom, že je potrebné "prehodnotiť počet a súčasné hranice všetkých NP a CHKO", čo však v žiadnom prípade neznamená automatickú zmenu či dokonca znižovanie počtu chránených území a zmenšovanie ich rozlohy, ale len ich nové zhodnotenie a zreálnenie tam, kde to má z hľadiska ochrany prírody opodstatnenie," hovorí Ján Roháč z Nadácie Ekopolis.

Ochranári zastávajú názor, že vymedzovanie chránených území, ich zón a stupňa ochrany sa musí riadiť potrebami ochrany prírody. Cestovný ruch a iné oblasti podnikania sa môžu rozvíjať len v takých lokalitách a do takej miery, aby nedošlo k ohrozeniu chránených druhov a biotopov v jednotlivých chránených územiach a predmetu ochrany samotných chránených území. Návrh systémových opatrení mal preto stanoviť rámec kde a do akej miery je možný ďalší rozvoj ako aj stanoviť jeho limity. Výsledok je však taký, že potreby rozvoja cestovného ruchu majú určovať kde a ako sa má chrániť príroda.

Platforma MVO pre NATURA 2000 si myslí, že ochrana prírody nie je hlavnou prekážkou alebo problémom rozvoja cestovného ruchu. Nenarušená príroda je naopak jedným z predpokladov rozvoja cestovného ruchu. "Podnikatelia môžu ponúknuť tie najlepšie služby, ale turisti neprídu do zastavanej krajiny bez krásnej slovenskej prírody. Prírodné bohatstvo je komparatívnou výhodou Slovenska v EÚ, ale každému je jasné, že v lyžiarskom cestovnom ruchu nikdy Slovensko nebude veľmocou. Ja len dúfam, že si to rozumní podnikatelia v cestovnom ruchu uvedomujú," hovorí Rastislav Rybanič zo Spoločnosti pre ochranu vtáctva na Slovensku.

Ochranári ďalej upozorňujú, že minister Rusko v poslednej dobe veľmi rád zasahuje do kompetencií iných rezortov. Od sporu okolo dostavby Národného divadla je to už druhý prípad kde sa snaží riešiť veci, ktoré mu úplne nenáležia. Podľa kompetenčného zákona má byť ochrana prírody v správe Ministerstva životného prostredia SR. "Verím, že všetci občania cítia, že je vecou národnej hrdosti zachovať nádhernú slovenskú prírodu a nechcú ju nechať speňažiť za cenu jej zničenia," povedal Ján Roháč.

Členovia platformy MVO pre NATURA 2000:

Bratislavské regionálne ochranárske združenie - BROZ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Klub stráže prírody
Ochrana dravcov na Slovensku - RPS
PREDATOR - výskum a ochrana dravcov
Regionálne environmentálne centrum - REC Slovensko
Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku - SOVS
Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR - STUŽ/SR
Združenie Jantárová cesta

Kontakt:

Ing. Róbert Oružinský, PREDATOR - 0907 871 641, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Rastislav Rybanič, SOVS - 0905 476 779, tel. 5542 2185, fax 5542 2186, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Tomáš Blaškovič, SOVS - 0907 988 247, tel. 5542 2185, fax 5542 2186, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Jozef Chavko, RPS - tel. /fax 6428 3984, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Praktiky ministra Ruska ohrozujú ochranu prírody aj rozvoj cestovného ruchu

Platforma MVO pre NATURA 2000

Neziskové organizácie odmietajú materiál vypracovaný MH SR, ich zástupca vystupuje z komisie pre riešenie rozporov medzi rozvojom cestovného ruchu a ochranou prírody a označuje ju za zbytočnú.

Minister Rusko je rozhodnutý presadiť svoje záujmy aj za cenu zavádzania vlády a verejnosti. Najnovšie o tom svedčí aj zverejnený Návrh systémových opatrení na riešenie obmedzení rozvoja podnikateľského prostredia a cestovného ruchu z pohľadu ochrany životného prostredia. Napriek tomu, že minister hospodárstva v septembri zriadil medzirezortnú komisiu pre prípravu tohto návrhu, ministerstvo zverejnilo dňa 27. decembra 2004 na pripomienkové konanie návrh opatrení, ktorý ňou nebol spracovaný a schválený, dokonca jej vôbec nebol predložený. Zarážajúci je aj fakt, že návrh nebol prerokovaný so Sekciou ochrany prírody a krajiny na ministerstve životného prostredia, do kompetencie ktorej ochrana prírody spadá. Pritom v úvode návrhu je uvedené, že "jednotlivé systémové opatrenia boli formulované po prerokovaní pracovného návrhu na Ministerstve životného prostredia SR."

"Považujem to za aroganciu a výsmech odbornej verejnosti zo strany ministra Ruska a za zavádzanie verejnosti, keďže vo zverejnenom dokumente je uvedené, že bol pripravený v spolupráci s členmi komisie. To však nie je pravda, ja som tento návrh prvýkrát videl, až keď bol zverejnený na medzirezortné pripomienkové konanie a podľa mojich zistení ho nevideli a ani sa na ňom nepodieľali ani iní členovia komisie. Zároveň je to aj plytvanie verejnými zdrojmi, keďže komisia, zložená z úradníkov a odborníkov ministerstiev a územnej samosprávy z celého Slovenska, sa niekoľkokrát zišla a pripravila ucelený návrh opatrení. Minister však návrhy tejto komisie bez dostatočného vysvetlenia ignoroval,. takže práca komisie bola zmarená a úplne zbytočná, pričom určite nebola nekvalitná." povedal Ján Roháč z Nadácie Ekopolis, ktorý v komisii zastupoval občiansku verejnosť a environmentálne neziskové organizácie.

Mimovládne organizácie (MVO), združené v Platforme MVO pre NATURA 2000, predložený materiál odmietajú ako celok a podali k nemu 9 zásadných pripomienok. Okrem vecných pripomienok a pripomienok k spôsobu prípravy materiálu, majú aj výhrady k jeho filozofii. Odmietajú najmä názor, že ochrana prírody sa musí podriadiť záujmom rozvoja cestovného ruchu, ktorý v podstate predstavuje nielen zverejnený návrh opatrení, ale aj dlhodobé vystupovanie ministra Ruska v tejto veci. Zachovaná príroda je jedným z hlavných predpokladov rozvoja CR a preto sa ochrana prírody nemôže podriaďovať záujmom síce neveľkých, ale zato agresívne vystupujúcich investičných spoločností.

Konflikt medzi rozvojom CR a ochranou prírody, ktorý minister Rusko často prezentuje ako jednu zo základných prekážok rozvoj CR na Slovensku, vníma Platforma ako umelo vyvolaný. Samozrejme, že existuje niekoľko lokálnych obmedzení rozvoja CR z titulu ochrany prírody, avšak ide o problémy, ktoré sa dajú riešiť jednotlivo a v žiadnom prípade nie je potrebné meniť kvôli tomu legislatívu, vymedzenie chránených území a robiť ďalšie zásadné kroky, ktoré navrhuje Ministerstvo hospodárstva SR. Podľa Jána Roháča ide o odvádzanie pozornosti od faktu, že Rusko nie je schopný vytvoriť priaznivé prostredie pre rozvoj malého a stredného podnikania v CR a preto hľadá výhovorky a predstavuje síce umelé, ale voličmi ľahko pochopiteľné prekážky.

V dôsledku nekorektného prístupu Ministerstva hospodárstva SR k činnosti komisie, ktorú samo zriadilo, sa s okamžitou platnosťou vzdáva členstva v tejto komisii zástupca občanov a neziskových organizácií Ján Roháč. Keďže minister Rusko opakovane porušuje základné princípy demokracie, MVO ho už v auguste 2004 vyzvali otvoreným listom na abdikáciu. Najnovší vývoj opäť potvrdzuje správnosť tejto výzvy.

Ďalšie informácie:

Ján Roháč, Nadácia Ekopolis, 0905 240137, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Tomáš Blaškovič, Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku, 0907 988 247, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zoznam mimovládnych organizákcii združených v Platforme MVO pre NATURA 2000Bratislavské regionálne ochranárske združenie - BROZ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Greenpeace
Ochrana dravcov na Slovensku - RPS
PREDATOR - výskum a ochrana dravcov
Regionálne environmentálne centrum - REC Slovensko
Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku - SOVS
Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR - STUŽ/SR
Združenie Jantárová cesta

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd