Poraneným dravcom a sovám bude poskytnutá pomoc v zrekonštruovanej rehabilitačnej stanici v Zázrivej

Ochrana dravcov na Slovensku a klub Priateľov Národného parku Malá Fatra - zajtra otvorí nové priestory v rehabilitačnej stanici pre poranené dravce a sovy v Zázrivej.

Na Slovensku každý rok hynú desiatky dravcov na priame či nepriame následky ľudskej činnosti. Tieto ohrozené živočíchy sú aj napriek svojej majestátnosti veľmi zraniteľné. Číhajú na ne rôzne nebezpečenstvá, predovšetkým strety s človekom sú pre ne v mnohých prípadoch tragické. Medzi najvážnejšie príčiny zranení patria kolízie na elektrických vedeniach, poranenia pytliakmi, nárazy do automobilov a otravy. Mimoriadne zraniteľné sú mláďatá, ktoré po vyletení častokrát hynú od hladu a vysilenia.

Ochrana dravcov na Slovensku s klubom otvára v piatok 30. septembra 2005 v Zázrivej rehabilitačnú stanicu pre zranené dravce a sovy. Rehabilitačné zariadenie bolo počas niekoľkých predchádzajúcich rokov prevádzkované na dobrovoľnej báze, čo nie vždy umožňovalo vytvoriť dravcom potrebné podmienky pre liečbu. Vďaka projektu "Ochrana biodiverzity ako predpoklad pre rozvoj cestovného ruchu v regiónoch Kysuce a Orava" sa podarilo zariadenie zrekonštruovať a skvalitniť starostlivosť o dravce, čo výrazne zvyšuje pravdepodobnosť úspešnej rehabilitácie zranených živočíchov.

Rehabilitačné stanice sú nevyhnutnými zariadeniami na záchranu poranených jedincov. Pri náleze dravca so zranením sú prvé hodiny v rukách človeka rozhodujúce a každý nesprávny alebo neuvážený krok sa môže stať pre tieto chránené živočíchy osudným. Preto je veľmi dôležité, aby sa dravec čo najskôr dostal na miesto, kde mu vedia podať odbornú pomoc a zabezpečiť krátkodobú či dlhodobú liečbu, ktorá v ideálnom prípade končí vypustením živočícha naspäť do voľnej prírody.

Rehabilitačná stanica v Zázrivej tak rozšíri sieť rehalibitačných staníc, ktoré zriadila Štátna ochrana prírody. V tomto zariadení budú liečené dravce a sovy predovšetkým z oblasti Oravy, Liptova, Turca, Kysúc a Považia.

Okrem prvotného cieľa zabezpečenia profesionálnej starostlivosti o poranené dravce a sovy má rehabilitačná stanica v Zázvrivej prispieť k rozvoju cestovného ruchu v dotknutých regiónoch, a to predovšetkým tým, že sprostredkuje miestnym záujemcom a turistom blízky kontakt s rehabilitovanými živočíchmi. Táto možnosť sa určite v blízkej budúcnosti stane jedným z hlavných zaujímavostí Oravy a prispeje k rozvoju environmentálne vhodných foriem turizmu.

"Rehabilitácia má význam nielen pre samotné liečenie dravcov, ale má aj mimoriadny etický a výchovný charakter. Veľa hovorí o vzťahu človeka a našich ľudí k životu ako takému", hovorí Metod Macek, správca rehabilitačnej stanice v Zázrivej.

Projekt "Ochrana biodiverzity ako predpoklad pre rozvoj cestovného ruchu v regiónoch Kysuce a Orava" podporili: Britské Veľvyslanectvo v Bratislave, Nadácia Ekopolis, Nadácia Pontis, , firma T-Mobile, TIPOS a.s., Komunitná nadácia Bratislava, Citibank a firma Ford. Vybudovanie rehabilitačnej stanice by nebolo možné bez veľkej pomoci miestnych dobrovoľníkov a milovníkov fatranskej prírody.

Viac informácií:

Metod Macek, Ochrana dravcov na Slovensku, pobočka Čadca, tel.: 0903 504470

Fotografie z otvorenia rehabilitačnej stanice v Zázrivej:

 

Rehabilitačnú stanicu v Zázrivej podporili:

 

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd