Návrh nového zákona o lesoch je veľká celospoločenská hrozba

Platforma MVO pre NATURA 2000 žiada komplexne prepracovanie návrhu nového zákona o lesoch

Ochrancovia prírody zdužení v Platforme mimovládnych organizácii pre sústavu európskych chránených území NATURA 2000 žiadajú premiéra Mikuláša Dzurindu a ministrov vlády, aby stiahli návrh nového zákona o lesoch zo zajtrajšieho rokovania vlády a vrátili ho predkladateľovi (ministerstvu pôdohospodárstva) na komplexné prepracovanie. Jednou zo siedmich zásadných výhrad ochranárov je, že návrh zákona umožňuje výrazne zvýšiť ťažbu dreva na Slovensku a otvára tak dvere neúnosnému drancovaniu lesov.

Ochranári taktiež nechápu, ako vôbec môže návrh zákona zakazovať zber húb, lesných plodov a raždia v lese bez súhlasu obhospodarovateľov lesa. "Les je jednou z najvýznamnejších zložiek nášho životného prostredia. Slováci (a vo všeobecnosti všetci Slovania) majú k lesu odjakživa pozitívny vzťah. To sa prejavuje aj v našej, v celosvetovom meradle ojedinelej, kultúrnej tradícii, akou je zber húb," uviedol Jozef Chavko zo združenia Ochrana dravcov na Slovensku - RPS. Absurdne vyznieva aj snaha tvorcov zákona celoslovensky zakázať táboriť na lesných pozemkoch (okrem vyhradených miest). Takýto striktný zákaz nepozná dokonca ani zákon o ochrane prírody a krajiny, ktorý zakazuje táborenie iba v národných parkoch a prírodných rezerváciách.

Zvláštne vyznieva i formálny zákaz holorubov, pritom hneď nasledujúce paragrafy návrhu zákona ich umožňujú - a to aj veľkoplošné intenzívne holorubné hospodárstvo. "Takýto návrh zákona je extrémnym vyjadrením komerčných záujmov úzkej skupiny drevospracovateľov a vôbec nezohľadňuje širšie spoločenské záujmy - prospech verejnosti a ochranu prírody. Naviac obsahuje protiústavné obmedzenia, reštrikcie vysoko nad rámec iných zákonov a nehanebné právomoci pre jednotlivcov a úzke privilegované skupiny, napríklad poľovníkov," uvádza ďalšie vážne výhrady Róbert Oružinský z OZ PREDATOR - výskum a ochrana dravcov.

"Návrh zákona nie je v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny a jeho striktné uplatňovanie môže ohroziť zabezpečenie ochrany území NATURA 2000. Keďže ich ochrana je prioritou EÚ, Únia nám môže za neplnenie záväzkov uložiť vysoké sankcie alebo pozastaviť vyplácanie peňazí zo štrukturálnych fondov," upozorňuje Rastislav Rybanič zo Spoločnosti pre ochranu vtáctva na Slovensku (SOVS), ktorá sa intenzívne zaoberá problematikou sústavy európskych chránených území NATURA 2000. "Návrh zákona totiž umožňuje rúbať les a ťažiť drevo aj v územiach veľmi cenných z prírodného hľadiska. Reálna ochrana prírody v chránených územiach, kde sú hospodárske lesy v zmysle návrhu lesného zákona, je tak len ilúziou."

Aj preto je veľmi dôležité, aby najcennejšie územia spravoval rezort životného prostredia. Túto elementárnu logiku však predkladateľ - ministerstvo pôdohospodárstva - odmieta prijať. Ak vláda tento návrh zákona o lesoch schváli, bude to veľmi zlý signál: pre všetkých občanov Slovenska, pre Európsku úniu a najmä pre slovenské lesy.

Členovia platformy MVO pre NATURA 2000:

Bratislavské regionálne ochranárske združenie - BROZ
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie
Klub stráže prírody
Ochrana dravcov na Slovensku - RPS
PREDATOR - výskum a ochrana dravcov
Regionálne environmentálne centrum - REC Slovensko
Spoločnosť pre ochranu vtáctva na Slovensku - SOVS
Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR - STUŽ/SR
Združenie Jantárová cesta

Kontakt:

Ing. Róbert Oružinský, PREDATOR - 0907 871 641, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Rastislav Rybanič, SOVS - 0905 476 779, tel. 5542 2185, fax 5542 2186, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Mgr. Tomáš Blaškovič, SOVS - 0907 988 247, tel. 5542 2185, fax 5542 2186, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Jozef Chavko, RPS - tel. /fax 6428 3984, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Navštívte aj naše ďalšie webové stránky

steppelife.eu

vtáčia kriminalita

danubefreesky.eu

sakerlife.mme.hu

lifeenergia.sk

falcoproject.eu

apomarina

imperialeagle.eu

Hlavní partneri

SEPS logotypnazov positive color RGB ZSE-hlavni.partneri 02 ZSD logo VSE rgb logo VSD rgb 051-SSE 06 SSEd